Analytiker: Landsretsdom vender op og ned på sag om krænkende videoer

Prøvesag om deling af seksuelt krænkende video med mindreårige havner sandsynligvis i Højesteret.

Vestre Landsret har i dag afsagt en dom i en principiel sag, som kan få betydning for mere end 1.000 unge.

Her blev en ung mand idømt en bøde op 2.500 kroner for at have delt en seksuelt krænkende video med mindreårige.

Dermed omstødte Vestre Landsret byrettens dom fra 30 dages betinget fængsel til bøden på de 2.500 kroner.

Den unge tiltalte mand blev i landsretten frifundet for at have delt børneporno, selv om de unge på videoen var mindreårige. Det skyldes, at retten fandt, at videoen var meget sløret og af dårlig kvalitet, og at det derfor ikke var bevist, at den tiltalte vidste, at personerne på videoen var under 18 år.

I byretten havde den unge mand fået 30 dages betinget fængsel for at have delt børneporno.

Landsrettens dom er bemærkelseværdig, og den kan meget vel ende med at blive prøvet i Højesteret, mener DR's retsanalytiker, Mette Mayli Albæk.

- Når byretten og landsretten ser så forskelligt på samme sag, så vil den formentlig ende i Højesteret. Her bliver det for alvor interessant, fordi det er en ny type sag i de danske retssale, og fordi så mange unge er sigtet i sagen, siger hun.

I byretten lød dommene på mellem 10 og 40 dages betinget fængsel til de unge, ligesom de alle blev fundet skyldige i at have distribueret børneporno.

Sagen er den første af i alt ni prøvesager, der er blevet afgjort i landsretten. Den indgår i det såkaldte Umbrella-kompleks, hvor godt 1.000 unge er sigtet for at have delt videoen.

En rettesnor for fremtidige sager

Hvad kan afgørelsen få af betydning for de godt tusind andre sager, der skal for retten?

- Nu skal vi vente på, at sagen formentlig ender i Højesteret. Uanset hvad de så siger, bliver det interessant og vil være en rettesnor i fremtidige sager. Dog er det ikke så sort og hvidt, fordi mange af sagerne er forskellige og ikke direkte er til at sammenligne, siger hun og fortsætter:

- Retten går også ind og ser på, hvordan korrespondancen mellem afsender og modtager har været i de her sager, for det har betydning for sagen, om man eksempelvis har sendt videoen til nogen, der selv har bedt om at modtage den, eller om man sender den uopfordret.

Det har også betydning for den enkelte sag, om man kender personerne på videoen og dermed udmærket har vidst, at de var under 18 år, da videoen blev lavet.

Ud over den dårlige kvalitet af videoen, hvorfor mente retten så, at den unge mand kunne frifrindes for at have delt børneporno?

- Retten fandt, at den tiltalte ikke havde forsæt til at dele børnepornografisk materiale. Sådan lidt firkantet sagt kan ordet forsæt oversættes til ’med vilje’. Altså fordi den tiltalte siger, at han ikke vidste, at pigen i videoen var under 18 år, og fordi man ikke tydeligt kan bedømme hendes alder ud fra videoen, så var det ikke hans mening at dele børnepornografisk materiale.

Slipper for plet på børneattest

Hvor stor forskel er der på at blive idømt 30 dages betinget fængsel og så en bøde på 2500 kroner?

- Lige præcis i den her slags sager er der kæmpe forskel, fordi det handler om paragraffer om børneporno. Hvis jeg som 17-årig havde delt den her video og fået en betinget fængselsdom for at dele børneporno, ville det komme til at stå på min børneattest, siger Mette Mayli Albæk og fortsætter:

- Det ville give mig en lang række problemer – eksempelvis med uddannelse, arbejde og at kunne rejse ind i USA. En bøde derimod får ikke betydning for min børneattest, siger hun.

Østre og Vestre Landsret mangler endnu at afgøre otte prøvesager. Herefter er det forventningen, at man vil rejse tiltaler i flere af de i alt 1.000 sager.

Facebook
Twitter