Ældre elever pjækker seks gange så meget som små

Folkeskolens ældste elever har et markant højere fravær sammenlignet med de yngre. De pjækker, fordi de har muligheden, lyder en forklaring.

Særligt eleverne i 10. klasse skiller sig kraftigt ud, når det kommer til pjækkedage i 2012/13. (Foto: Mads Rafte Hein © DR)

Lysten til at gå i skole hos landets ældste elever er markant mindre end blandt eleverne i de små klasser.

Med 5,9 ulovlige fraværsdage i gennemsnit per elev i 10. klasse pjækkede eleverne på årgangen næsten seks gange så meget som 1. klasserne i skoleåret 2012/13. Hos 9. klasserne var det ulovlige fravær på tre dage i gennemsnit per elev.

Det viser en analyse, som DR Nyheders Undersøgende Databaseredaktion har lavet på baggrund af fraværstal, som skolerne har indberettet til UNI-C en styrelse under Undervisningsministeriet.

Selvstændighed fører til pjæk

Peder Hjort-Madsen forsker i unges lyst til læring på Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet. Han peger på, at unge på de ældste klassetrin i højere grad passer sig selv:

- Som elev i de små klasser, kan det være svært at 'slippe udenom' de voksnes opmærksomhed, men med alderen følger en større frihed, ligesom der sker nogle skift i, hvad de orienterer sig imod, siger han og fortsætter:

- Lysten til at gå i skole bliver mindre i de år, hvor fraværet stiger.

Samlet fravær stiger også

Sygefraværet stiger også lidt i de ældre klasser, mens det lovlige fravær, hvor forældre eksempelvis tager deres børn med ferie uden for skoleferien, er lidt højere blandt de små elever.

Forskellen i antallet af pjækkedage er dog så stort, at det samlede fravær er højest hos de ældste elever.

Sidste skoleår havde eleverne i 9. og 10. klasse henholdsvis 13,1 og 14, 8 fraværsdage, mens 1. klasserne havde 10,3 fraværsdage per elev. Landsgennemsnittet ligger på 11,4.

Ingen snuptagsløsninger

Selvom det er muligt at forbedre fraværet hos nogle elever, ved at skabe bedre undervisning, så advarer Peter Hjort-Madsen mod at tro, at der er en hurtig løsning.

- I nogle tilfælde vil en meningsfuld og udfordrende undervisning være medvirkende til at en elev dukker op. I andre tilfælde er det helt andre ting, der gør sig gældende og ofte ting uden for skolen, og så er det andre ting, der skal til.

- Fravær er med andre ord meget differentieret, siger han

Derfor er det vigtigt at holde øje med, om der er tale om en enkelt pjækkedag i ny og næ, eller om der er et mønster i pjækkeriet, som giver anledning til bekymring.

I gennemsnit var danske folkeskoleelever i 2012/13 ulovligt fraværende i 1,6 dage af skoleåret på 200 dage.

DR sætter i denne uge fokus på skolelevers fravær. Tirsdag kan du læse om konsekvenserne ved og løsningen på et højt fravær, mens vi torsdag ser på årsagerne.

Facebook
Twitter