Aftale i EU reducerer fiskernes torskekvoter voldsomt i danske farvande

Reduktionen blev stor, men ikke helt lige så stor som ventet, siger minister.

Det var på forhånd ventet, at der ville ske en stor reduktion på fiskernes torskekvote. (Arkivfoto) (Foto: Olafur Steinar Gestsson © Scanpix Denmark)

EU's fiskeriministre er blevet enige om en aftale for, hvordan fiskernes kvoter skal se ud næste år i Østersøen.

Det oplyser det slovenske EU-formandskab på Twitter og fiskeriminister Rasmus Prehn (S) til DR Nyheder.

Det var på forhånd ventet, at der ville ske en stor reduktion på fiskernes torskekvote.

Det er også sket, men reduktionen er en anelse mildere end ventet.

Den nuværende torskekvote reduceres i den vestlige Østersø med hele 88 procent, hvilket er fire procentpoint lavere end det ventede på 92 procent, som EU-Kommissionen havde lagt op til.

De fire procentpoint ændrer dog ikke på, at det er en rigtig skidt aftale for dansk fiskeri, siger Kenn Schou, som er administrerende direktør i Danmarks Fiskeriforening.

- Det er en aftale, der i stort omfang river tæppet væk under Østersøens fiskere, siger han.

De torsk, der må fiske næste år i den vestlige Østersø, må kun fanges som bifangst - altså som et biprodukt, når man fisker efter andre arter. Derudover må der ikke fiskes laks i Østersøen næste år - udover som bifangst.

Kenn Schou vurderer, at aftalen vil kunne betyde, at omkring 100 fartøjer vil skulle indstille fiskeriet. I gennemsnit beskæftiger hvert fartøj to personer, siger han.

I den vestlige Østersø (markeret med lyseblåt) må der næste år kun fanges torsk som bifangst.

Derudover frygter direktøren i Danmarks Fiskeriforening også, at den nye aftale kan blive dødstødet til noget af den logistik, der er i de havne, hvor er kommer torskefangst ind fra Østersøen.

- Der vil ikke være aktivitet nok i havnene til, at logistikken hænger sammen omkring eksempelvis, at der kan være et isværk, eller at der kommer fisk nok ind i den pågældende havn til, at der vil komme nogen og hente den og få den distribueret videre, siger han.

Minister: Nødvendigt hensyn til havmiljøet

Rasmus Prehn kalder det en "ulykkelig situation", at der skal skæres så voldsomt i kvoterne.

- Men det er altså af hensyn til havmiljø, det er af hensyn til bestande, og set i det lys har vi fået krabbet os i retning af lidt bedre vilkår for fiskerne. Men jeg kan sagtens se, at det slet ikke er noget, der gør dem lettede, eller som gør, at de er tilfredse med det her.

- Men i den givne situation er vi lykkes med at imødekomme nogle af fiskernes ønsker, og det er jeg tilfreds med, siger han.

Torskekvoterne i den vestlige Østersø bliver reduceret drastisk, fordi der er frygt for, at torsk kan forsvinde helt fra området, hvis der ikke skæres markant ned på fiskeriet.

- Med det fiskeri, der bliver nu med de kvoter, der er her, så bliver det meget mere skånsomt, og der bliver taget de helt nødvendige og behørige hensyn til vores bestande og til vores havmiljø, siger Prehn.

Den nye torskekvoter begrænser ikke kun fiskeri af torsk, men gør det også vanskeligt at fiske andre fiskearter, som i øjeblikket trives bedre i Østersøen - det gælder blandt andet fladfisk som rødspætter - mener Kenn Schou.

Når man fisker fladfisk fanger man nemlig en del torsk som bifangst. Derfor venter man i Danmarsk Fiskeriforening i spænding på at få nærlæst aftalen for at se, om den gør det muligt at gøre brug af såkaldte selektive fiskeredskaber, så man stadig vil kunne fiske fladfisk.

Irsk "bagholdsangreb"

Forhandlingerne i EU er trukket noget ud. Først var det forventningen, at aftalen ville lande i nat, men "lidt af et bagholdsangreb" fra irere, der var sultne på makrel fra Nordsøen, fik det hele til at trække i langdrag, forklarer Prehn.

Fremover må lystfiskere kun hale en enkelt torsk i land om dagen for at tage den med hjem. (Arkivfoto) (Foto: Henning Bagger © Ritzau Scanpix)

- De kom pludseligt og var interesserede i vores makrelkvote i Nordsøen - noget vi ikke har haft lejlighed til at forberede os på. Så det har altså kostet mange timer at slå det angreb tilbage. Og nu er vi sluppet med skrækken og kan beholde vores makrelkvote, men der kommer til at blive kigget på, hvordan det skal være i fremtiden, siger ministeren.

Det er ikke første gang, at kvoterne på torsk sænkes i Østersøen, men det er nødvendigt at skære dem yderligere drastisk ned, forklarer seniorforsker ved DTU Aqua, Ken Haste Andersen.

- Torsken i den vestlige Østersø er meget presset. Den har været overfisket, og der er ikke særligt mange tilbage.

Fiskeriminister Rasmus Prehn skal nu drøfte EU's kvoteudspil med Folketingets partier for at se på, hvordan de berørte fiske vil kunne "blive hjulpet godt videre", skriver fiskeriministeriet i en pressemeddelelse.

- Ministeren vil komme med en handlingsplan for fremtidens bæredygtige fiskeri i Østersøen, der blandt andet vil indebærer muligheder for såkaldt ophugning. Og nye bæredygtige redskaber til fiskeri, står der i meddelelsen.