Amerikanske krav fordyrer dansk F-35-base

Bevogtning og sikkerhed på byggeplads har udløst ny million-regning.

USA stiller skrappe krav til bevogtningen af byggepladsen i Skrydstrup (Arkivfoto). (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Godt og vel 50 millioner kroner ekstra. Så meget koster det indtil videre at leve op til en række krav, som det amerikanske flyvevåben forlanger af Danmark som køber af det højteknologiske F-35-kampfly.

Det er primært sikring og bevogtning af byggepladsen, hvor det første spadestik til nye F-35-hangarer blev taget for godt en måned siden, der har vist sig at være omfangsrigt.

- Der er krav om et højt sikringsniveau, som betyder, at byggepladserne skal håndteres på en måde, der overstiger det hidtidige, kendte niveau. Det har medført en omfattende opgave med kortlægning, planlægning og implementering af foranstaltninger, således at kravene kan opfyldes, oplyser F-35 Kampflyprogrammet, der er en del af Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI).

Skrappe og særlige krav til bevogtning

DR Nyheder har tidligere beskrevet, at Danmark som køber af de amerikanskudviklede kampfly er forpligtet til at opfylde en række specifikke krav til den militære bevogtning og sikkerhed på flyvestationen.

Det gælder både de færdige 'højsikrede' bygninger, der efter planen skal stå færdige i 2023.

Men også selve byggepladsen, hvor det langt fra er tilfældigt, hvilke håndværkere, der kan komme og gå.

- Man skal sikre sig, at man ikke kan indhente elektroniske informationer. Det vil sige, at man ikke kan ligge uden for hegnet med et modtagerapparat og suge elektroniske beskeder eller på anden måde aflure flyet. Man skal også sikre sig, at der ikke kommer uautoriseret personel ind til flyene, har militæranalytiker Hans Peter Michaelsen tidligere sagt om de særlige sikkerhedskrav.

Holder udgifter hemmelige

Ifølge en orientering til Folketingets Finansudvalg er udgifterne steget med 47,4 millioner kroner.

- Stigningen skyldes blandt andet, at der er iværksat en række tiltag med henblik på at styrke indsatsen på industriområdet, øgede krav på sikkerhedsområdet samt styrket fokus på at håndtere risici, skriver Forsvarsministeriet i orienteringen.

Byggeriet af det kommende F-35-anlæg er blevet dyrere (Visualisering: Forsvaret)

Af sikkerhedsmæssige årsager kan FMI ikke oplyse, hvor stor en del af prisstigningen de øgede sikkerhedskrav udgør.

Det er ikke første gang, at udgifterne vokser.

Tidligere er byggeprojektet på flyvestationen steget fra 650 millioner til de 1,1 milliarder kroner.

Men på trods af økonomiske eftersmæk er det fortsat forventningen, at den samlede regning holder sig tæt på - men inden for - den samlede ramme.

- Dette skyldes blandt andet, at en række forhold er billigere end forudsat i anskaffelsesgrundlaget, herunder eksempelvis de danske flystel, oplyser Materielstyrelsen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk