Advokat om Britta-sag: Sådan er strafferammen

Anna Britta Troelsgaard Nielsen er sigtet for databedrageri af særlig grov beskaffenhed, hvilket kan give op til otte års fængsel, fastslår advokat.

Anna Britta Troelsgaard Nielsen er sigtet for databedrageri af særlig grov beskaffenhed. (Foto: Phill Magakoe © Scanpix)

Den 64-årige tidligere afdelingsleder i Socialstyrelsen, Anna Britta Troelsgaard Nielsen, er i dag i grundlovsforhør i sagen omkring omfattende millionsvindel med satspuljemidler.

Hun er nu sigtet for databedrageri af særlig grov beskaffenhed ved uberettiget at have overført mindst 111 millioner kroner fra offentlige kasser til sig selv som betroet medarbejder i Socialstyrelsen.

Under grundlovsforhøret har Anna Britta Troelsgaard Nielsens advokat oplyst, at hun ikke vil tage stilling til sigtelsen, og at hun derfor hverken vil erklære sig skyldig eller nægte sig skyldig.

Advokat Mette Grith Stage, der tidligere har været anklager i politiet og hos statsadvokaten, fastslår, at strafferammen i sådanne sager er op til otte års fængsel.

- Ved databedrageri er strafferammen som udgangspunkt fængsel i halvandet år, men under skærpende omstændigheder helt op til otte år, forklarer forsvarsadvokat Mette Grith Stage.

Særligt grov sag

Hun understreger, at sagen alene på grund af det svindlede beløbs størrelse vil blive betragtet som særligt grov.

- Derudover er det også en skærpende omstændighed, at svindlen er blevet foretaget i forbindelse med, at hun har passet sit arbejde inden for det offentlige, siger Mette Grith Stage.

Hvis Anna Britta Troelsgaard Nielsen dømmes i sagen, vil hun dog lige som andre dømte have mulighed for at blive prøveløsladt, efter at hun har afsonet to tredjedele af sin straf, oplyser Mette Grith Stage.

- Det er sådan her i landet, at når man har fået en dom - for eksempel seks års fængsel - så bliver man prøveløsladt efter to tredjedele tid, altså er der prøveløsladelse efter fire år, siger Mette Grith Stage.

Medsigtede i hælerisager

I sagen er yderligere tre personer sigtet for hæleri. En af de de tre personer - en medsigtet mand - bliver også fremstillet i grundlovsforhør i dag. Han er sigtet for hæleri af særlig grov beskaffenhed, hvilket kan give en straf på op til seks år, fastslår Mette Grith Stage.

- Strafferammen for almindeligt hæleri er op til halvandet år, og hvis det er groft hæleri, er strafferammen på seks år, oplyser advokaten.

Hun understreger dog, at det har betydning for hælerisager, hvorvidt den sigtede har haft kendskab til, at værdierne er tilvejebragt under ulovlige forhold.

Hvis man skal dømmes for hæleri, så skal man have vidst eller have haft en bestemt formodning om, at varerne eller pengene er noget, der stammer fra en strafbar lovovertrædelse, forklarer advokaten.

Overførte til sig selv

Anna Britta Troelsgaard Nielsen er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 279a - databedrageri af særlig grov beskaffenhed.

I sigtelsen står der, at hun ændrede kontonumre på sin offentlige arbejdsplads, så hun overførte midler "til et kontonummer tilhørende hende selv eller andre privatpersoner, så tilskuddet blev udbetalt til hende, hvorefter hun på ny ændrede kontonummeret til den tilskudsberettigedes kontonummer."

- Min klient ønsker ikke at tage stilling til sigtelsen, sagde Anna Britta Troelsgaard Nielsens forsvarer, Nima Nabipour, under grundlovsforhøret.