Anklagemyndigheden vil sende eks-anklager i fængsel i et halvt år

Eks-anklageren har tilstået, at hun har løjet for retten og forsøgt at få vidner til at dække over det.

Egentlig skulle der være afhørt 15 vidner i sagen, men de er blevet aflyst, efter at anklageren tilstod flere af sagens forhold. Arkiv. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Den tidligere senioranklager Trine Sorgenfri skal straffes med seks måneders ubetinget fængsel for at have løjet for retten og forsøgt at påvirke centrale vidner i en straffesag.

Sådan lyder det fra anklager Torben Thygesen i Frederiksberg Byret, hvor der i dag er procedure i den såkaldte anklagersag.

Samtidig bør retten frakende den tidligere anklager muligheden for at udøve advokatvirksomhed i tre år.

- Det her er en anklager, der forsøger at få tre politiagenter til at lyve i retten. Det er en anklager, der selv lyver i retten, sagde anklager Torben Thygesen.

Han understregede gang på gang sagens alvor, fordi tilliden til retssystemet efter hans opfattelse er blevet sat over styr.

Trine Sorgenfri har tidligere erklæret sig skyldig i at have løjet for retten og forsøgt at få tre politividner til at dække over hende.

Det skete tilbage i efteråret 2016, hvor hun var anklager i en stor sag om handel med hash på Christiania, der kørte i landsretten.

Her var tre politiagenter helt centrale vidner.

Politiagenterne havde arbejdet undercover på Christiania, hvor de havde indsamlet video og lavet observationer, som blev brugt i flere højtprofilerede hashretssager, hvor omkring 80 personer blev dømt i byretten.

Sagskomplekset er blevet kaldt Nordlys.

Flere ankede dommene til landsretten, og det er i en af landsretssagerne, at anklageren med egne ord jokkede i spinaten.

Som forklaring på den usædvanlige adfærd har Trine Sorgenfri tidligere fortalt, at hun var under et stort pres i sommeren og efteråret 2016.

Samtidig havde hun skrevet adskillige mails med politiagenterne, som var i en meget uformel og venskabelig tone, hvor der blev skrevet frem om tilbage om forsvarerne og dommerne. De mails ønskede hun ikke, at andre så.

Anklagerens handlinger har allerede haft konsekvenser for anklagemyndighedens arbejde.

Der er kommet nye retningslinjer for anklagerens kontakt med vidner, og der er kommet regler for, hvad politiagenter må i forhold til at efterforske og vidne i straffesager.

I løbet af formiddagen skal forsvarer Stine Gry Johannessen fortælle retten, hvordan hun synes, at den tiltalte eksanklager bør straffes.

Herefter falder der dom, men det sker efter planen ikke i dag.

Facebook
Twitter