Alle regioner har undladt alarm til Sundhedsstyrelsen om lange kræft-ventetider i særlige tilfælde

Hidtil har det kun været fremme, at to regioner ikke har givet myndighederne besked om for lange ventetider, hvis patienter har accepteret dem.

Mandag aften holdt regionerne og Sundhedsstyrelsen et hastemøde på baggrund af en sag om overskridelse af ventetider på Aarhus Universitetshospital. (Arkivfoto) (Foto: © Henning Bagger, Ritzau Scanpix)

Samtlige af landets fem regioner har undladt at indberette overtrædelser af ventetider på kræftområet til Sundhedsstyrelsen, når patienterne har accepteret at måtte vente for længe.

Kræftpatienter har en lovbestemt ret til at blive opereret indenfor de første 14 dage, efter at de har fået tilbudt operationen.

Tidligere har det været fremme, at hverken Region Midtjylland eller Region Hovedstaden indrapporterer alle tilfælde, hvor den maksimale ventetid er blevet overskredet.

Nu bekræfter Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Nordjylland over for DR, at de heller ikke har givet Sundhedsstyrelsen besked om for lange ventetider, hvis patienterne har accepteret.

Der har været stort fokus på regionernes indberetning, siden DR for godt en uge siden kunne afsløre, at kræftpatienter på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital har ventet helt op til otte uger, fra de fik tilbudt en operation, til at de lå på operationsbordet.

Ifølge hospitalsledelsen kan ventetiden have kostet liv.

I ingen af de 293 tilfælde, hvor afdelingen i Aarhus sidste år ikke kunne overholde den maksimale ventetid, er overskridelserne blevet indberettet til Sundhedsstyrelsen. Det har ført til en stor debat af indberetningssystemet, og om regionerne har overholdt de gældende regler.

Regioner er enige om, at de har handlet korrekt

Alle fem regioner oplyser, at de efter deres egen opfattelse har handlet inden for de regler, der er udstukket af Sundhedsstyrelsen.

- Jeg oplever, at vi er enige om, at den måde, vi indrapporterer på, er i tråd med den linje Sundhedsstyrelsen har lagt siden 2012, skriver Region Hovedstadens lægefaglige direktør, Dorthe Crüger, i en mail til DR.

Regionerne understreger, at de indberetter til Sundhedsstyrelsen, når den maksimale ventetid ikke er overholdt. Men de mener ikke, at det gælder, hvis patienterne selv accepterer den længere ventetid - vel at mærke, efter at de er blevet grundigt informeret om deres rettigheder.

Patienterne har ret til at blive henvist til enten en anden region i Danmark eller til behandling i udlandet, hvis den region, de er tilknyttet, ikke kan overholde den maksimale ventetid.

- Hvis patienten imidlertid ønsker at blive behandlet hos os på trods af, at ventetiden bliver længere end 14 dage, skal patienten oplyses om eventuelle risici hermed.

- I disse tilfælde vil der være tale om overholdelse af regler for maksimale ventetider, hvorfor disse forløb ikke skal indberettes til Sundhedsstyrelsen, skriver koncerndirektør i Region Nordjylland, Anne Bukh, i en mail.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, har udtalt, at regionerne skal fortælle styrelsen, når der er problemer med at overholde ventetiderne.

- Vi har ikke set noget eller hørt noget fra regionerne før nu. De skal indberette til os, så vi som sundhedsstyrelse kan reagere på det, siger Brostrøm.

Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm sagde efter et møde med regionerne mandag, at han ikke endnu kan forsikre om, at indberetningssystemet bliver lavet om. (Arkivfoto) (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix)

Regioner har fejlinformeret patienter

DR har tidligere kunnet fortælle, at de patienter, der efter Region Midtjyllands opfattelse har accepteret en for sen operation på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, har gjort det på et forkert grundlag.

De er blevet fejlinformeret om deres rettigheder til at blive behandlet i udlandet.

Patienter på afdelingen har samtidig fortalt om, hvordan de ikke mener, at de blev stillet overfor et reelt valg om at acceptere en for sen operationstid på hospitalet. De er derfor rystede over, at deres lange ventetid ikke blev indberettet til myndighederne.

Ledelsen på Aarhus Universitetshospital har erkendt, at man ikke har fulgt retningslinjerne, når det kommer til at informere patienterne tilstrækkeligt om deres muligheder for behandling andetsteds.

Også i Region Hovedstaden er man ved at se informationen til kræftpatienter efter i sømmene. Det sker, efter at Regionen i januar fik en afgørelse i mod sig fra Styrelsen for Patientklager.

I den konkrete sag ventede en kvinde med brystkræft i 45 dage fra en screeningundersøgelse til yderligere undersøgelser på et hospital i regionen. Styrelsen vurderer i afgørelsen, at regionen handlede i strid med reglerne om maksimale ventetider.

- Vi vurderer, at du ikke blev tilbudt en forundersøgelse inden for de maksimale ventetider. Regionen skulle derfor tilbyde henvisning til et andet sygehus, som kunne overholde ventetiden, skriver styrelsen til den kvinde, der har rejst klagen.

Om der er lignende sager fra de resterende tre regioner, hvor patienter har accepteret for lang ventetid uden tilstrækkelig information, er endnu uvist.

Regioner og styrelse til hastemøde

Efter afsløringerne om forholdene på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital har sundhedsminister Sophie Løhde (V) præsenteret en national genopretningsplan for kræftområdet.

Samtidig har Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, meldt ud, at der laves et grundigt servicetjek af regler og indberetninger efter kræftsagen i Aarhus.

Mandag aften holdt regionerne og Sundhedsstyrelsen et hastemøde på baggrund af sagen. Parterne mødes igen torsdag for at drøfte, hvad der videre skal ske.

Carsten Loop er en af de patienter, der har ventet for længe på en kræftoperation. Han er nu uhelbredeligt syg. Du kan læse hans historie her.