Aldrig har så mange mænd boet alene: De dør tidligere, tjener mindre og får færre børn

Mænd er udfordret på flere måder, som aldrig er set tidligere, siger forskningsleder.

Flere og flere danskere bor alene.

For 30 år siden var 533.000 mænd uden hjemmeboende børn enlige, mens det samme var tilfældet for 591.000 kvinder. I 2009 indhentede mændene dog kvinderne, så antallet var 648.000 for dem begge.

Og lige siden er der bare blevet flere og flere enlige mænd uden hjemmeboende børn - 753.413 i 2019 for at være helt præcis. Det er 28.000 flere end enlige kvinder uden hjemmeboende børn.

Den udvikling har Svend Aage Madsen forsket i og advaret imod de seneste mange år. Han er mandeforsker, forskningsleder på Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed.

- Der er mange mænd, der lever et singleliv, og som aldrig får børn. Det er helt, helt nyt i vores civilisation og kultur. Og det er steget inden for en ganske kort årrække. Mænd er udfordret på nogle nye måder, som de aldrig har været før.

Og når man kigger på mænd i Danmark, er der især én gruppe, der er udfordret på flere fronter – de ufaglærte og enlige.

Kort sagt lever de kortere og er mere ensomme end mænd med en uddannelse og en partner.

Og så tjener de markant mindre end andre mænd, viser en ny analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet for DR.

Dyk ned i grafikkerne, der viser forskellene mænd imellem, og som Svend Aage Madsen løbende giver sine forklaringer på.

Hvor længe lever mænd?

- Singlemænd lever syv år kortere end mænd i parforhold. Vi ved, at hvis man er isoleret og ensom, så har man 50 procent større dødelighed af de fleste sygdomme. For at klare os helbredsmæssigt - både fysisk og psykisk – er det vigtigt, at vi har nogle andre som holder øje med os, forklarer Svend Aage Madsen.

Svend Aage Madsen forsker i mænd liv og sundhed. (© DR)

- De unge mænd, der ikke får en uddannelse, er et stort ressourcespild, for der er jo efterspørgsel. De kan gå hen og blive en udfordring for sundhedsvæsenet. De opdager sygdommen for sent, og de ikke er gode til at passe behandlingen. En del af de kortuddannede mænd og singlemænd får diabetes. Mænd har omkring 27 procent større forekomst af diabetes end kvinder, men mænds dødeligheden er cirka 75 procent større end kvinder - altså tre gange højere end den burde være. Den gruppe mænd er bare rigtig dårlige til at passe på sig selv.

Hvor meget tjener de?

- Det er en historisk udvikling, fordi man aldrig nogensinde før har set, at mænd kommer i en situation, hvor de har lavere status end de kvinder, de kunne giftes med. Vi ved i dag, at der er flere kvinder, som gifter sig med mænd af en lavere økonomisk og uddannelsesmæssig status. I gamle dage var det altid lægen og sygeplejersken. Direktøren og sekretæren. Mændene havde den højeste status, og kvinderne tog sig af børnene og havde måske et job som supplement til økonomien. Men denne her udvikling har vi aldrig set før.

Hvor mange bor alene?

- Det er vigtigt at sige, at det jo ikke nødvendigvis er lykken at være gift. Det er heller ikke en ulykke ikke at få børn. Men der er nogle livsperspektiver i forhold til, hvordan vores samfund er indrettet på, som vi skal være opmærksomme på. Hvem kommer for eksempel og besøger dem på plejehjemmet? Hvem kommer, når de er alene? Vi er jo vant til i mange, mange år og i mange kulturer, at familien er grundlaget for mange af vores livsfaser. De mænd skal finde det på andre måder.

- Jeg tror bestemt ikke, de er tabt. Men vi er ude i en situation, hvor der skal findes nogle nye veje af mændene selv - og til dels samfundet. Vi ved, at ældre, ensomme mænd er et stort samfundsproblem. Hvordan kan vi finde nogle tilbud til de mænd? Og dér er det meget spændende at se, hvordan det går. Det kan jo være, at kønnene begynder at finde sammen igen lige om lidt, når vi har fået styr på de nye roller. Det hjælper bare ikke de ældre og ensomme nu.

Hvor i landet er der flest enlige mænd?

- Der er sket den enormt interessante udvikling, at når vi kigger ud på udkantsområderne – ikke kun i Danmark, men også i hele Norden – så ser vi en enorm afvandring af kvinder. I nogle af kommunerne i Vestjylland, Lolland og Nordjylland, så er der nogle af de steder, hvor der bor op til 20 procent flere mænd i 20-40-årsalderen end kvinder. Når vi ser på Københavns centrum og i Nordsjælland, så bor der et flertal af kvinder. Der er også et flertal af enlige og ufaglærte mænd i blokområderne udenom storbyerne.

- Kvinder har fået uddannelse, og det får de i storbyerne. De får også ofte job knyttet til deres uddannelse i storbyerne. Og så slår de sig ned og får familie der. Og så er mænd tilbage i de føromtalte områder, hvor kvinderne er flyttet fra. Og så er det svært, hvis der er 20 procent flere mænd end kvinder.

Hvor mange mænd er barnløse?

- For mænd er alle de ting som ægteskab, parforhold, familie og så videre kommet ret automatisk, fordi mænd var attraktive. Det var godt at få en forsørger. Det var godt at få et parforhold. Og så kunne man starte et familieliv. Nu kan man starte familieliv uden mænd. Det er nu let for kvinder at få børn uden mænd, men det er svært for mænd at få børn uden kvinder. Det skaber en biologisk ulighed.

- Man kan ikke fortænke kvinder i, at de gerne vil have børn. Og hvis der ikke er nogle, de tror kan tage ansvar og være engagerede, hvorfor skulle man så ikke blive solomor, når muligheden er der? Det er den udfordring rigtig mange mænd står overfor.

- Der tror jeg, at det er vigtigt at uddanne sig. At tænke i det ansvar, og at det skal ske tidligt og ikke bare sige, at det nok skal komme. At tage det ansvar for sit liv, det tror jeg bliver en meget vigtig ting. Men det er jo noget, man gør bedre i fællesskab med andre. Det er derfor, at os, der arbejder med mænd, vi er med til at støtte op om det, så mændene ikke står helt alene over for den her udvikling – for så er det svært. Hvis vi gør noget i fællesskab, så tror jeg, at der er muligheder.