Andelen af folk i arbejde falder drastisk

95 ud af 98 danske kommuner vil i år opleve, at under halvdelen af borgerne er i arbejde.

Mindre end halvdelen af borgerne i Slagelse har et arbejde - helt præcist 46 procent. Resten er pensionister, ledige, handicappede, børn og unge. Her illustreret ved to grupper borgere. (© DR)

Antallet af kommuner, hvor flertallet af borgerne har et arbejde, falder drastisk.

Det viser en prognose, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA, har lavet for 21 Søndag.

I 2009 var der 59 kommuner, hvor over halvdelen af borgerne var i arbejde. Det tal er siden faldet markant, så det i 2013 kun vil gælde for tre af landets 98 kommuner, viser prognosen.

Et af de allerstørste problemer

Resten er pensionister, ledige, børn og unge.

- Det er et af de allerstørste problemer, som kommunerne står over for, både på den korte bane, men i endnu højere grad på længere sigt, siger programchef i KORA, Kurt Houlberg, til 21 Søndag.

- Der bliver simpelthen færre til at bidrage til den fælles kommunale kasse og omvendt relativt flere, som vil have behov for at få hjælp fra den kasse, siger han.

Færre til at betale for flertallet

Slagelse Kommune er en af de kommuner, der allerede i dag står i den situation, at et mindretal er i arbejde. Ud af kommunens 77.000 indbyggere er det kun 46 procent - altså under halvdelen - der har et job.


- Det er en kæmpe udfordring for os økonomisk. For vi bliver nødt til at leve op til borgernes forventninger for væsentligt færre midler. Og det kan vi ikke på sigt, siger Søren Lund Hansen, kommunaldirektør i Slagelse Kommune.

Han tror derfor, at flere og flere borgere i fremtiden vil være nødt til at klare sig selv i højere grad, særligt hvis udviklingen fortsætter.

Borgerne må skrue forventninger ned

Det er især et stigende antal ældre og en stor arbejdsløshed, der har fået vægtskålen til at vippe i kommunerne, så borgere uden arbejde nu udgør flertallet, fortæller Kurt Houlberg, der er en af Danmarks førende forskere i kommunernes økonomi.

Han mener, at det får store konsekvenser for velfærdssamfundet, når en faldende andel af indbyggerne i kommunerne fremover skal forsørge et stigende flertal af borgerne.

- Det vil meget vel kunne betyde, at velfærdsfærdsindsatsen skal indrettes på en helt anden måde end i dag, og at borgerne er nødt til at skrue deres forventninger ned til, hvad man kan få af velfærd i fremtiden, siger han.

Kurt Houlberg peger desuden på, at selvom statens tilskud til kommunerne og omfordelingen af penge fra de rige kommuner til de fattige kommuner vil mindske problemet i de værst ramte kommuner, så vil stort set alle kommuner blive ramt af denne udvikling.

Reformer rækker ikke

Et af de største problemer er den demografiske udvikling, nemlig at der bliver flere og flere ældre, fordi vi lever længere. I Slagelse er antallet af borgere over 65 år eksempelvis vokset med cirka 20 procent på seks år.

Og det kan de store reformer på arbejdsmarkedet, der er allerede vedtaget - for eksempel efterlønsreformen - ikke gøre nok for at afbøde, vurderer Kurt Houlberg.

- Reformerne batter rigtig meget. Men min vurdering er, at trods reformer og på trods af, at fremtidens ældre vil have større pensionsopsparinger, så vil andelen af folk i arbejde alligevel fortsætte med at falde på grund af den demografiske udvikling, og dermed vil de økonomiske udfordringer vokse, siger han.

Slaraffenland

Kurt Houlberg forudser, at de ændringer, der vil ske inden for velfærdsydelser inden for de nærmeste ti til femten år vil få vores nuværende velfærdssystem til at fremstå i en andet lys.

- Når man til den tid kigger tilbage, så tror jeg, man vil synes, at det var et velfærdsmæssigt slaraffenland i dag i forhold til, hvordan det kommer til at se ud til den tid, siger Kurt Houlberg og fortsætter:

- For jeg tror, der vil være så meget pres på velfærdsstaten i fremtiden, at vi alle sammen vil opleve, at der bliver mindre plads til velfærd, eller at man i højere grad skal betale for den velfærd, man får.

Har du oplevelser om den service, du får i kommunerne, som du vil dele med DR Nyheder, kan du skrive til laun@dr.dk.