Anker afgørelse: Forening prøver igen at få rettens ord for, at børn og mødre skal hjem fra Syrien

Fem danske børn og deres tre mødre sidder fortsat i fangelejre i Syrien

RTC har stævnet den danske stat på vegne af tre børn, som fortsat sidder i fangelejre i Syrien

Der bliver en runde to i sagen om danske børn og deres mødre, som sidder under kummerlige forhold i IS-fangelejre i det nordøstlige Syrien.

Foreningen Repatriate the Children (RTC), der repræsenterer de danske børn, har nemlig i dag anket byrettens dom om, at Danmark ikke overtræder menneskerettighederne over for børnene og deres mødre.

Det oplyser advokat for RTC Knud Foldschack:

- Der er tale om en helt speciel situation, hvor danske børn sidder i en lejr i Syrien og er ved at dø, siger han.

Københavns Byret slog i sin dom fast, at Udenrigsministeriet ikke er forpligtet til at hjælpe danske børns mødre til Danmark, da mødrene ikke længere har dansk statsborgerskab.

Men i anken lægger RTC særlig vægt på en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fra september sidste år.

Her afgjorde domstolen, at Frankrig var forpligtet af menneskerettighedskonventionen og retten til at lade sine statsborgere rejse ind i hjemlandet fra Syrien.

- Vi har en situation nu, hvor vi gudskelov har fået den øverste domstol i Europa til at sige, at børnene har en ret, og at staten har en handlepligt. Derfor er det helt afgørende, at vi nu får domstolene til at sikre, at det bliver fulgt.

- Den her sag har været behandlet politisk i årevis. Nu er domstolene kommet ind i billedet, og de har givet nogle signaler til det politiske system, om at der skal handles - og der skal handles hurtigt, siger Knud Foldschack.

Den tidligere socialdemokratiske regering har flere gange tilbudt at hente børnene hjem, men uden deres to mødre som har fået frataget deres danske statsborgerskab.

Det nuværende regeringsparti Venstre mener heller ikke, at mødrene skal hjem.

Denne seksårige dreng er et af de børn, som ikke må komme hjem sammen med sin mor. Her tilses han af en læge. Foto: Privat (© RTC)

Ikke enighed i byretten

Da Københavns Byret i december kom med sin afgørelse i den danske sag, var der uenighed mellem sagens tre juridiske dommere.

To dommere mente, at børnene ikke har krav på at få deres mødre med hjem for at overholde menneskerettigshedskonvenstionerne. Dommerne mente også, at de danske myndigheder har ydet en omfattende bistand til børnene.

Én dommer var dog af en anden opfattelse og mente, at sagen om de børnene på tre, fem og seks år og deres mødre burde kigges på af Udenrigsministeriet igen med henblik på en konkret og individuel gebehandling af børnenes situation efter menneskerettighedskonventionen.

Dommeren mente, at sagerne har været behandlet som en regeringsbeslutning alene ud fra, at mødrene ikke længere har dansk statsborgerskab.

Derudover lagde dommeren også vægt på, at de små børns fædre enten er døde eller fængslet i Syrien.

Danske myndigheder har to gange sendt speciallæger til al-Roj-fangelejren, hvor børnene sidder. Lægerne er bekymrede for børnenes helbred.

DR har tidligere beskrevet lægerne konklusioner fra besøgene, hvor de beskriver, at børnene og mødrene er så tæt knyttet, at det ville være traumatiserende, hvis de bliver skilt ad.

I oktober 2021 hentede Danmark i alt tre kvinder og 14 børn hjem fra lejrene. Alle mødrene havde dansk statsborgerskab.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) forholdt sig senest til børnene under tirsdagens spørgetime.

Løkke: Det kan være, de ender med at vente for evigt

De danske børn i Syrien kom senest på dagsordenen under Folketingets spørgetid tirsdag.

Her blev den nye udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) spurgt til sagen.

Siden han blev udnævnt som minister, har han ikke klart villet svare på, hvad hans holdning er til, hvad der skal se med de fem danske børn.

Han har flere gange som Moderaternes partiformand sagt, at han mener, at både børn og mødrene skal hjem til Danmark.

Og det synspunkt står han fortsat ved, sagde han tirsdag:

- Men vi står i en regering, der bliver født af tre forskellige politiske partier, som grundlæggende har ment noget forskelligt om denne her sag, sagde han.

- Det spørgsmål blev ikke afklaret under regeringsdannelsen, og derfor er det en helt almindelig proces nu internt i regeringen.

Han kunne derfor ikke svare på, hvor længe de danske børn skal vente på, at regeringen når frem til en afklaring.

- Det kan være, de ender med at vente for evigt. For det kan jo være, at regeringen ender med at indtage samme position som den tidligere regering. Det kan også være, at regeringen indtager en justeret position, svarede han.

Ifølge DR's oplsyninger er det planen, at sagen skal diskuteres næste uge.

I alt er der fem danske børn tilbage i de syriske lejre sammen med deres tre mødre.

Retssagen omhandler dog kun de tre af børnene, da foreningen RTC ikke på daværende tidspunkt repræsenterede alle mødre og børn.