ANIMATION Sådan foregår fracking efter skifergas

Skifergas vindes op af undergrunden med metoden fracking - også kaldet hydraulisk frakturering.

Onsdag aften gav Frederikshavn Kommune grønt lys til den første skifergas-boring i Danmark, og dermed skal der snart prøvebores efter skifergas i Nordjylland.

Selve boringen kommer til at foregå vertikalt – det vil sige lodret ned i jorden - ned til cirka 4000 meters dybde.

Der er tale om en prøveboring, der skal vise, hvor meget skifergas, der er i undergrunden.

Hvis det bliver aktuelt at gå i gang med udvinding af skifergas fra undergrunden kaldes fracking, eller hydraulisk frakturering, så se hvordan det foregår i animationen i denne artikel.

Der vil man skulle skabe revner og sprækker i undergrunden ved at pumpe en væske blandet med for eksempel sand og visse kemikalier ned i boringen under meget højt tryk.

Fracking bidrager til en større udvinding af skifergas end traditionel boring, men en ulempe ved metoden er, at et utilsigtet udslip af de kemikalier, der benyttes, kan forurene grundvandsmagasiner i nærheden af boringen.

Læs mere om prøveboringen i VVM-redegørelsen (inklusiv miljørapport) på Frederikhavns Kommunes hjememside (eksternt link).

Frederikshavns Kommunes hjemmeside har en temaside om efterforskningen efter skifergas. Der ligger også en række dokumenter i sagen (eksternt link).

Se en animation af, hvordan fracking - hydraulisk frakturering - foregår, i videoen i toppen af artiklen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk