Anklagemyndigheden genoptager mobilsager: Unge kan være blevet dømt forkert

Syv sager, hvor unge har haft mobiltelefon i fængsel, skal gå om.

Der er massive problemer med indsmugling af mobiltelefoner i de danske fængsler - også i surrogatfængsler, hvor unge kriminelle sidder. Men hidtil har det ikke været strafbart for de unge at være i besiddelse af en mobiltelefon. Alligevel er flere blevet straffet for det. (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

Vi beklager - der var ikke hjemmel til at straffe.

Sådan lyder det nu fra Anklagemyndigheden, der genoptager straffesager mod syv personer.

Det drejer sig om sager, hvor de dømte er blevet straffet for at have en mobiltelefon i surrogatvaretægtsfængsel - institutioner for kriminelle unge.

Statsadvokat Jens Røn siger, at de hidtidige regler i straffeloven ikke har omfattet unge kriminelle i denne situation.

- Det er naturligvis dybt beklageligt, at personer er blevet tiltalt og dømt for forhold, som ikke var omfattet af straffebestemmelsen. Vi har derfor nu gennemgået sagerne, og vi genoptager de sager, hvor det ikke på forhånd kan udelukkes, at forholdet kan have haft betydning for den samlede straf, siger Jens Røn fra Rigsadvokaten.

Det sker, fordi det altså ikke kan udelukkes, at de unge uberettiget er blevet straffet for at have været i besiddelse af en mobiltelefon som en del af den samlede straf.

En af de syv personer havde ikke begået andre strafbare forhold, men fik en bøde på 1000 kroner for at være i besiddelse af en telefon.

Der er gennemgået straffesager mod i alt 51 personer, efter at Anklagemyndigheden selv blev gjort opmærksom på, at der kunne være sager, hvor unge kriminelle fejlagtigt var blevet straffet for at være i besiddelse af mobiltelefoner.

Folketinget vedtog for få uger siden en ændring af straffeloven, så det nu er strafbart også at have en mobiltelefon i institutioner, hvor unge kriminelle sidder i varetægt.