Ældresagen: Attest skal forhindre plejere med volds- og overgrebs-domme

Der skal være den samme kontrol af plejepersonale for ældre, som der er for personale, der arbejder med børn.

Forslaget lægger op til, at kommunerne skal kunne se 10 år tilbage i straffeattester - ikke bare fem år, som de kan i dag. (Foto: Sophia Juliane Lydolph © Scanpix)

Ældresagen ønsker rutinemæssigt tjek af kommende ansatte i hjemmeplejen og på plejen, så man er sikker på, at de ikke har domme for vold, seksuelle krænkelser eller berigelseskriminalitet.

Kommunerne skal kunne se sådan en ”ældreattest”, inden de ansætter - på samme måde som man i dag i en del tilfælde kræver en børneattest af personale, der skal arbejde med børn. Børneattesten omhandler seksuelle krænkelser af mindreårige.

Ældreattesten skal omhandle seksuelle overgreb, vold, tyverier og røverier.

- Man kommer som ansat fuldstændigt ind i de ældres intimsfære, siger specialkonsulent Margrethe Kähler til Orientering Weekend.

- Man skal vaske, klæde på og give medicin. Derfor er det vigtigt, at det er mennesker, der har en rigtig god etik, fortsætter hun.

Plejepersonale må ikke have kort lunte

Fagforbundet FOA, der organiserer mange af de ansatte i plejesektoren er enige. Også Karen Stæhr, formand for social- og sundhedssektoren bakker op om Ældresagens forslag.

- Ansatte, der skal hjælpe demente, som måske kan finde på at slå ud efter personalet, skal absolut ikke skal være en type, der selv tænder af 10 sekunder!, siger hun.

Og ældre skal også have fuld tillid til, at ”hjemmehjælperen ikke løber med det Kongelige porcelæn."

- I den her sag er vores fokus helt hos den plejekrævende, siger hun.

Ingen tidsbegrænsning

I dag kan kommunen se en straffeattest fem år tilbage for hjemmehjælpernes vedkommende og ti år tilbage for ansatte i botilbud.

Som P1 Dokumentar i denne uge kunne afdække, synes der ikke at være nogen forklaring på den forskel.

Venstres restsordfører Preben Bang Henriksen siger, at den forskel er helt forkert og skal ændres. Men ældresagens forslag går videre. Der skal ikke være nogen tidsbegrænsning på, hvor langt kommunen skal kunne se tilbage i straffeattesten.

- Men ansættelsesmyndigheden skal selvfølgelig forvalte sin viden klogt, siger Margethe Kähler.

En dom for et slagsmål på et diskotek for mange år siden skal muligvis ikke være nogen hindring for et job som hjemmehjælper, mener hun.

- Men man skal tænke på, at ansatte er i stand til at gøre meget slemt over for et ældre skrøbeligt menneske, der i mange tilfælde er dement og derfor ikke stand til at sige fra eller forstå, hvad det er der sker, slutter Margrethe Kähler.

Facebook
Twitter