Alarm: Der mangler tusindvis af boliger til hjemløse

Socialministeren vil give kommunerne flere gode grunde til at bygge billige boliger til de mest udsatte.

Københavns Kommune lover, at der er flere billige boliger på vej, blandt andet til de hjemløse. (Foto: © NILS MEILVANG, Scanpix)

Vejen ud af hjemløshed går via en billig bolig suppleret med social støtte. Det konkluderer SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i en ny rapport, og socialminister Mai Mercado (K) er klar til at satse på den såkaldte Housing First-strategi. Men der er et problem.

- Der mangler flere tusinde billige boliger, siger SFI-forsker Lars Benjaminsen, der har været med til at evaluere et toårigt forsøg med Housing First-metoden i 24 kommuner.

Han understreger, at boligmanglen især er et problem i storbyerne, hvor der også er flest hjemløse, men at det ikke kun er hjemløse, der lider under boligmanglen.

- Det er også enlige forsørgere, handicappede og ældre, og så er der de socialt udsatte grupper, hvor psykisk syge, misbrugere og i særdeleshed hjemløse kæmper om et stadigt mindre antal billige boliger, siger Lars Benjaminsen.

Han henviser til en nylig undersøgelse fra SFI, hvori ni ud af 10 hjemløse svarer, at de gerne vil have egen bolig.

Københavns Kommune: Vi kan ikke klare det alene

Cirka halvdelen af de godt 6.000 hjemløse opholder sig i Storkøbenhavn, og spørger man teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL), hvorfor kommunen ikke har sørget for flere boliger til de hjemløse, lyder svaret:

- Det går heldigvis fremad i de her år, men der har været alt for mange år, hvor det ikke er gået særlig meget fremad. En af årsagerne er, at det er meget dyrt at bygge boliger i København.

Morten Kabell er enig i, at der mangler tusindvis af billige boliger og lover bedring.

- Vi er i gang med at bygge basisboliger, som er billige boliger, hvor huslejen ligger nede omkring de 3.200 kroner. Det er ikke store boliger, men de kan opfylde behovet, hvis man har brug for tag over hovedet.

Ifølge teknik- og miljøborgmesteren er kommunen ved at bygge mange tusinde almennyttige boliger, og basisboligerne vil udgøre cirka 10 procent af dem. I alt er der planer om 648 små boliger med en husleje på højst 3.500 kr. Men det er formentlig ikke nok til at dække behovet.

- Det er kun et skridt på vejen. Det erkender jeg. Københavns Kommune kan ikke løse hele boligproblemet alene. Det bliver vi nødt til at gøre sammen med regeringen og resten af landets kommuner, siger Morten Kabell.

Borgmesteren peger på regeringens planlagte ændringer i planloven og muligheden for at lade hjemløse bo i containerboliger som skridt på vejen mod en løsning på boligproblemet.

På Christiansborg varsler børne- og socialminister Mai Mercado (K) en handlingsplan for hjemløse til efteråret. Antallet af hjemløse er kun steget i de sidste 10 år.

Mai Mercado mener, at manglen på billige boliger er en stopklods for Housing First-strategien.

- Handlingsplanen for hjemløshed bliver ledsaget af et spor ovre i Boligministeriet, som kigger på, hvordan vi får skabt incitamenter for, at kommunerne bygger mindre og billigere boliger, siger hun.

- Vil regeringen sætte penge af til flere billige boliger?

- Det er op til kommunerne, for det er deres opgave. Det har vi ingen planer om at diktere fra Christiansborgs side. Men det handler for regeringen om at gøre det mere attraktivt at bygge mindre og billigere, siger Mai Mercado, der dog ikke er klar til at komme med konkrete bud på, hvordan regeringen vil gøre det.

Lad små lejligheder forblive små lejligheder

I Kommunernes Landsforening (KL) erkender formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Thomas Adelskov (S), at der er et åbenlyst problem i manglen på billige boliger.

Men han afviser, at kommunerne bare kan vælge at bygge flere billige boliger.

- Vi arbejder jo med lovgivningen om almennyttigt boligbyggeri, og derunder bygger man i nogle helt andre størrelser og til nogle helt andre priser, siger Thomas Adelskov.

- Noget af det, vi godt kan kigge på som kommuner, er tilladelsen til at nedlægge små lejemål for at lave større lejligheder. På den måde mister man jo nogle af de små og billige boliger til eksempelvis hjemløse, siger Thomas Adelskov.

- Kommunerne skal måske være lidt mere påpasselige med at give den slags tilladelser.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Preben Brandt er stifter af Projekt Udenfor, der arbejder for at forbedre forholdene for hjemløse. Han er enig i, at der er for få billige boliger, som hjemløse kan flytte ind i, men han mener samtidig, at det bruges som en undskyldning for manglende vilje hos kommunerne.

- Boligmangel er en alt for nem undskyldning at ty til. Det er reelt nok i de store byer, hvor boligerne er dyre, og der ikke er mange af dem, men kommunerne kan selv gøre noget ved problemet, og man kan på lovgivningsniveau tage fat og bygge nogle flere billige eller skæve boliger, hvor hjemløse kan bo permanent eller i længere perioder ad gangen.

I de hjemløses landsorganisation SAND ser formand Steen Rosenquist gerne, at man på Christiansborg og i kommunerne 'lever op til sit ansvar'.

- Politikerne skal sørge for, at kommunerne lever op til de lovgivningsmæssige krav om, at der er skal være boliger til forskellige målgrupper af mennesker, altså både til de rige, de fattige, de udsatte og de psykisk syge, siger hjemløseformanden.