Advokater: Borgere skal kunne bevare hjælpen, mens en klagesag kører

Kommuner må ikke tjene penge på at træffe forkerte afgørelser om hjælp på det sociale område, mener Advokatrådet.

DR Nyheder har de seneste dage fortalt, hvordan Odense Kommune har forsøgt at lukke den forebyggende indsats for op mod 180 udsatte familier for at spare penge. En fremgangsmåde, eksperter har betegnet som 'lovbrud'. Nu har Advokatrådet et forslag til, hvordan en sådan fremgangsmåde kan forhindres.

Kommuner skal ikke kunne spekulere i at spare penge ved uberettiget at tage hjælpen fra udsatte borgere på det sociale område - for eksempel hjemmehjælp, en handicapbil eller en kontaktperson til et udsat barn - mener Advokatrådet.

Når Ankestyrelsen i dag kommer frem til, at en kommune har truffet en forkert afgørelse i en sag, så kan kommunen ofte beholde de penge i kommunekassen, som den har sparet i den periode, hvor Ankestyrelsen har behandlet sagen, og det kan tage mange måneder.

Derfor foreslår Advokatrådet, organisationen for landets 6.000 advokater, at Ankestyrelsen skal have mulighed for at give en klage opsættende virkning.

- Det vil sige, at så længe klagen verserer, har man stadig krav på at få den hjemmehjælp, man hele tiden har haft, og først når Ankestyrelsen har truffet sin afgørelse, så må man se, hvordan det falder ud, siger medlem af Advokatrådet, Sysette Vinding Kruse til DR Nyheder.

Kan føre til færre klagesager

Ved at indrette reglerne på den måde har kommunen ikke økonomisk incitament til at træffe en forkert afgørelse.

Det kan ifølge Advokatrådet være med til af få den såkaldte omgørelsesprocent ned – altså nedbringe antallet af kommunale afgørelser, der bliver ændret eller hjemvist i Ankestyrelsen, hvis en borger klager over sagen.

- Hvis opgørelsesprocenten er så høj, så synes vi, at det er rimeligt at give ankeinstansen den mulighed at tillægge den opsættende virkning, siger Sysette Vinding Kruse, der peger på, at der er tale om retssikkerhedsmæssigt svage mennesker.

På det sociale område ender hver tredje klagesag i Ankestyrelsen med at kommunens afgørelse bliver omgjort.

Tænketank, bisiddere og flere ressourcer

Advokatrådet foreslår derudover, at der sker en ændring af bisidderreglerne, så svage borgere bedre sikres hjælp af en bisidder blandt andet til at klage.

Samtidig foreslår Advokatrådet, at en tænketank med eksperter skal komme med undersøgelser af kommunernes praksis og rådgive kommunerne om, hvordan de bedst behandler sager med svage, syge eller handicappede borgere.

Sysette Vinding Kruse peger også på, at man kan tilføre Ankestyrelsen flere ressourcer, så sagsbehandlingstiden, der i nogle sager er helt oppe på omkring 218 dage, bliver nedbragt.

- Man kan også løse det ved at tilføre flere ressourcer til ankeinstansen, så der ikke går et år, men måske kun en måned. Så er skaden for alle parter – både kommune og borger – lille, siger Sysette Vinding Kruse.

Flere partier bakker op

På Christiansborg støtter Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Enhedslisten, Konservative, Radikale og Alternativet forslaget fra Advokatrådet om, at borgere skal kunne beholde hjælpen fra kommunen, mens en klagesag står på.

- Det her vil sikre borgere langt bedre i den periode, hvor man venter på en afgørelse, siger Liberal Alliances socialordfører Laura Lindahl.

SF og Socialdemokraterne mener også, at det er nødvendigt at se nærmere på kommunernes mulighed for at spare penge ved at træffe ulovlige afgørelser.

- Jeg tror faktisk, man bliver en lille smule rystet, når der verserer en sag, og man så finder ud af, at i den periode, der kan kommunen spare penge på den. Det er simpelthen ikke i orden, hvis det er sådan, at kommunerne spekulerer i det. Det ved jeg ikke, om de gør. Det må vi prøve at få undersøgt, og det vil jeg bede ministeren om, siger socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

KL: Nedbring sagsbehandlingstid

Hos Kommunernes Landsforening (KL) får forslaget om at lade borgere beholde hjælpen fra kommunen, mens Ankestyrelsen behandler klagesagen, ikke en varm modtagelse.

- Hele hovedproblemstillingen er, at vi har et ankesystem, fordi det er kompliceret lovgivning, og der er mange skøn, og så er problemstillingen i denne sammenhæng Ankestyrelsens lange sagsbehandlingstid, siger formand Kommunernes Landsforenings Social- og Sundhedsudvalg, Thomas Adelskov (S).

Fejlen ligger ifølge KL hos Ankestyrelsen, der i gennemsnit er over 200 dage om at behandle en klagesag på det sociale område.

- Vi bliver beskyldt i kommunerne for at tænke i økonomi, men hvis nu ankesystemet var hurtigt til at behandle sagerne, så ville borgerne hurtigt få en afklaring, og så ville vi hurtigt kunne rette ind, hvis vi havde lavet fejl i kommunen, siger han.

Thomas Adelskov erkender dog, at kommunerne for ofte bliver underkendt af Ankestyrelsen.

- Det er ikke godt, når vi har en så høj fejlprocent – at sager bliver sendt hjem til fornyet behandling, eller man simpelthen har lavet en forkert beslutning i kommunerne. Det må man gøre bedre i kommunerne, der må man sætte sig ned og kigge på fejlprocenterne og så selvfølgelig kigge på, hvordan kan man gøre det bedre, siger han.

Facebook
Twitter