Anklager anker dom over pædofil fra Randers

I byretten fik en 48-årig pædofil mand seks års fængsel. Anklagemyndigheden vil have ham idømt forvaring.

Anklageren Morten Rasmussen foran Retten i Randers. (Foto: © Lars Rasborg, Scanpix)

Statsadvokaten i Viborg har besluttet at anke en sag, hvor en 48-årig mand for to uger siden ved Retten i Randers blev idømt seks års fængsel i en omfattende sag om børneporno, misbrug og pædofile netværk.

Dommeren og de to lægdommere fandt ham skyldig i anklagen om, at han har spillet en nøglerolle i to pædofile netværk på den mørke del af internettet.

Retten understregede dog samtidig, at det ikke betød, at han kunne drages til ansvar for alle overgreb, der har fundet sted blandt medlemmerne af sitet.

I sagens absolut alvorligste forhold blev han dog frifundet i byretten - nemlig anklagen om, at han skulle have haft planer om at købe et spædbarn i Rumænien med henblik på at misbruge det seksuelt.

- Der er ikke ført det fornødne bevis for, at han havde til hensigt at købe barnet, forklarede byretsdommer Rikke Holler.

Hun henviste til, at det udelukkende er en chatsamtale mellem en hollandsk og en svensk ven af den dømte, som ligger til grund for anklagen.

- En korrespondance, der virker temmelig vidtløftig og uden hold i virkeligheden, sagde Rikke Holler.

Frifindelse i det forhold betød, at han slap med seks års fængsel i stedet for forvaring på ubestemt tid, der er en af de hårdeste straffe i Danmark.

Sagen kort

  • Den dømte erkender, at han har haft anden seksuel omgang end samleje med to af sin vens børn. Han erkender også at have taget billeder undervejs.

  • Den 48-årige erkender at have besiddet 1946 børnepornografiske billeder og 58 børnepornografiske film.

  • Den dømte erkender at have været medadministrator på det pædofile netværk "Hoarders Hell", men bestred, at han skulle have spillet en hovedrolle på et andet pædofilt site, "The Love Zone".

  • Han afviste, at han i kraft af sin rolle på de pædofile sites har opfordret andre pædofile til at begå overgreb mod børn, og Retten i Randers frifandt ham for dette forhold.

  • Den 48-årige nægtede at have haft til hensigt at købe et spædbarn i Rumænien med henblik på seksuelt misbrug af barnet hos en chatven i Sverige. Også dette forhold blev han frifundet for i byretten.

  • Mens anklageren argumenterede for en forvaringsdom, mente hans forsvarer, at han ikke burde idømmes mere end en fængselsstraf på maksimalt tre år.

  • Fordi han blev frifundet for sagens alvorligste forhold - forsøget på at købe et spædbarn - slap han for forvaring og blev idømt seks års fængsel.

/ritzau/