Affaldsindustrien: For nemt at lave dårlig plastik

Der skal være 'klokkeklare krav' til plastikproducenterne, hvis miljøet skal hjælpes for alvor, siger Dansk Affaldsforening.

Mens danskerne hjælper med at sortere plastik, kæmper affaldsbranchen med plastik, der er dyr og besværlig at genanvende (Arkiv) (Foto: BAX LINDHARDT © Scanpix)

Rød blok vil have plastforhandlinger, Føtex vil bandlyse engangsservice, og Coop vil forbyde salget af vatpinde af plast.

De store miljøkonsekvenser forbundet med vores forbrug af plastik er i den grad kommet i søgelyset i den seneste tid.

Men selv om danskerne sorterer mere emballageplast, ifølge den seneste affaldsstatistik fra Miljøstyrelsen (Fra 33.000 tons i 2013 til 38.000 tons i 2015), er der stadig lang vej igen, lyder budskabet fra flere sider.

Besværlig plastik er en stor del af problemet, lyder det fra affaldsindustrien.

Direktør: Sæt større krav til producenterne

Gårsdagens nyhed om, at butikskæden Rema 1000 vil lave genbrugsvenlige kødbakker af plastiktypen PET, er 'en utrolig god melding', lyder det fra Jacob Simonsen, direktør i Dansk Affaldsforening.

Den store udfordring, når materialet er sorteret, er nemlig de mange forskellige typer plastik, som nogle emballager består af.

- Det, der er hjørnestenen i at sikre en bedre genanvendelse, er, at vi får nogle skrappere krav til selve produkterne, så de bruger langt færre typer plastik, når de laver deres emballager, siger Jacob Simonsen.

- Der er ikke nogen grund til, at en bakke til vindruer er lavet af tre forskellige plasttyper, siger direktøren, der peger på, at hvis man skal sætte ind ét sted for at få den maksimale gevinst, 'så er det afgjort der.

Derfor skal der være 'klokkeklare krav' til producenterne om at tage hensyn til plastiktype og farve, når de producerer emballage, mener han.

Her skal afgifter på blandt andet laminater, hvor man har smeltet to plastiktyper sammen, være et redskab i værktøjskassen, mener han.

- Det er ligesom at forsøge at skille mælk og kaffe igen. Det går ikke, siger han.

- Vi må have indrettet afgifter sådan, at der er et incitament til at træffe de rigtige valg, når man er emballageproducent.

Danskerne vil gerne sortere

En undersøgelse foretaget af YouGov på vegne af Boligejernes Videncenter, Bolius, pegede i 2016 på, at 7 ud af 10 danskere sorterer deres husstandsaffald, og hver tredje vil gerne sortere endnu mere affald.

Det er generelt heller ikke viljen, der mangler blandt danskerne, snarere tværtimod, vurderer Ole Morten Pedersen, direktør i Dansk Kompetencenter for Affald og Ressourcer.

- Generelt er danskerne meget interesserede i at sortere deres affald, så man får så meget genanvendelse som muligt, siger han.

Hos Dansk Affaldsforening oplever man også interessen for at sortere inden for plastikområdet.

- Jeg synes, at danskerne har været rigtig gode til at tage plastiksortering til sig, siger Jacob Simonsen.

Han peger på, at affaldsindustrien modtager meget sorteret plastik, og at det sandsynligvis hænger sammen med danskernes fokus på problematikkerne forbundet med det.

Ifølge direktøren er det lykkes det kommunalt ejede anlæg i Aalborg at genanvende cirka 65 procent af den sorterede plast, mens resten bliver brugt til produktionen af el og varme.

Hos Vestforbrændingen på den københavnske Vestegn er målet, at 75-80 procent af den leverede plast gøres klar til at indgå i nye plastprodukter.

Stort potentiale

Ordningerne, der er til rådighed for borgerne, er dog en vigtig faktor, siger Ole Morten Pedersen, der peger på, at de færreste borgere har lyst til at køre til nabokommunen for at sortere.

- Det skal være nemt og bekvemt. Det betyder, at man skal kunne komme af med det så tæt på husholdningerne som muligt, siger direktøren.

Han peger på, at de gode resultater fra kommunerne ses de steder, hvor der er en grov sortering, og kommunerne efterfølgende finsorterer, så de forskellige typer plast adskilles.

- Vi vil rigtig gerne give et bidrag til sorteringen, men mulighederne skal være der, og så skal vi have følelsen af, at vi gør det rigtigt.

- Det kan være svært, hvis man skal tage stilling til, om plasten er hård eller blød, og meget af det virker nok midt i mellem, siger Ole Morten Pedersen.

Han peger på, at det er naturligt, at plastikområdet halter efter i forhold til eksempelvis genanvendelsen af papir og pap.

- Det er et nyt område, og det er mere komplekst, siger direktøren, som peger på et 'uhyre stort potentiale' i forhold til i genanvendelsen af plast.

For selvom det går fremad, er der rigtig langt igen, siger han.