Anholts drikkevand opfører sig anderledes: Men det skyldes ikke havsalt

Frygten for havsalt i drikkevandet på Anholt er manet til jorden.

Myndighederne forsøger at klarlægge, hvad der er årsag til forandringerne i drikkevandet. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Ligesom mange andre stedet i landet blev der tidligere på ugen udstedt vandingsforbud på Anholt.

Men på den lille ø i Kattegat var det ikke kun af frygt for, at vandbeholdningen skulle svinde ind i tørken. Grundvandet står nemlig så lavt, at myndighederne frygtede, at der ville trænge havvand og dermed også havsalt ind i drikkevandet.

Men den frygt kan nu manes til jorden, efter at der er blevet lavet analyser af vandet.

- Den gode nyhed er, at vandanalyserne viser, at der ikke er spor af indtrængende havvand, siger Henrik Harregaard Jordalen, direktør for Vandcenter Djurs.

Vandet på øens vandværk er blevet testet for, hvor højt niveauet af salt er. Og der er ikke blevet fundet noget unormalt.

Her har man fundet, at indholdet af salt ligger på 17 milligram per liter, og så længe niveauet ligger under 200 mg per liter, er der intet problem i at drikke det.

- De værdier, vi har fået tilbage fra analysen, er nogle værdier, vi har været på tidligere. Så niveauet er ikke højere, end det har været tilbage i årene, siger Henrik Harregaard Jordalen.

Vandet opfører sig anderledes

Der er dog noget ved vandet, der ikke er, som det plejer at være.

- Det er forandret på et parameter, der hedder ledningsevne, der er vandets evne til at lede strøm, siger Henrik Harregaard Jordalen.

Vandets ledningsevne er typisk udløst af en forandring i saltindhold. Ferskvand leder for eksempel ikke strøm ligeså godt, som saltvand gør, og derfor er Vandcenter Djurs i tæt kontakt med de lokale myndigheder, Styrelsen for Patientsikkerhed og en række eksperter.

- Jeg har fået nogle forklaringer på forandringerne fra eksperterne. Det kan skyldes, at Anholt ligger i et bestemt område, der strækker sig fra Djursland mod Helsingborg, hvor der kan være nogle saltede ferskvandsområder, siger Henrik Harregaard Jordalen.

På baggrund af de prøver, der er blevet taget, kan han ikke svare på, hvad der er skyld i forandringerne.

- Så vi skal have lavet nogle flere vandprøver. Vi bestiller nogle boringsprøver, men det er helt galt på den her årstid, hvor der bliver bestilt pesticidprøver fra alle vandværker, fordi der bliver fundet nye pesticider. Så der kommer til at gå noget tid.

- Men vandkvaliteten er, som den skal være i forhold til drikkevandsbekendtgørelser, siger Henrik Harregaard Jordalen.

Vandingsforbud gælder stadig

Den meget varme, solrige og tørre maj og start på juni har betydet, at tørkeindekset er gået i rødt mange steder i landet.

Derfor har 42 kommuner indført afbrændingsforbud for at undgå brande i det fri. Samtidig har en lang række små vandværker bedt folk om at spare så meget på vandet, som de kan.

Det betyder, at de har indført et vandingsforbud, så der ikke går dråber til spilde på græsplæner og badebassiner.

Og det gælder også på Anholt, så der er vand nok til almindeligt forbrug - altså til at drikke, lave mad og til at bade.

- Grunden til, at vi gør, som vi gør, er, at der kommer en turistsæson, så der er drikkevand og vand til almindelige behov, siger Henrik Harregaard Jordalen.

- Præcis det samme som andre kommuner, men på Anholt kan man ikke trække en nødforsyning fra naboen.

Arbejder på nødforsyning

Risikoen for mangel på drikkevand betyder samtidig, at Vandcenter Djurs er begyndt at arbejde på at oprette en nødforsyning, der skal sikre, at der altid er rent drikkevand på øen.

Anholt adskiller sig nemlig fra de fleste andre steder i Danmark, når det kommer til vandforsyning, for der kan ikke bare trækkes en vandledning fra nabobyen eller nabokommunen.

- Så derovre er vi nødt til at have egen forsyning. Der ligger et gammelt vandværk derovre, som vi overvejer at inddrage igen. Forsvaret har også nogle installationer derovre, som vi er ved at undersøge, om vi kan få adgang til, siger Henrik Harregaard Jordalen.

- Det er, fordi situation har vist, at det er nødvendigt at etablere et eller andet, ellers skal vi til at sejle vand derover i tankbil, siger han.

FacebookTwitter