Alvorligt syge tarmkræftpatienter blev fejlinformeret om livsvigtig operation i udlandet

Ansvarlig cheflæge beklager ulovlig praksis med ordene: Vi er jo kun mennesker.

Patienter fortæller til DR, at de har fået at vide på mave- og tarmkirurgisk afdeling, at de ville miste deres plads i køen til operation, hvis de sagde ja til at få undersøgt muligheden for operation i udlandet. Det er i strid med reglerne. (Arkivfoto) (Foto: © Ida Guldbæk Arentsen, Ritzau Scanpix)

Flere patienter med fremskreden tarmkræft har fået forkert besked om deres mulighed for at blive opereret i udlandet. Det er sket på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Det vurderer flere juridiske eksperter, efter de har set på sagen for DR. Eksperterne kalder hospitalets fremgangsmåde ulovlig.

- Patienterne er blevet frarøvet muligheden for at tage stilling til, om de ville have en måske hurtigere operation i udlandet, fordi de ikke blevet oplyst rigtigt, siger Rasmus Grønved Nielsen, der er lektor i forvaltningsret ved Københavns Universitet.

Kræftpatienter har ret til at blive opereret senest to uger efter, at de er blevet henvist til en operation. Og hvis de ikke bliver tilbudt operation inden for de to uger, har de ret til at blive henvist til et andet hospital.

Patienterne med fremskreden tarmkræft kan typisk ikke behandles andre steder i Danmark end på Aarhus Universitetshospital. Derfor skal de henvises til operation i udlandet, hvis de ønsker det.

Men ifølge interne dokumenter, som DR har fået adgang til, har flere tarmkræftpatienter ikke fået et konkret tilbud om at komme til udlandet, selvom Aarhus Universitetshospital først kunne tilbyde operation efter mere end to uger.

Lange ventetider i Aarhus

DR afslørede i går, at ventetiden på operation for nogle patienter med fremskreden tarmkræft på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital er vokset over det seneste år og nu er på op til otte uger.

Den lange kø betyder for nogle patienter, at når de endelig kommer på operationsbordet, har kræften spredt sig så meget, at lægerne må opgive at operere.

På den måde mister patienter muligheden for at blive helbredt, og hospitalets ledelse har erkendt, at de lange ventetider kan koste menneskeliv.

Af interne dokumenter, som DR har fået indsigt i, fremgår det, at ledelsen på mave- og tarmkirurgisk afdeling flere gange har instrueret afdelingens læger i strid med reglerne.

Lægerne har fået at vide, at de skulle tilbyde patienterne, at hospitalet kunne undersøge, om der var mulighed for at blive opereret i udlandet.

Men hvis patienterne sagde ja til, at det blev undersøgt, ville de miste den operationstid, de havde fået på afdelingen.

I et referat fra et afdelingsmøde fra 13. september sidste år står der for eksempel:

"Vigtigt, at informere patienten om, at vi ved undersøgelse af mulighed for behandling i udlandet ikke kan reservere tiden her i huset samtidig."

Undertrykkelse af patientrettigheder

Men et hospital må ikke tage operationstiden fra en patient, mens det undersøger, om patienten kan sendes til udlandet. Sådan lyder vurderingen fra lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet Kent Kristensen.

Først hvis patienten får et konkret tilbud om at komme til udlandet og vælger at takke ja til det, må afdelingen slette patientens operationstid. Kent Kristensen kalder derfor afdelingsledelsens besked til lægerne ulovlig.

- Man må ikke på den måde undertrykke grundlæggende patientrettigheder ved at fordreje den information, patienten har retten til at få, siger han.

Og der er tale om et brud på reglerne, der kan have haft alvorlige følger for patienterne. Det pointerer professor i sundhedsjura ved Aarhus Universitet Helle Bødker Madsen.

- Patienterne risikerer jo ikke at kunne få et behandlingstilbud, fordi de har ventet for længe og i sidste ende dø, fordi ventetiderne er overskredet, siger Helle Bødker Madsen.

Cheflæge benægter instruks

Da DR interviewer lederen af mave- tarmkirurgisk afdeling, cheflæge Charlotte Buchard Nørager, afviser hun i første omgang, at hospitalet har fejlinformeret patienterne, selvom det fremgår af referatet fra 13. september 2022.

- Det er ikke det, vi har gjort. Vi siger faktisk ikke til patienterne, at de ikke kan beholde deres tid, siger hun.

Men så sent som 18. januar i år instruerede ledelsen igen lægerne i at fortælle patienterne, at de mister deres plads i køen, hvis de vil have undersøgt mulighederne i udlandet. Det skete i en vejledning til lægerne, hvor der stod:

”Det skal pointeres over for ptt [patienterne, red.], at ønsker vedkommende at gå videre med muligheden for behandling i udlandet, vil ptt ikke kunne beholde den reserverede operationstid hos os”.

Charlotte Buchard Nørager fastholder, at ingen patienter har mistet deres operationstid, mens mulighederne blev undersøgt i udlandet. Hun erkender dog, at vejledningen er et udtryk for, at lægerne har fået besked på at viderebringe indholdet til patienterne.

- Det er rigtigt, men om de så gør det, det kan jeg ikke sige, fordi jeg sidder ikke med til samtalen.

Men du har bedt dem om at gøre det?

- Ja, men derfor er det jo ikke sikkert, at de gør det. Vi kan se på journalerne, at man ikke noget sted har sagt, at man vil miste sin tid.

Men I har bedt lægerne om at sige det?

- Det er rigtigt. Sådan set. Det har vi jo skrevet i et referat.

Og i en vejledning?

- Ja, men i praksis har patienterne ikke mistet deres tid.

Patienter fortæller om fejlinformation

Udtalelserne fra Charlotte Buchard Nørager står i modsætning til, hvad to patienter har oplyst til DR.

De fortæller begge, at de inden for det seneste halve år har fået besked fra en læge på mave- og tarmkirugisk afdeling om, at de ville miste deres plads, hvis de sagde ja til at få undersøgt, om der var mulighed for at blive opereret i udlandet.

Charlotte Buchard Nørager siger, at afdelingen er blevet opmærksom på, at den har instrueret lægerne forkert, efter at DR har spurgt til det. Og at den nu vil ændre vejledningen til lægerne.

Jurister siger, at I har misinformeret patienterne om deres retsstilling, og at det er ulovligt.

- Ja, det kan vi jo kun beklage, men vi er jo kun mennesker. Når vi ikke ved bedre, kan man sige, så kan vi jo ikke rette det. Nu er vi jo blevet klogere, og så vil vi selvfølgelig gå ind og rette på den skriftlige vejledning.

Du kan høre Charlotte Buchard Nørager i videoklippet her:

'En vej vi skal undgå'

Af de interne dokumenter fra Aarhus Universitetshospital, som DR har, fremgår det også flere steder, at ledelsen ikke ønsker, at patienterne får behandling i udlandet på grund af afdelingens økonomi.

Det er nemlig afdelingens pengekasse, der skal betale for operationen i udlandet. En regning, der kan løbe op i en million kroner.

I et referat fra et økonomimøde mellem hospitalsledelsen på Århus Universitetshospital og afdelingsledelsen på mave- tarmkirurgisk afdeling den 1. september 2022 står der for eksempel:

”…AL (afdelingsledelsen red.) orienterede om at de vil informere speciallægerne om, at der ikke pt kan sendes ppt (patienter red.) afsted, da MTK (mave- tarmkirurgisk afdeling red.) ikke har tilstrækkeligt budget.”

Og den 13. september 2022 får lægerne på et afdelingsmøde at vide, hvorfor antallet af patienter, der sendes til udlandet, skal begrænses.

”Det koster 1 mio. kr., hvilket svarer til 1 overlæge eller 2,5 sygeplejersker, en vej vi skal undgå at følge, da afdelingen vil skulle betale for forløbene og tvinge os ud i besparelser.”

'Det er simpelthen ulovligt'

Men økonomi er ikke en grund til at fratage patienterne deres ret. Det siger lektor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, Rasmus Grønved Nielsen.

- Det er simpelthen ulovligt, hvis det er rigtigt. At man simpelthen mere eller mindre overlagt misinformerer patienterne om deres retsstilling, fordi man ikke har økonomi til at overholde loven, siger Rasmus Grønved Nielsen og kalder det ”finansiel magtfordrejning.”

Hospitalet må ifølge Rasmus Grønved Nielsen gerne tage økonomiske hensyn, når man fordeler ressourcer generelt. Men når lægerne skal vurdere den enkelte patient, skal de økonomiske briller blive i skuffen.

- Der skal man lægge vægt på, hvordan man sikrer en sundhedsfaglig korrekt behandling i overensstemmelse med loven, siger Rasmus Grønved Nielsen.

Hurtigere tid på afdelingen

Den ansvarlige cheflæge, Charlotte Buchard Nørager, på mave- og tarmkirurgisk afdeling afviser også her, at de informationer, som ledelsen har givet til lægerne, har haft betydningen for patienternes rettigheder.

- Vi har sådan et lille husholdningsbudget, vi skal overholde, men vi har ikke brugt det som argument, når patienterne ønsker at komme til udlandet, siger Charlotte Buchard Nørager.

Dokumenter, DR har fået aktindsigt i, viser, at afdelingen har kontakt til hospitaler i både England og Sverige, der kan tage imod patienter fra Aarhus.

Og ifølge cheflægen er der patienter, der har ønsket at få undersøgt muligheden for behandling i udlandet, men at man i de tilfælde har forsøgt at finde en hurtigere operationstid på afdelingen.