Affald vælter op af jorden: Henning frygter for sit drikkevand

Tidligere losseplads ligger oven på et stort drikkevandsreservoir. Det skaber bekymring for forurening

Se Henning Kronby finde affald på sin mark, der ligger oven på en gammel losseplads.

- Det her er en plastikdunk fra noget motorolie. Her er en gammeldags pose til mælk, og det her er vist emballagen til noget toiletrens.

Henning Kronby bukker sig ned og samler plastikaffald sammen i en dynge. I løbet af få sekunder har han samlet rester fra ti plastikbøtter, og der ligger meget mere og blafrer i vinden.

Affaldet kommer fra jorden under Henning Kronbys mark. Her var der fra 1964 til 1970 et kæmpe hul i jorden, der blev brugt til losseplads.

Hullet blev fyldt med husholdningsaffald, kemikaliedunke, og der går endda rygter om, at en gammel lastbil endte sine dage her. Nu er det hele begravet under et tyndt jordlag.

- Det er skræmmende, at der bliver ved med at komme affald op af jorden, når man tænker på, at det er så mange år siden, det blev smidt her, siger Henning Kronby.

Emballage fra motorolie, der flyder på Henning Kronbys mark (Foto: © DR Morten Søgaard)

5000 forurenede grunde kan true det danske grundvand

Danske Regioner har netop udgivet den årlige redegørelse over drikkevand og jordforurening.

Rapporten viser, at 5000 forurenede grunde kan true det danske grundvand. Det er næsten 400 flere end sidste år. Derudover er yderligere 8000 grunde mistænkt for at være så forurenede, at de også udgør en risiko for grundvandet.

Kortlægningen har vist flere forurenede grunde end forventet. Det fortæller Christian Andersen, der er seniorkonsulent i Danske Regioners Videncenter for Miljø og Ressourcer.

- Vi finder mange grunde, og der er nok en tendens til, at vi finder flere end vi troede. Særligt det seneste år er der blevet fundet mange pesticider. Og der er vi nok mange, der er blevet overrasket over det omfang, det er fundet i, siger han.

Mange af forureningerne stammer fra gamle lossepladser som den i Nr Jernløse.

Ikke kun plastikdunke

For nylig blev der lagt en ny vandledning ind til Hennings Kronbys hus. Under gravearbejdet dukkede der i følge Henning Kronby, flere gamle tromler til olie eller tjære op.

Derfor er han bekymret for, hvad der ellers gemmer sig i den gamle losseplads.

Bekymringen er ikke blevet mindre af, af der lige nu er ved at blive etableret en motorvej i området. Gravemaskinerne på byggepladsen har ved et uheld rykket et gammel dræn over.

Drænet kommer inde fra den gamle losseplads, og der er tydelige spor efter olie i vandet fra drænet.

- Det har jeg det ikke godt med. Det er noget forbandet svineri, og det også derfor, jeg godt vil have, at man får det analyseret.

Olie og pesticider i vandprøver

Henning Kronby er ikke kun nærmeste nabo til den gamle losseplads, han er også daglig leder af Nr Jernløse Vandværk. Derfor er han særligt bekymret for det forurenede vand, der kommer ud af det overrevne dræn.

Vandværket ligger kun 300 meter fra lossepladsen.

- Det jeg er mest bekymret for, det er jo vores drikkevand, der ligger nedenunder jorden her. Der er flere vandvandværker, der suger vand fra det drikkevandsreservoir, siger Henning Kronby.

Derfor har Henning Kronby taget vandprøver af drænvandet. Vandet er blevet analyseret af laboratoriet Eurofins. Nr. Jernløse Vandværk har selv betalt de 20.000 kroner, det koster at få vandet analyseret. Prøverne viser rester efter både olieprodukter og flere slags pesticider.

Venter mindst ti år på endeligt svar

Det er syv år siden, Henning Kronby første gang gjorde myndighederne opmærksom på sin bekymring for drikkenvandet under lossepladsen.

- De skulle jo komme og tage nogle prøver og fortælle mig, hvad der er hernede. Og hvis der er noget, der er pissefarligt, så skal man se at komme i gang med at få det renset op – fordi lige pludseligt, har vi ikke noget drikkevand her, og så kommer vi til at betale for at få en ny boring flere 100 kilometer herfra.

Vand fra drænrøret under lossepladsen (Foto: © DR Morten Søgaard)

Men Region Sjælland har gjort det klart, at de ikke vurderer, at den gamle losseplads udgør en særlig risiko for drikkevandet.

Derfor vil regionen ikke lave en grundvandundersøgelse af vandet under lossepladsen nu og her. I en mail fra regionen hedder det, at undersøgelsen er planlagt til et tidspunkt efter 2021:

- I Region Sjælland prioriterer vi grundvandsindsatsen højt indenfor rammen af de midler, vi bevilliges. Regionen dækker et stort geografisk område, herunder mange mindre øsamfund og egne med ringe geologisk beskyttelse af grundvandet. Her kan det være svært at finde gode alternativer til den nuværende indvinding, hvis der sker en forurening.

- De mest sårbare områder undersøger vi derfor først, lyder forklaringen fra Region Sjælland.