Afvarslende beredskabsmeddelelse - Brand i Sønderborg

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Syd og Sønderjyllands Politi.

Branden på Omnicon, Stødager 6, 6400 Sønderborg er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling.

Personer i det berørte område kan igen gå uden for.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Hvis man har indåndet røg fra branden og får symptomer på åndedrætsbesvær, hoste eller andet ubehag, søg egen læge.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Syd og Sønderjyllands Politi.

Facebook
Twitter