Amsterdam fik Airbnb til at opkræve turistskat

Amsterdam forhandler jævnligt med Airbnb og har fået selskabet til at blokere ulovlige udlejninger og til at opkræve turistskat.

Det er lykkedes bystyret i Amsterdam, at få Airbnb til at blokere udlejning på bestemte adresser, hvis myndighederne finder ud af, at der er oprettet minihoteller eller på anden vis sker ulovlig udlejning.

Nu skal der mere styr på de sorte penge i deleøkonomien, og regeringen spiller i sin 2025-plan ud med flere initiativer, der over en årrække skal få deleøkonomien ind i mere faste rammer.

Blandt andet foreslår regeringen at forhøje bundfradraget for ind imellem at leje sin egen helårsbolig ud gennem for eksempel Airbnb.

Værterne får dog kun det forhøjede fradrag, hvis deres indtjening ved at leje ud automatisk indberettes til Skat af den deleøkonomiske platform som for eksempel Airbnb, GoMore eller Uber.

Vil ikke indberette værters oplysninger

Men lige præcis det – altså at få Airbnb til automatisk at indberette værternes indtjening – har myndigheder i byer og lande verden over i årevis forsøgt at få Airbnb til at gøre.

Selskabet slår sig gevaldigt i tøjret og har endnu ikke noget sted i verden accepteret løbende og automatisk at fortælle lokale skattemyndigheder, hvem værterne er, og hvad de tjener. Airbnb opfatter det som værternes personlige data.

Bystyret i Amsterdam er dog nået et godt stykke vej med Airbnb, som det i 2014 indgik en skelsættende aftale med.

- Vi forhandler stadig med Airbnb hver måned, og vi har et godt samarbejde med selskabet, siger Janine Harbers, der er talskvinde for boligborgmester Laurens Ivens.

Airbnb opkræver turistskat fra værterne

Alle udlejere i Amsterdam skal betale turistskat på omkring fem procent af deres lejeindtægter, men før aftalen blev indgået, betalte Airbnb-værter ingenting. De levede i skjul, fordi kun Airbnb ved, hvem de er.

Men med aftalen fra 2014 forpligtede Airbnb sig til at opkræve turistskatten fra værter i Amsterdam og give pengene videre til bystyret. I 2015 betalte Airbnb – på værternes vegne - cirka 40 millioner kroner turistskat til bystyret.

- Det var et stort skridt på vejen at få Airbnb til at opkræve turistskat. Allerhelst vil vi vide, hvem der er værter, og hvor meget hver enkelt tjener, men de data vil Airbnb ikke ud med, siger Janine Harbers fra Amsterdam bystyre.

Airbnb blokerer ulovlige udlejninger

60 til 70 procent af alle udlejere i Amsterdam opererer via Airbnb, og markedet er eksploderet de senere år.

Bystyret registrerer hele tiden små ulovlige hoteller eller Airbnb-huse, hvor der bor mange flere mennesker end tilladt, og hvor kloaksystemet er underdimensioneret eller brandregulativerne ikke overholdt.

-Når vi finder disse ulovlige steder, så giver vi adresserne og dokumentationen til Airbnb, der så blokerer adresserne for to år ad gangen, fortæller Janine Harbers.

Det betyder, at udlejerne ikke kan leje ud via Airbnb i den periode. På et år har bystyret i Amsterdam sendt omkring 100 sådanne adresser til Airbnb.

Det tager tid og bygger på tillid

Ifølge Janine Harbers bygger samarbejdet mellem Amsterdams bystyre og Airbnb på tillid.

- Det tager tid at opbygge sådan et samarbejde, fordi det bygger på tillid. Vi er nået langt med Airbnb, og nu forsøger andre hollandske byer at få lignende aftaler med selskabet, siger Janine Harbers.

Men en aftale med Airbnb om at udlevere data om, hvem værterne er og hvad de tjener, har det altså ikke været muligt at få på plads.

Derfor gør byen en masse for at få værterne til at registrere sig selv.

- Byen er ved at få lavet en særlig hjemmeside, hvor man let kan registrere sig selv som udlejer. Og på skatteskemaer og selvangivelser stilles spørgsmålet: ”Har du udlejet din bolig”, fortæller Janine Harbers.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk