Ældre er blevet sundhedsbevidste

Ældre mellem 65 og 84 er blevet mere sundhedsbevidste. Især mændene bruger sundhedstjek og samtaler for at bevare helbredet.

Især ældre mænd er blevet mere sundhedsbevidste, vider en undersøgelse Sundhedsstyrelsen har fået lavet. (© Colourbox)

En stor del af de 65-84-årige benytter sig af forebyggende ordninger. Næsten halvdelen har for eksempel i løbet af et år fået målt kolesteroltal, knap otte ud af ti har fået målt blodtryk, og omkring en tredjedel har været til forebyggende helbredstjek eller helbredssamtale.

Ser man på forskellen mellem mænd og kvinder, viser det sig, at flere ældre mænd benytter sig af helbredstjek/ -samtale end ældre kvinder. Det er især mænd over 75 år, hvor 42 procent siger, at de har været til forebyggende helbredstjek/ -samtale inden for det sidste år. Blandt de jævnaldrende kvinder er det 35 procent. Der er også flere mænd end kvinder, som har fået målt kolesteroltal, mens flere kvinder end mænd har fået målt deres blodtryk.

Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har for Sundhedsstyrelsen udarbejdet rapporten "Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark", som tegner et billede af 65-84-åriges fysiske og psykiske helbredstilstand, brug af medicin og sundhedsvæsen med mere. Rapportens analyser bygger på data i Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen fra 2005.

FacebookTwitter