Analyse af kvinder i topledelse: Sådan har vi gjort

Læs her, hvordan DR’s Undersøgende Databaseredaktion analyserede ligestilling i dansk erhvervsliv ved at gennemgå over 1,2 millioner ledelsesposter i danske virksomheder

Kun hver 8. direktør er kvinde, viser analyse.

DR’s Undersøgende Databaseredaktion har sat fokus på kvinder i topledelsen i danske virksomheder.

Hen over nogle uger i marts 2017 samlede redaktionen en database over samtlige, registrerede firmaer i Danmark og de registrerede, aktive ledelsesfigurer i disse firmaer.

kortlægningen er sket ved at scrape data fra CVR-registret.

Her har hver rolleindehaver en unik, som regel 10-cifret ID-kode. Det er i princippet lidt i stil med et personnummer. Men dog uden at være koblet til personfølsomme data.

Man kan bruge ID-koden til at identificere rollehaverens navn og de virksomheder, som personen er knyttet til.

Virksomhederne er også registrerede med unikke ID-koder, nemlig CVR-numrene.

Ved at scrape alle disse data er samlet:

 • En komplet navneliste over personer i ledende funktioner der er registreret i CVR

 • De virksomheder, de er knyttet til

 • Deres roller

 • Datoen for, hvornår de er tiltrådt.

Datasættet er en spejling af CVR, som det så ud i marts 2017. Efterfølgende ændringer i virksomheders ledelse vil derfor ikke indgå i denne analyse.

Databaseredaktionen har valgt ikke at samle data om tidligere roller, hvor folk er fratrådt, eller hvor virksomheder er ophørt, for eksempel efter lukning, fusion eller konkurs.

Man kan sagtens have flere aktive ledelsesroller samtidig. Man kan for eksempel være både ejer, direktør og bestyrelsesmedlem i en eller flere virksomheder.

Indsamlingen af data viser, at 499.070 personer lige nu har i alt 1,2 millioner registrerede, aktive ledelsesroller i danske virksomheder.

Denne navneliste over en lille halv million aktive rolleindehavere i danske virksomheder blev sorteret og alle fornavne skilt ud.

Disse fornavne blev filtreret efter lister over godkendte drenge- og pigenavne.

Der er ifølge Ankestyrelsen 19.910 godkendte pigenavne, 16.254 godkendte drengenavne og 903 navne, der er godkendt som både drenge og pigenavne.

Det er disse navne, som databaseredaktionen har brugt til at identificere kvinder i virksomhedsledelser.

På denne måde har DR’s Undersøgende Databaseredaktion identificeret 120.428 kvinder blandt de 499.070 rolleindehavere.

Her skal der indskydes et vigtigt forbehold. Dette tal er ikke 100 procent nøjagtigt.

 • Dels er der et lille antal personer, hvis navne ikke er angivet, men kun markeret med ”ukendt”

 • Dels er der personer med navne, der er godkendt som både pige- og drengenavne.

 • Derudover er nogle rolleindehavere udlændinge med navne, der ikke kendes i Danmark.

 • Videre har nogle ændret bogstavering af deres navn fordi de har været til numerolog eller af andre årsager.

 • Og endelig er en mindre del af rolleindehaverne ikke personer, men firmaer af dansk eller udenlandsk oprindelse.

Alle disse forbehold er forsøgt korrigeret manuelt, men i sagens natur kun med høj grad af troværdighed, ikke med 100 procents nøjagtighed.

Uanset hvad: Tallene viser, at 24 procent af samtlige personer i det danske CVR-register er kvinder

De 499.070 rolleindehavere har tilsammen 1,2 millioner ledelsesposter, der er fordelt på

 • 311.047 direktører, hvoraf 13 procent er kvinder

 • 42.255 bestyrelsesformænd, hvoraf 14 procent er kvinder

 • 145.468 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 18 procent er kvinder

 • 304.707 ansvarlige deltagere, hvoraf 25 procent er kvinder

 • 438.665 andre roller, herunder ejere, stiftere, ledere, kommitterede mv, hvoraf 17 procent er kvinder.

FacebookTwitter