Aldrig har vi haft så mange læger: Men hospitaler og medicinalfirmaer snupper dem

Der mangler alligevel stadig familielæger og læger i psykiatrien.

En del af speciallægerne i almen medicin har skiftet jobbet som praktiserende læge ud med et job i akutmodtagelserne på hospitalerne.

Vi har 24.000 læger i Danmark, og ud af dem er 15.100 speciallæger. Det er det højeste antal læger nogensinde, viser en rapport lavet af lægedækningsudvalget. Alligevel bliver der færre og færre praktiserende læger.

- Internationalt set, så har Danmark et pænt antal læger i forhold til mange andre steder. Så der er ikke grundlæggende lægemangel, siger Jakob Kjellberg, der er professor og sundhedsøkonom ved VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

En del af speciallægerne i almen medicin har skiftet jobbet som praktiserende læge ud med et job i akutmodtagelserne på hospitalerne.

- Det er især i de københavnske akutmodtagelser. Så de er uddannet, men de er ikke i den praksis i Nordjylland, som man havde tænkt, de skulle være uddannet til oprindeligt, siger Jakob Kjellberg.

- I essensen kan det jo være fordi, man føler, det er mere attraktivt at lave noget andet.

Jakob Kjellberg fortæller, at der også er en del af lægerne, der er uddannet i almen medicin, som arbejder i det private. Det kan være inden for medicinalindustrien.

- Det er jo et arbejdsmarked, hvor der er brug for lægers kompetencer mange steder. Det kan også være inden for forskning eller forebyggende tilbud i forskellige ordninger, siger han.

Uddan lægerne tættere på problemerne

Der er især mangel på speciallæger inden for psykiatri og på læger, der vil arbejde i egen praksis, og det er også de to områder, hvor det er sværest at få fyldt uddannelsesstillingerne op.

Nordjylland er et af de steder, hvor der mangler praktiserende læger. Og Ifølge Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi ved VIVE, så kan en del af løsningen på manglen være at uddanne flere læger på universiteterne, der ligger tætter på provinsen.

- Nogle af de ting, man kan se, det er, at især de, der er uddannet i det geografiske område, for eksempel i Aalborg, så er der langt større sandsynlighed for, at man også bosætter sig og arbejder i Nordjylland.

Ifølge Gunver Lillevang, der er formand for rekrutteringsudvalget i De Praktiserende Lægers Organisation, så kræver det også, at man i løbet af uddannelsen gør det ekstra attraktivt at komme i klinik i yderområderne. Og det skal gøres, mens de stadig går på universitetet. For det er for sent at forsøge at få lægerne til at søge væk fra storbyen, når de skal til at specialisere sig.

- Mange har børn, ægtefælle og hus, når de når dertil, og så bliver man, hvor man er, siger hun.