Animationsskolen tilbyder Danmarks bedste studiemiljø

Ifølge en stor undersøgelse blandt studerende har animationsuddannelsen i Viborg Danmarks bedste faglige og sociale miljø.

I top 10 finder man også en anden uddannelsen udbudt af The Animation Workshop i Viborg, nemlig »Grafisk fortælling«.

Tegnefilm, computerspil og 3D-arbejde er nogle af de ting, som de studerende beskæftiger sig med på animationsuddannelsen i Viborg - The Animation Workshop.

Men det er ikke kun et kreativt miljø, som uddannelsen tilbyder de studerende. The Animation Workshop har nemlig også landets bedste faglige og sociale studiemiljø, hvis man spørger de studerende selv.

I en landsdækkende undersøgelse på de videregående uddannelser, hvor de studerende er blevet spurgt ind til studiemiljøet, er det animationsuddannelsen, som får den højeste samlede score - hele 4,59 på en skala fra 1 til 5.

- Underviserne er dygtige og engageret i os, og vi er alle interesseret i at få det bedste ud af undervisningen. Studiemiljøet gør, at man har lyst til at blive bedre, fortæller Simone Skorstad på 24 år, der er andetårsstuderende.

Simone Skorstad læser karakteranimation på The Animation Workshop, og hun er ikke i tvivl om, at det også er de studerende selv, der er med til at skabe et højt fagligt niveau:

- Man bliver motiveret at se folk rundt omkring én være gode. Så får man selv lyst til at arbejde hårdere og blive endnu bedre, siger hun.

Ikke et overraskende resultat

Selvom topplaceringen glæder Morten Thorning, der er centerchef på The Animation Workshop, så kommer den høje studentertilfredshed ikke som en overraskelse:

- Vi arbejder meget bevidst med at organisere uddannelsen på en anden måde, end hvordan man normalt gør på de videregående uddannelser, siger han.

En af grundstenene på uddannelsen er eksempelvis grundig evaluering ved hvert enkelt modul, som varer mellem en og fire uger:

- Det store fokus på feedback og evaluering betyder, at vi med det samme ser, når der er problemer med undervisningen og derfor kan reagere hurtigere end andre uddannelsesinstitutioner, fortæller han.

Samtidig skaber de mange evalueringer et øget fokus på de enkelte elever:

- Vi kan følge udviklingen hos den enkelte og hurtigt agere, hvis der er én, der oplever udfordringer eller sakker bagud, forklarer centerlederen.

Ud med de akademiske kompetencer

En anden grund til den flotte karakter er ifølge Morten Thorning, at de på studiet har parkeret de akademiske kompetencer på sidelinjen og i stedet lader de praktiske kompetencer være i centrum:

- Det nytter ikke noget, at de studerende kommer ud med akademiske kompetencer fremfor de praktiske og kunstneriske kompetencer, som de skal bruge i erhvervslivet. De skal kende den virkelighed, de kommer ud til, siger han.

Netop derfor gør de, modsat mange andre videregående uddannelser, primært brug af gæsteundervisere på uddannelsen.

Altså undervisere, der ikke er fastansatte, men kommer fra forskellige animationsvirksomheder, er freelancere eller konsulenter med tilknytning til animationsverdenen.

- På den måde får de studerende også hele tiden indblik i de nyeste måder at gøre tingene på og er "hands on" med udviklingen indenfor branchen, lyder det fra Morten Thorning.

Den samme pointe kommer fra de studerende selv:

- Underviserne kommer fra industrien, og de har altid noget aktuelt at byde ind med, fordi de kommer lige fra at have arbejdet på en eller anden film eller et spil. Det gør nok interesseniveauet højere, siger Simone Skorstad.

- Der er fokus på at udvikle og styrke de studerendes traditionelle kunstneriske evner, som skal danne baggrund for det arbejde, de kommer til at beskæftige sig med i løbet af deres karriere, forklarer centerchef Morten Thorning. (Foto: Shilo Duffy © The animation Workshop)

Undervisning i teamwork

Endeligt tror Morten Thorning på, at den store studentertilfredshed i høj grad skyldes, at de studerende fra starten øves i at have en organisk indstilling til studiet:

- Fra allerførste øvelse trænes de studerende i teamwork og fælles forestillingsevne. De lærer, at man bliver nødt til at arbejde for den samme idé, og at man står og falder sammen, forklarer han.

For med så mange kreative mennesker samlet ét sted, bliver samarbejdet afgørende for det endelige produkt.

Derfor er det også vigtigt med samarbejde og teamwork mellem ledelsen og de studerende selv, lyder fra Morten Thorning:

- De studerende skal i forlængelse af de overordnede læringsmål formulere nogle individuelle læringsmål, som de forpligter sig til at nå. De mål kender både underviserne og de andre studerende til, og det motiverer til at holde et højt fagligt niveau, forklarer Morten Thorning.

Slutteligt har de studerende foruden de individuelle læringsmål stor indflydelse på selve undervisningsforløbene, supplerer Simone Skorstad:

- Forrige års studerende giver feedback til underviserne, inden de nye kurser går i gang, så undervisningen hele tiden tilpasses og optimeres. Så man kan sige, at vi også passer på hinanden på tværs af årgangene, slutter hun.

Animationsuddannelsen

  • Uddannelsen har to linjer: Karakteranimation og Computer Graphic Arts.

  • Begge uddannelser tager 3,5 år og udbydes af VIA University College.

  • Under uddannelsen arbejder de studerende med fagets traditionelle kunstneriske evner, og de arbejder også aktivt med 2D og 3D.

  • I løbet af uddannelsen er der indlagt både interne og eksterne produktioner, der giver de studerende reel produktionserfaring, træning i teamwork og kvalificerer dem til selvstændigt at varetage idéudvikling, design og udførelse af animationsopgaver.

  • Der optages kun elever gennem kvote 2, hvor ansøgerne bliver optaget på baggrund af en optagelsesprøve og et interview.

  • Der bliver årligt optaget 50 elever, fordelt ligeligt på de to linjer. Sidste år havde uddannelse 434 ansøgere, hvoraf 393 havde søgt uddannelsen som førsteprioritet.