Alle torsk skal sælges på auktion

Fra i dag skal al torsk fanget i Nordsøen og Skagerrak sælges på offentlig auktion. Det sker for at forhindre, at fiskerne lander torsk udenom kvotesystemet, når der fra på torsdag indføres totalforbud mod at fange torsk i store dele af Nordsøen.

Al torsk fanget i Nordsøen skal fra i dag sælges på deoffentlige auktioner. Det skal ske for at forhindre ulovligtfiskeri, som Fiskeridirektoratet frygter vil finde sted, når der påtorsdag indføres totalt stop for torskefiskeriet i store dele afNordsøen.

Langt det meste af den fisk, der bliver fanget i farvandeneomkring Danmark, bliver i forvejen solgt på auktioner ifiskerihavnene. Men der bliver også landet fisk ved de såkaldtesamlecentraler i for eksempel Esbjerg, Hirtshals og Hanstholm, ogher bliver en del fisk sorteret og solgt direkte tilfiske-eksportører og -fabrikker.

De sidste par år har torskefiskeriet været helt frit i Nordsøenog Skagerrak. Men med de meget små kvoter af torsk, som fiskernehar lov til at fange i år, og med udsigten til ti ugers totalforbudmod at fange torsk i store dele af Nordsøen fra på torsdag, er detnødvendigt med en øget kontrol. Det siger kontorchef iFiskeridirektoratet, Jesper Kaae:

- Vi vil gøre hvad vi kan rent kontrolmæssigt, men vi kan joikke garantere, at reglerne bliver fulgt, tilføjer han.

Formanden for Danmarks Fiskeriforening Bent Rulle hilser kravetom, at alle torsk skal sælges på auktion velkomment.

Og heller ikke næstformand Torkild Førby fra fiskeriforeningenhar noget imod det.

- Vi har ikke noget imod, at der af kontrolmæssige årsagerindføres auktionspligt, siger han.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter