Advaret i flere år om overmedicinering

Nye afsløringer viser, at ledelsen på Psykiatrisk Center i Glostrup i flere år har været advaret om, at patienterne har fået alt for høje doser medicin.

Patienter på Psykiatrisk Center Glostrup har i flere år fået for høje doser af anti-psykotisk og beroligende medicin. (© Colourbox)

Den øverste ledelse på Psykiatrisk Center Glostrup har i over to år kendt til advarsler om, at psykisk syge patienter blev medicineret med alt for høje doser stærk anti-psykotisk og beroligende medicin.

Alligevel har ledelsen først for nylig indskærpet, at doserne skal overholdes.

Det afslører et mødereferat, DR Nyheder er kommet i besiddelse af.

Her fremgår det, at flere fremtrædende psykiatere på Psykiatrisk Center Glostrup allerede i december 2009 gjorde ledelsen opmærksom på, at patienterne fik medicin i doser, der var op til flere gange højere end anbefalet. Doser, der ifølge psykiaterne, var dikteret af klinikchefen.

Doser overstiger instrukser

I mødereferatet, som centrets chef Henrik Lublin selv modtog, gør psykiaterne tydeligt opmærksom på "klinikchefens ordination af Zyprexa (antipsykotisk medicin, red.) i doser som klart overstiger instruksen samt kombinationen med benzodiazepiner (beroligende medicin, red.)".

Ledelsen har først for ganske nylig indskærpet, at det høje medicinforbrug skulle sættes ned. Men det burde være sket længe før, lyder kritikken.

- Hvis centerchefen havde undersøgt omfanget af problemerne, da vi gjorde opmærksom på det, havde han opdaget det før, siger psykiater Michael von Buchwald, der var med til mødet.

Farlig medicinsk cocktail

Ifølge Michael Buchwald - der netop har sagt op på grund af de kritisable forhold - får nogle af patienterne en cocktail af medicin, der kan give dem problemer med at trække vejret eller falde, fordi de bliver for sløve.

Men på trods af, at ledelsen altså var informeret om problemet i 2009, sagde centerchef Henrik Lublin i går til både DR Nyheder og Politiken, at man først fik kendskab til problemets omfang, da man i marts modtog et anonymt brev om overmedicinering.

Fordrejning

Men Henrik Lublins udlægning er en fordrejning af virkeligheden, mener Psykiater Bent Rosenbaum, som også var med til mødet i december 2009.

- Det er benægtelse i stor stil. Ledelsen har udmærket været klar over psykiaternes utilfredshed med de doser, klinikchefen pålagde medarbejderne at give patienterne, siger han.

Sundhedsstyrelsen er nu gået ind i sagen og kræver, at anbefalingerne bliver overholdt, så patienterne ikke bliver overmedicineret.

Har du oplevet overmedicinering på Psykiatrisk Center Glostrup, kan du skrive til os på

Facebook
Twitter