Advokater slår alarm: Presset i fængslerne forhindrer os i at møde vores klienter

Kriminalforsorgen arbejder på at forbedre adgangen for advokaterne.

Hassan Mahmood oplever ofte at komme forgæves til fængslerne for at mødes med sine klienter. (© dr)

- Vi håber, tredje gang er lykkens gang.

Forsvarsadvokat Hassan Mahmood er mødt op i Vestre Fængsel for tredje gang i den her uge for at komme ind til sine klienter. I dag kommer han ind, men han er tidligere blevet mødt af beskeder om for mange i kø til besøgslokalerne og manglende personale.

- Det er rimeligt nok, hvis det sker en enkelt gang, men desværre er det jo mere hovedreglen end undtagelsen, siger Hassan Mahmood.

Forsvarsadvokaten har blandt andet forsøgt at komme ind til en klient, han skal i retten med på tirsdag. De har stadig ikke haft mulighed for at gennemgå sagen sammen, selvom han har forsøgt at komme ind til ham i en uge - en rettighed klienterne har krav på.

Hassan Mahmood står og venter på at komme til i besøgslokalet i Vestre Fængsel. (© dr)

Hos Landsforeningen af Forsvarsadvokater oplever de, at det er et generelt problem.

- Jeg synes, at det er ganske forfærdeligt. Vi har et stort retssikkerhedsmæssigt problem, siger formand Kristian Mølgaard.

Personalemangel er problematisk

Baggrunden er, at fængslerne mangler personale. I marts var der 3500 ubesatte vagter i de danske fængsler, og Fængselsforbundet vurderer, at det svarer til, at der mangler 167 fængselsbetjente.

Hos Landsforeningen af Forsvarsadvokater mener de, at underbemandingen i fængslerne er et stort problem. For selvom faciliteterne er der, kan de ikke gøre brug af dem.

- Vi har rent faktisk en besøgsafdeling, der har faciliteterne. Man bygger 28 lokaler og anvender fire, i min optik svarer det til at bygge en fire-sporet motorvej over Storbælt, men kun bemande én bom, siger Kristian Mølgaard.

Hos Kriminalforsorgen anerkender de, at der særligt i Vestre Fængsel kan opstå problemer nogle gange. (© dr)

Hos Kriminalforsorgen anerkender de, at der netop i Vestre Fængsel har været nogle udfordringer.

- I vores allerstørste arresthus Vestre Fængsel, der har vi haft nogle flaskehalsproblemer i vores besøgsafdeling, siger Thorkild Fogde, der er direktør i Kriminalforsorgen.

Det skyldes, at de - efter at en fange flygtede ved at bytte identitet med en besøgende - har skærpet nogle procedurer i Vestre Fængsel. Men direktøren genkender ikke billedet af, at det skulle være et generelt problem.

- Vi prioriterer selvfølgelig forsvarerens adgang til deres klienter rigtig højt, men Kriminalforsorgen er også en beredskabsorganisation, og derfor kan der være spidsbelastningsperioder.

De arbejder derfor på at lave fast-tracks, så blandt andre advokater kan komme hurtigere ind i Vestre Fængsel.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk