Alternativet er bekymret for uddannelsesreform til 'svage unge'

90 skoler er ikke nødvendigvis nok til at dække hele landet, mener partiet, der står uden for aftalen.

Alternativet er som udgangspunkt positive over for den nye Forberedende Grunduddannelse. De mangler dog nytænkning i strukturen omkring de 90 skoler. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Der er alt for mange unge, som ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse, efter at de har afsluttet grundskolen.

Derfor har et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale om den nye Forberedende Ungdomsuddannelse, hvor man på 90 skoler rundt i landet kommer til at sammenlægge flere eksisterende uddannelsestilbud til ét.

Men både Alternativet og Enhedslisten står uden for aftalen og har ikke været med i forhandlingerne. Og hos førstnævnte parti er der flere alarmklokker, der ringer.

- Jeg er bekymret for den geografiske dækning. Om der er skoler nok til at dække alle de kommuner, som den skal dække. Simpelthen om der bliver for langt til de enkelte skoler for nogle unge rundt om i landet, siger Alternativets erhvervsuddannelsesordfører, Pernille Schnoor.

FAKTA OM UDDANNELSEN

  • Forberedende Grunduddannelse bliver for unge under 25 år, der har brug for faglig eller personlig hjælp for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job.

  • Det drejer sig om cirka 50.000 unge, der hverken er i job eller i gang med en uddannelse.

  • Ifølge Undervisningsministeriet er det i dag kun hver fjerde, der starter i et af de gamle forberedende uddannelsestilbud, som har en ungdomsuddannelse, når de er fyldt 24 år.

  • Uddannelsen skal have et tydeligt jobperspektiv.

Ordføreren mener dog, at det overordnet ser positivt ud og er særligt glad for, at aftalen lægger op til mere kreative aktiviteter som idræt og musik.

Men når det så er sagt, stiller Pernille Schnoor sig undrende over for, at bestyrelsessammensætningen ikke tager højde for de kreative visioner.

- Når jeg kigger på bestyrelsessammensætningen undrer det mig, at den ikke afspejler, at man har nogen ambitioner om, at det skal være en kreativ uddannelse med musik og arrangementer. Hvorfor afspejles det ikke, at man ønsker, at lokalsamfundet skal være i tæt samarbejde med skolerne, og at man vil styrke elevernes samfundsengagement og deltagelse, spørger hun.

Hvem skulle være med i bestyrelsen, hvis det stod til dig?

- På folkeskoleområdet er der kommet muligheder for, at man kan have virksomheder med i skolebestyrelser. Det kunne også være lokale museumsdirektører eller en fra en musikskole. Det kunne være alle mulige fra lokalsamfundet, så man på den måde kunne være lidt nytænkende i forhold til indholdet i de forskellige spor.

Bekymret for mange boglige fag

Den nye Forberedende Grunduddannelse er resultatet af forhandlinger siden maj, hvor regeringen varslede, at man ville have bedre styr uddannelsestilbud for de unge, der ikke umiddelbart er klar til en ungdomsuddannelse.

Det skete, efter at en nedsat ekspertgruppe i januar rettede en hård kritik mod det system, som de var blevet sat til at endevende.

- Til de mest forvirrede og mest vanskelige unge med de største problemer, har vi leveret det mest komplekse og usammenhængende system, sagde rektor på professionshøjskolen Metropol og formand for regeringens ekspertgruppe, Stefan Hermann.

Men nu bliver systemet mere enkelt at gennemskue, fortalte undervisningsminister Merete Riisager (LA) i går til DR Nyheder, da den toårige forberedende uddannelse blev præsenteret.

- De unge, der har haft svært ved eller måske har cyklet rundt mellem de mange tilbud, der har været, kan komme samme sted hen og få den hjælp, de har behov for, sagde hun.

Ifølge aftalen skal det blive mere fleksibelt for de unge at gøre sig klar til at tage en reel ungdomsudannelse. Uddannelsen kommer til at følge tre spor; en almen grunduddannelsen, en produktionsskoledel og en erhversskoleuddannelse.

Men netop grunduddannelsesdelen får panderynkerne til at stå en smule tydeligere frem hos Alternativet. De frygter nemlig, at eleverne bliver oversvømmet af boglige fag som matematik, historie og dansk. Og det kan få mange til at falde fra.

- Jeg er nervøs for, at hvis eleven bliver mødt af for meget almen grunduddannelse lige, når de starter på uddannelsen, så er der mange elever, der vil vil løbe skrigende væk. Det er noget af det, som de slet ikke er klar på, siger Pernille Schnoor.

Enhedslisten har ikke ønsket at kommentere aftalen, før de har nærlæst den. Begge partier har fået tilbud om at tilslutte sig aftalen, og Alternativet er nu gået i tænkeboks.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk