Alkohol koster samfundet flere milliarder

Alkoholmisbrug koster kommunerne over tre milliarder kroner om året. Det svarer til drift af 100 folkeskoler.

(Foto: Colourbox)

De offentlige pengekasser lider voldsomt under danskernes overforbrug af alkohol.

En analyse, som Dansk Sundheds Institut (DSI) har lavet for Sundhedsstyrelsen, viser, at kommunerne som et absolut minimum årligt bruger 3,1 milliarder kroner på personer, der enten er i alkoholbehandling eller har haft kontakt med sundhedsvæsnet på grund af alkohol.

Til sammenligning kunne man for de penge drive over 100 almindelige folkeskoler, viser Ritzaus beregninger.

Professor Ulrik Becker fra Statens Institut for Folkesundhed, mener, at samfundets reelle omkostninger på grund af alkoholmisbrug er langt højere.

- Man skal opfatte det her som absolutte minimumtal. Der er for eksempel mange afledte sociale problemer, som det er rigtig svært at gøre op. Alkohol er en meget stor samfundsøkonomisk byrde, siger han.

Store regninger til kommunerne

Godt halvdelen af de kommunale udgifter i forbindelse med overforbrug af alkohol går ifølge analyser til overførselsindkomster.

Resten bliver brugt til kommunal medfinansiering af sundhedsydelser, til anbringelser af børn og andre sociale hjælpeforanstaltninger.

En række andre udgifter, så som hjemmepleje og kommunal genoptræning, er ikke medtaget i beregningen.

Oven i kommunernes udgifter skal der også lægges betydelige regionale sundhedsomkostninger.

Dertil kommer, at der er langt flere personer, end de der indgår i analysen, der har et skadeligt alkoholforbrug, som direkte eller indirekte påfører samfundet udgifter.

Når det er kommet så vidt, så hænger det ifølge Ulrik Becker sammen med, at alkohol er blevet en integreret del af dansk kultur og identitet.

- I Danmark er alkohol en del af den danske folkesjæl. Som dansker er man mærkelig, hvis man siger nej tak til alkohol. På det punkt adskiller vi os desværre fra en lang række andre lande, siger han.

/ritzau/

Facebook
Twitter