Afvarsling af beredskabsmeddelelse fra Østjyllands Politi: Brand under kontrol

Branden i en virksomhed på Skanderborgvej 193, Norring, 8382 Hinnerup er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg.

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Østjyllands Politi.

Branden i en virksomhed på Skanderborgvej 193, Norring, 8382 Hinnerup er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling.

Personer i det berørte område kan igen gå udendørs og åbne døre, vinduer og ventilation.

Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte (lægevagten / nærmeste skadestue) for at blive tilset.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Østjyllands Politi.