Advokatråd undersøger lyssky advokat

Efter DR's udsendelse "Prostitutionens Bagmænd" indleder Advokatrådet en undersøgelse af den advokat, der har rådgivet om hvidvask af penge tjent på prostitution.

DR-dokumentaren afslører, at advokat Jan Levin hjælper med at hvidvaske prostitutionspenge. (© DR)

Advokatbranchen indleder nu en undersøgelse af den advokat, der mandag aften ufrivilligt medvirkede i DRs udsendelse "Prostitutionens Bagmænd".

- Jeg er blevet ubehageligt overrasket over, at en advokat er involveret i det her. Det er helt åbenbart, at det er noget, vi må tage meget kraftigt afstand fra, og vi indleder en undersøgelse i morgen, siger Advokatrådets generalsekretær, Henrik Rothe, til Ritzau.

Et meget alvorligt fejltrin

Han vil endnu ikke sige, om han tror, at undersøgelsen kan ende med, at advokaten, Jan Levin, vil miste sin bestalling. Men meget tyder på det. For at rådgive om hvidvask af penge tjent ved prostitution hører til i den allergroveste ende af fejltrin, som en advokat kan begå, medgiver Henrik Rothe.

- Det er fuldstændigt uacceptabelt og utilstedeligt. Advokater har bestemt ikke lov til at rådgive om hvidvask. Advokater har tværtimod en pligt til at indberette, hvis de får mistanke om hvidvask. Samtidig har de pligt til omgående at træde ud af en sag, hvis de får mistanke om, at en klient bruger deres rådgivning til kriminelle formål, slår han fast.

Han medgiver samtidig, at det næppe gør advokatens situation bedre, at han tilbage i 1999 blev idømt en omfattende bøde på 50.000 kroner for at overtræde god advokatskik.

"Nu håber jeg ikke vi bliver aflyttet"

I DR-dokumentaren fortalte Jan Levin for skjult kamera, hvordan han hvidvaskede penge fra prostitution.

På optagelserne kan man se, at advokaten medgiver, at der er tale om "skatteunddragelse af grov karakter", hvis konstruktionen bliver kendt, og kom selv med kommentaren "Nu håber jeg ikke, vi bliver aflyttet herinde".

Men det var netop, hvad han blev. Og da DR fortalte ham om de skjulte optagelser, reagerede han ved at forklare, at han kun havde snakket om sorte penge for at gøre sig selv interessant.

Prostitution i Danmark

Der er ingen, der præcis ved, hvor mange prostituerede, der er i Danmark. Den seneste opgørelse fra Videns- og formidlingscenter for Socialt Udsatte viser, at der er mere end 5.567 herhjemme, der prostituerer sig.

Køn og prostitution

De fleste prostituerede er kvinder. Den præcise kønsfordeling kendes ikke.
De mandlige prostituerede sælger primært sex til andre mænd. Nogle sælger til både mænd og kvinder.
De fleste mænd, der sælger sex, opfatter sig selv som homoseksuelle, men der findes også heteroseksuelle mænd, der er prostituerede.

Familieforhold

Mere end halvdelen af de prostituerede kvinder har hjemmeboende børn. Hver tredje kvinde bor alene med sine børn.

Kontakt med socialforvaltningen

Hovedparten af kvinderne på massageklinikker er i kontakt med en sagsbehandler, men kun få har oplyst sagsbehandleren om prostitutionen.

Kvinder på massageklinik

Ni ud af ti prostituerede kvinder er tilknyttet en massageklinik og er ikke misbrugere af hårde stoffer.
De fleste af kvinderne har ingen eller en kort erhvervsrettet uddannelse. 8 % har en mellemlang eller lang videregående uddannelse.
Mange af kvinderne på massageklinikker holder kortere eller længere pause fra prostitutionen. Når de vender tilbage, skyldes det langt overvejende økonomiske grunde.
En undersøgelse viser, at hver tredje kvinde på en massageklinik overvejer at ophøre med prostitution, og cirka hver anden forestiller sig at være ude af prostitution inden for en periode af fem år.

Kunder

14 % af alle danske mænd har på et tidspunkt i deres liv købt sex af en prostitueret. Det viser en dansk undersøgelse fra 2005.
Tendensen er, at andelen af mænd, der har købt sex, stiger med alderen.
Nogle få mænd, der køber sex, er ensomme, handicappede eller mænd, der ikke kan få kontakt med kvinder.
De fleste undersøgelser, der findes om prostitutionskunder, viser imidlertid, at kunderne ikke adskiller sig fra mænd generelt, når man ser på alder, bopæl, civilstand, erhverv og økonomiske forhold.
Det er vidt forskelligt, hvor mange erfaringer med sexkøb kunderne har – fra en gang i livet til ugentlige sexkøb gennem adskillige år.
Nogle køber sex i visse perioder eller ved særlige lejligheder. Det kan for eksempel være, når en mand ikke har en fast partner, eller når partneren er bortrejst eller syg. Det kan også være i forbindelse med kundens egne rejser uden partner.

Kilde: Kompetencecenter Prostitution