Advokat forsøgte at opkræve ulovligt kæmpe-salær af soldaterveteran

Jesper René Christensen fik hjælp til sin arbejdsskadsesag af en advokat, der forsøgte at tage sig alt for godt betalt.

Balkan-veteranen Jesper René Christensen fik efter flere års sagsbehandling tilkendt erstatning for skader han pådrog sig som FN-soldat. Men hans advokat forsøgte at tage sig rigtig godt betalt. (Foto: Per Steenberg Gerike © DR Nyheder)

Balkan-veteranen Jesper René Christensen fik hjælp til sin arbejdsskadesag af en advokat, der lagde op til at ville kræve hele 520.000 kroner for sit arbejde.

Men en kendelse fra Advokatnævnet slår fast, at Jesper René Christensen kun skal betale 56.250 kr. i salær til advokaten. Den tidligere soldat mener, at advokaten har handlet helt urimeligt.

- Jeg synes det er noget af det fejeste, der kan blive gjort. Det er udnyttelse af et menneske, der er blevet skader på sin arbejdsplads. Det er meget groft, vil jeg vove at påstå, siger Jesper René Christensen.

Oplevelser fra krigen påvirker hver dag

Hele sagen startede i virkeligheden for mere end 20 år siden.

Jesper René Christensen var dansk FN-soldat og gjorde tjeneste i Kroatien i 1992 og 1993.

De skader, han pådrog sig dengang, fylder stadig den dag i dag.

- Det påvirker mig hver eneste dag, fortæller den tidligere soldat, der i dag bor i Korsør. - Jeg kan få hidsige flip af småting, hvis de kommer på det forkerte tidspunkt.

Arbejdsskade endelig anerkendt

Jesper René Christensen er blevet diagnosticeret med posttrautmatisk belastningsreaktion (PTSD) efter sine oplevelser.

Men i første omgang ville hverken Arbejdsskadestyrelsen eller efterfølgende Ankestyrelsen anerkende, at det var Jesper René Christensens udsendelse, der var skyld i hans psykiske problemer.

Dét fik Jesper René Christensen til at søge hjælp hos først sin fagforening, Hærens Konstabel- og Korporalforening, og siden hos advokat Michael Christensen fra Sandager Advokater.

Advokaten skulle hjælpe ham med at klage – og forsøge at få erstatning.

Efter flere års sagsbehandling ved flere instanser og en lovændring i Folketinget lykkedes det: Jesper Rene Christensen blev tilkendt en arbejdsskadeerstatning samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Føler sig grundigt taget ved næsen

Men den indsats forsøgte advokat Michael Christensen at tage sig rigtig godt betalt for.

- Med den viden, jeg har nu, føler jeg mig grundigt taget ved næsen, siger Jesper Christensen.

Advokat Michael Christensen lagde op til, at hans salær skulle udgøre en procentdel af den erstatning, som Jesper René Christensen måske ville ende med at få udbetalt.

I en mail, hvor advokaten sagde ja til at føre Jesper René Christensens sag, skrev han, at hans salær ”aldrig (vil, red.) overstige et beløb svarende til ca. 8% af erstatningens størrelse.”

Hvis sagen var endt med, at veteran Jesper René Christensen skulle betale de otte procent af sin erstatning, var regningen til advokaten endt på over 520.000 kr.

I en mail til Jesper René Christensen varslede advokat Michael Christensen, at han hans klient skulle regne med et salær på "340.000 kr. + moms jf. vores aftale", hvilket skal lægges oveni de 97.750 kr., han allerede havde betalt på det tidspunkt.

Ulovligt at opkræve en procentsats

Men den form for aftale er ulovlig: danske advokater må ikke opkræve et salær, der beregnes som en procentdel af en eventuel erstatning, som klienten kan få.

- Pludselig varetager man ikke klientens interesser fuldt ud, men kigger også på sin egen pengepung. Og det ønsker vi ikke som advokatstand at støtte op om, siger Martine Lavesen, der er formand for bestyrelsen for Regel- og Tilsynsudvalget i Advokatrådet.

Advokatnævnet har på baggrund af sagen tildelt advokat Michael Christensen en bøde på 40.000 kr.

Advokatnævnet: Salær alt for højt

Jesper René Christensen kom altså ikke til at betale en procentdel af sin erstatning i salær til advokaten. Undervejs kontaktede han på på ny sin fagforening, Hærens Konstabel- og Korporalforening, og advokat Mads Pramming, der indklagede sagen for Advokatnævnet.

- Det er uetisk og det er frygtelig uforskammet, siger Yvonne Bramsen, konsulent ved HHKF Livlinen, der er fagforeningens tilbud til veteraner, der har psykiske mén efter deres udsendelser.

- Som jeg oplever det, har man udnyttet et menneske, der ikke har overblikket over, hvad der er blevet sagt ja til,

I løbet af de år, sagen har kørt, blev Jesper René Christensen opkrævet 189.587 kr. i salær til advokat Michael Christensen.

Men Advokatnævnet har også besluttet, at det er alt for meget: Jesper René Christensen skal kun betale 56.250 kr i salær til Michael Christensen, siger kendelsen.

Det svarer nemlig til de 15-20 timer, som Michael Christensen anslog, at det ville tage ham at føre sagen i starten.

Advokat erkender fejl

Advokat Michael Christensen, der førte sagen for Jesper René Christensen, erkender, at han ikke har handlet efter reglerne. Han ønsker ikke at lade sig interviewe, men har sendt et skriftligt svar.

- Advokatnævnets kendelse har jeg fuldt ud taget til efterretning. Jeg beklager meget sagen over for klienten, der fik for stor en regning på grund af min fejl. Beløbet er tilbagebetalt med renter, skriver Michael Christensen i en mail til DR Nyheder.

Michael Christensen forklarer, at han ikke nåede at få informeret Jesper René Christensen om, at han ville bruge flere timer på sagen end de 15-20 timer, han anslog i første omgang.

Advokaten forholder sig ikke til Advokatnævnets kritik af, at han i første omgang ville opkræve et salær, der var en procentdel af den eventuelle erstatning.

Ingen grund til at være så grådig

I dag er Jesper Rene Christensen glad for, at hans sygdom endte med at blive anerkendt som en arbejdsskade. Men han ærgrer sig over, at det var nødvendigt at kæmpe så meget om advokatsalærets størrelse.

- Det er jo totalt unødvendigt at være så grådig, siger han.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk