Afvarsling: Kraftig naturbrand ved Hove på Sjælland

Advarslen vedrører borgere fra Hove Møllevej 18 og i østlig retning til og med Hove By .

Dette er en opfølgende og afsluttende beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands politi i forbindelse med tidligere varsel om kraftig røgudvikling ved naturbrand i Hove.

Varslet om den kraftige røgudvikling ophæves hermed.

Branden er udbrudt i et større oplag af møddingsmateriale, halm, savsmuld, træflis og træpiller i størrelsesorden 40.000 kbm.

I forbindelse med det fortsatte slukningsarbejde vil der kunne forekomme røgudvikling, men i væsentlig mindre omfang.

Vi tillader derfor nu til - og afgang til jeres ejendomme, men anbefaler at man forbliver inden døre, lukker døre og vinduer og slukker ventilation, og kan ikke anbefale udendørs aktiviteter i Hove by resten af dagen.

Almindeligt forekommende symptomer på generel luftvejs irritation herunder påvirkning af slimhinder ved øjne, næse, svælg kan forekomme.

Oplever man åndenød eller føler sig almen dårlig skal man søge læge eller kontakte 1813.

Vi forventer at slukningsarbejdet var i flere dage.

Der udsendes ikke yderligere beredskabsmeddelelser.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands Politi.

Facebook
Twitter