Ældre fyldes med nervemedicin

Syv ud af de ti ældre på plejehjem får nervemedicin, fremgår det af en rapport fra kommunen. Det er alt for mange, så derfor vil lokalpolitikerne have lægekonsulenter tilknyttet de enkelte plejehjem.

Syv ud af 10 beboere på plejehjem i København får udskrevet psykofarmaka mod søvnproblemer eller psykiske lidelser. (Foto: DR © DR)

Ældre på plejehjem i København får alt for meget nervemedicin. Det fremgår af en rapport fra Københavns Kommune, som kaster et kritisk lys på forbruget af nervemedicin på byens 66 plejehjem.

Syv af 10 beboere på plejehjem i København får udskrevet psykofarmaka mod søvnproblemer eller psykiske lidelser, og medicinen gives i for lange perioder til for mange ældre.

- Der er et utroligt højt og i mange henseender overdrevet forbrug, siger Københavns sundhedsborgmester Mogens Lønborg.

Kommunen lægger nu op til at knytte lægekonsulenter til plejehjemmene. Desuden må ordination af psykofarmaka ikke længere ske via telefon/faxrecepter.

Stor brug af lykkepiller

Undersøgelsen viser, at ialt 68,4 procent af beboerne på de københavnske plejehjem får psykofarmaka. Den største gruppe er antidepressiva - lykkepiller - som cirka halvdelen af de ældre bruger.

Hver fjerde ældre får antipsykotika, som er rettet mod psykotiske symptomer, og det bliver især kritiseret i rapporten.

De ældre får dem ofte gennem lang tid, og det er stik imod anbefalingerne om, at de primært blot må anvendes i få uger. En ukorrekt anvendelse kan medføre unødvendige fysiske og psykiske bivirkninger, fremhæves det.

- Der er grund til at være meget bekymret over det høje forbrug af antipsykotiske midler, som kan føre til, at de ældre bliver mere konfuse. Det kan også medføre blodpropper og i værste fald dødsfald, siger ældrepolitisk konsulent i Ældre Sagen, Margrethe Kähler.

Facebook
Twitter