Ægtefæller og børn frem i første geled: Minister ændrer behandling af danske krigsveteraner

Efter samtaler med soldaterfamilier varsler forsvarsminister Trine Bramsen (S) en justering af Danmarks veteranpolitik.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) foretager nu en første justering af veteranpolitikken, så der kommer mere fokus på udsendte soldaters ægtefæller og børn. Fra 1. marts skal en ny familieenhed kun bruge kræfterne på soldaternes familier. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Det er ikke kun soldater, der bliver sårede. Soldaternes børn kan også komme til skade. Familier kan gå i stykker.

Derfor justerer forsvarsminister Trine Bramsen (S) nu indsatsen rettet mod tidligere udsendte, så den tager sig bedre af veteranernes familier.

Helt konkret - og som et første skridt - ved at ansætte nye medarbejdere, der udelukkende skal arbejde med soldaternes børn, partnere eller forældre til uniformeret personel.

- Jeg forudser, at vi kommer til at bygge større dele af vores indsats på idéen om, at det handler om en hel familie, når vi sender folk afsted, siger Trine Bramsen.

Forsvarsministeren erkender, at veteranindsatsen var for lang tid undervejs. Men nu er tiden kommet til at justere den.

- Det er et pinligt kapitel i dansk militærhistorie, at vi først sent fik en veteranpolitik. I begyndelsen var fokus på skadede veteraner. Det var en rigtig måde at rulle det i gang på. Med det vi ved nu, så er der behov for at gå skridtet videre og se på hele familien, fastslår hun.

Varsler ændring af veteranpolitik

Den nuværende veteranpolitik tager i forvejen højde for soldaternes familiemedlemmer.

- Veteranerne er ikke ene om at blive påvirket af en udsendelse, det bliver baglandet også. De pårørende er en integreret del af indsatsen, lyder en af hovedopgaverne i politikken, der senest blev justeret i 2016.

Alligevel har Veterancentret i Ringsted, der fører veteranpolitikken ud i livet, endnu ikke haft en selvstændig enhed med fokus rettet mod familien. Det får de nu.

- Det vigtigste er, at man vender fokus fra at sende en soldat afsted til, at man nu sender en familie afsted. Fordi det har betydning for en hel familie, når man sender en soldat ud, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Efter møder med en række familiemedlemmer til tidligere udsendte soldater, har forsvarsministeren fået oprettet den nye enhed.

Samtidig har DR-dokumentarfilmen 'Vores krig - en kærlighedshistorie' gjort stort indtryk.

Her møder man krigsveteranen Piet, der er hårdt ramt af PTSD (posttraumatisk stress). Han er gift med Svandis, der kæmper hårdt for at holde sammen på familien med tre børn.

Forsvarsminister Trine Bramsen antyder, at de otte medarbejdere i den nye familieenhed meget vel kan være første skridt i en justering af veteranpolitikken.

- Det, der har gjort størst indtryk, er, hvor alene ægtefæller, partnere eller forældre til syge veteraner føler sig. Den ensomhed, det er forbundet med. Den magtesløshed, der tit ligger i det. Og det, at børn kan ende med at få posttraumatisk stress, hvis deres far eller mor har det, siger Trine Bramsen.

Skal hjælpe familier til sårede soldater

Den nye enhed skal fungere fra marts. Som afdelingsleder er det Stine Gran Hansens opgave at sørge for, at familierne kan mærke, at der sker noget.

- Dels skal vi hjælpe med til, at familier til udsendte soldater klarer det, mens soldaten er væk. Samt hjælpe familierne til de soldater, der kommer hjem med sår på krop og sjæl. Der er risiko for, at børnene kan blive påvirket, hvis en af forældrene har psykiske problemer. Vi skal medvirke til, at det ikke sker, siger Stine Gran Hansen, der har bred erfaring som kommunal socialrådgiver.

Stine Gran Hansen, socialrådgiver og leder af Veterancentrets nyoprettede familieafdeling.

Et lille - men til gengæld virkningsfuldt - dagligdagseksempel er børns sengetider. Mens far eller mor er udsendt, er det vigtigt, at børnene får nok søvn. På den måde skal soldaterfamilierne uddannes i at styre uden om farezonerne.

- Det kan være sengetiderne. Vi ved, at når børn bliver trætte, kan tankerne tage over. Derfor er det vigtigt at få dem puttet i tide, så der ikke opstår bekymringstanker, forklarer Stine Gran Hansen.

Indsatsen for de hjemvendte veteraners familier handler om at hjælpe dem gennem den kommunale jungle af regler, plejetilbud og støtteordninger.

- Vi kan ikke få dem forrest i køen. Men vi kan give dem et overblik over, hvilke muligheder det etablerede system har. For det er stort set umuligt for en presset soldaterfamilie selv at overskue, siger Stine Gran Hansen.

Hun kan ikke sætte et nøjagtigt tal på, hvor mange soldaterfamilier der har brug for den nye enhed. Men Stine Gran Hansen beskriver, at enheden ville 'blive lagt ned', hvis de skulle tage alle sager ind.

- Der er stor efterspørgsel. Nu skal vi finde ud af, hvor vi bruger kræfterne bedst, siger hun.

Veterancentrets nye familieenhed får base på garnisonen i Ringsted, men de ansatte kommer til at arbejde fra kaserner over hele landet.