Afdelingschef svarer på kritik: Loven om handicapkørsel forvirrer

Transportministeriet har været uklar i fortolkningen af loven, indrømmer afdelingschef, Søren Wille overfor dr.dk.

- Der har været uklarheder i grænsedragningen mellem de forskellige ordninger på området, skriver afdelingschef i Transportministeriet, Søren Wille.

I 2012 sendte Transportministeriet et svar til Odense Kommune, hvor ministeriet afviste, at Odense Kommune kunne bruge handicapkørsel til at køre til sundhedstilbud som tandlæge, kiropraktor osv.

Efter dr.dk's henvendelse til Transportministeriet er der imidlertid blevet sendt et nyt brev til kommunen, hvor der står det stik modsatte - altså at Odense Kommune gerne må bruge handicapkørsel til behandlingstilbud. Spørgsmålet er, om Transportministeriet kender sin egen lovgivning.

Dr.dk har sendt spørgsmål til Transportministeriet, som afdelingschef, Søren Wille, har svaret skriftligt på:

Hvordan kan det være, Transportministeriet først afslår Odense Kommunes anmodning om at udvide handicapkørselsordningen i 2012 og nu formulerer et nyt brev, hvor I skriver det stik modsatte?

- Som det fremgår af Transportministeriets brev til Odense Kommune, har henvendelsen fra DR givet anledning til, at Transportministeriet på ny har kigget på lovgivningen om individuel handicapkørsel, og hvordan den håndteres i praksis. Vi har i denne forbindelse kunnet konstatere, at der har været uklarheder i grænsedragningen mellem de forskellige ordninger på området. Transportministeriet har derfor fundet behov for, at ministeriets syn på sagen præciseres over for Odense Kommune.

Betyder brevet til Odense Kommune, at der nu dannes præcedens for, at ordningen reelt skal laves om i hele landet?

- Vi har med brevet præciseret, at der efter Transportministeriets vurdering ikke er noget til hinder for, at ordningen anvendes til kørsel til tandlæge, i det omfang dette ikke er dækket af andre kørselsordninger.

Hvad er jeres forklaring på, at der tolkes så forskelligt på loven i landet?

- De forskellige tolkninger skyldes, at grænsedragningen mellem de forskellige ordninger på området ikke er helt klar. Det hænger dels sammen med, at formuleringen i vores lov, Lov om Trafikselskaber, kan give anledning til tvivl, dels at de øvrige regler for transportordninger til behandlinger, terapi og lignende også giver et fortolkningsrum og desuden kan ændre sig løbende.

8. Hvad er den rigtige tolkning?

Som det også fremgår af brevet til Odense Kommune, er det samlet Transportministeriets vurdering, at ordningen skal ses som et supplement til de øvrige kørselsordninger og således kan anvendes til formål, der ikke er dækket af an-dre ordninger.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk