Alle militære missioner i udlandet er gået i stå, men soldaterne bliver ikke vaccineret

Corona sætter begrænsninger for alle missioner i udlandet og forstyrrer håndhævelsen af national sikkerhed og suverænitet.

Forsvarets missioner i udlandet er gået delvist i stå - alligevel har vaccinationer til soldater lange udsigter. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Kun en håndfuld gange har de danske soldater i Bagdad, der leder Nato-missionen i Irak, i løbet af den seneste uge kunnet forlade den hermetisk afspærrede zone.

Det har været for at mødes med de irakiske myndigheder, de er sendt ud for at rådgive og vejlede.

For at minimere corona-smitterisikoen ligger alle Forsvarets internationale missioner delvist underdrejet.

Tidligere måtte et dansk inspektionsskib vende hjem fra Nordatlanten på grund af corona-udbrud ombord.

Alligevel er ikke en eneste soldat fra nationale eller internationale missioner foreløbig blevet vaccineret mod covid-19.

Efter planen sker det tidligst til april eller maj - få uger før vaccinationerne skal tilbydes til resten af befolkningen.

Det oplyser Forsvarskommandoen, der henviser til Sundhedsstyrelsens nationale vaccinationsstrategi. Prioriteringen vækker undren hos officerernes fagforening.

- Hvis det påvirker styrkernes evne til at løse opgaven, så er det alvorligt. Det gælder både sikkerhedspolitiske missioner i udlandet, men også vigtige opgaver herhjemme, hvor smitte af ganske få reelt kan fjerne beredskabet, siger Niels Tønning, formand for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark.

Som eksempel nævner han besætninger på redningshelikopterne, ammunitionsrydningstjenesten samt flyvevåbnets afvisningsberedskab.

Aktivitet suspenderet

Forsvarskommandoen oplyser, at en del af Forsvarets personel er med i puljen af samfundskritiske jobs - gruppe 11 - der skal vaccineres i løbet af foråret. Som den sidste prioriterede gruppe, før vaccinerne rulles ud til resten af befolkningen.

Ifølge Sundhedsstyrelsens vaccineplan er det forventningen, at den gruppe skal tilbydes en vaccine i løbet af april eller maj.

Tirsdag beskrev Forsvarskommandoen selv i et nyhedsbrev, hvordan corona-pandemien sætter begrænsninger i alle missioner i udlandet.

I Afghanistan opererer omkring 120 danske soldater fra en base, hvor smittetallet ‘steg markant’ i ugens løb.

- Bevægelse mellem lejrene er stadig meget begrænset, og der er ingen meldinger om, at restriktionerne vil blive lempet indenfor den nærmeste fremtid, skriver Forsvarskommandoen.

I Bagdad står Danmark i spidsen for Nato’s mission i Irak. Her er store dele af aktiviteten uden for basen suspenderet.

- Der bliver kun deltaget i særligt vigtige og kritiske møder, og hvert eneste møde skal godkendes på højt niveau, lyder beskrivelsen.

Afbrød mission på grund af udbrud

For en måned siden måtte Søværnets inspektionsskib Thetis afbryde en mission i arktiske farvande efter et corona-udbrud ombord.

- Det er ærgerligt, men ikke uventet, at covid-19 også forstyrrer vores operationer, sagde kontreadmiral Torben Mikkelsen, chefen for Søværnet.

Torben Mikkelsen er øverste chef for Søværnet. (Foto: © Celina Dahl, Scanpix)

Tidligere har coronaudbrud ramt mindst to andre af Søværnets skibe.

Hos Forsvarets største fagforbund, Centralforeningen for Stampersonel (CS), afviser man dog at presse på og tale for, at medlemmerne skal frem i vaccine-køen.

- Men hvis Forsvaret mener, at der er opgaver, der er så vigtige, at det kræver vaccinationer i geledderne, så er det bare med at komme i gang, siger formand Jesper K. Hansen.

- Hvis de ikke kan passe deres arbejde ude på missionerne på grund af restriktionerne, så giver det ikke mening at sende dem ud, siger han.

Udsendte er mere udsat

Officerernes fagforbund opfordrer til, at man tager hensyn til soldaternes opgaver i vaccine-strategien.

- Det er for mig naturligt, at kritisk personale for folkesundheden er højere prioriterede end Forsvarets personel. Men det er underligt, hvis ansatte i samfundskritiske funktioner ikke er prioriteret på et eller andet niveau, siger Niels Tønning.

- Specielt er de, der udsendes til andre lande, måske mere udsatte end kritiske funktioner nationalt, siger han.

Forsvarskommandoen oplyser, at det danske militær ikke indkøber egne covid-19 vacciner.

- Vaccination af Forsvarets personel håndteres som udgangspunkt af sundhedsmyndighederne, hvorfor vi henviser dertil for yderligere information, skriver Forsvarskommandoen.

DR Nyheder har spurgt Forsvarsministeriet, om udvalgte enheder eller funktioner i landets forsvar bør prioriteres højere. Ministeriet henviser til Forsvarskommandoen samt sundhedsmyndighederne.