Anklager: Banden LTF har overført over en million kroner til fængslede bandemedlemmer

Organisationsdiagram, medlemsoversigt og regelsæt blev i dag lagt frem i retten.

LTF-medlemmer har flere gange vist sig i tøj med bandens navn på, når der har været sager for retten. Arkivfoto. (Foto: © Scanpix danmark stf, Scanpix)

Den Nørrebrobaserede bande Loyal to Familia har i løbet af fem år overført over en million kroner til bandens fængslede medlemmer.

Det har anklagemyndigheden løftet sløret for i Københavns Byret, som i dag har taget hul på en historisk retssag, hvor det skal afgøres, om et forbud mod Loyal to Familia, LTF, bør stå ved magt, selvom vi har foreningsfrihed i Danmark.

En lignende sag mod en rocker- eller bandegruppe er aldrig set før.

I alt har LTF-medlemmer overført 1.137.260 kroner til fængslede LTF-medlemmer ved 598 overførsler, viser et dokument, som anklagemyndigheden har lagt frem i retten.

- Samlet vurderer efterforskningsgruppen, at de fundne kvitteringer støtter hypotesen om, at LTF yder organiseret støtte til indsatte medlemmer, skriver politiets efterforskere i efterforskningsmaterialet.

Kvitteringer for pengeoverførslerne er fundet ved ransagninger. Der er fem personer, der har stået for hovedparten af indbetalingerne.

Nogle beløb på for eksempel 1.000 kroner er indbetalt kontant til fængslet, og politiet har kvitteringerne for indbetalingerne. Andre pengeoverførsler på for eksempel 2.000 kroner er sket gennem Danske Bank på Nørrebro.

Pengeoverførslerne underbygger påstanden om, at LTF er en forening, siger senioranklager Lasse Biehl.

- Det viser økonomisk sammenhold i LTF, lyder det.

Organisationsdiagram

En lang række andre beviser er også lagt frem i retten, hvor anklagemyndigheden ønsker at bevise, at LTF ikke bare er et løst broderskab, men en forening, som har et ulovligt formål og virker ved vold og derfor bør endeligt forbydes.

Det drejer sig blandt andet om et organisationsdiagram, fundet ved en ransagning hos et formodet LTF-medlem på Nørrebro i 2013.

Her fremgår bandelederens dæknavn "Shebi", ifølge en af sagens to anklagere, øverst på den håndskrevne seddel, hvor der er tegnet streger ned til flere forskellige afdelinger med adskellige navne på personer under.

Medlemslister med tøjstørrelser

Flere medlemslister, fundet ved ransagninger i 2014 og 2017, er også lagt frem.

Her fremgår folk med billeder og bokse til at anføre navn, cpr-nummer, afdeling, tøjstørrelse og adresse, ligesom der er plads til at sætte kryds under hangaround, prøve eller medlem.

Et sæt medlemslister er fundet ved ransagning på et LTF-tilholdssted på Nørrebro i 2014. Ved dokumentet havde LTF ifølge anklagemyndigheden anført:

- Nationen har adgang til alle afdelinger og medlemsmapper. Afdelingen har kun adgang til egne medlemmer.

Nationen er efter anklagemyndighedens opfattelse det ledende organ i LTF, som træffer beslutninger på vegne af hele gruppen.

Trøjedesign og hierarki

Politiet har også fundet skitser af trøjer og håndskrevne noter om, hvordan trøjedesignet kan laves.

- Jeg synes, vi skal lave tre andre trøjer for at gøre det mere hierarkisk. For fremtiden, når man melder sig ind i LTF, starter man som hangaround, står der blandt andet.

Politiets observationer fra en stor fest, LTF holdt i sommeren 2017 for at fejre to nye afdelinger i Sverige, indgår også i sagen.

Her dukkede 152 personer ifølge myndighedernes opfattelse op, iført LTF-beklædning med titel, rang og tilhørsforhold - blandt andet Shuaib Khan, der bar en trøje med påskriften El Presidente.

Han vurderes stadig at være leder af banden, lød det i dag fra anklagerne.

Politiet har til sagen beslaglagt 109 veste samt mærker til påsyninger. De blev fundet hos en virksomhed i Jylland, der producerer alt fra dåbskjoler til MC-rygmærker.

Men det er ikke kun beslaglæggelser, anklagerne fremhæver.

28 domme for personfarlig kriminalitet vil også komme til at indgå i sagen, ligesom op til 99 vidner skal afgive forklaring - heriblandt flere LTF'ere.

LTF afviser at være en forening

LTF afviser, at de udgør en forening, oplyser bandens advokat, Michael Juul Eriksen.

­- Det foreløbige forbud bør erkendes ulovligt, og der skal ikke ske opløsning af LTF, lyder det fra ham i retten.

Ved hans side sad i løbet af formiddagen en repræsentant fra LTF, iført sort skjorte og blå jeans. Han udtalte sig ikke.

Banden LTF blev dannet i 2013 og blev midlertidigt forbudt den 4. september 2018.

LTF har ifølge anklagemyndigheden været involveret i mindst tre væbnede konflikter i løbet af de sidste fem år, der har ført til 63 skudepisoder, hvor 17 ofre er blevet såret af skud, og fem personer er blevet dræbt.

Desuden er det myndighedernes opfattelse, at 363 ud af 372 nuværende og tidligere LTF-medlemmer er straffet.

I dag findes der ifølge politiets oplysninger 107 LTF-medlemmer.

Sagen om opløsning af LTF kører over 35 retsdage. Der forventes en afgørelse i slutningen af august.

Næste retsmøde er 4. marts.

Eksempel på bevis i retten

 • I sagen indgår et LTF-regelsæt, som politiet har beslaglagt på en telefon fra et LTF-medlem. Der står "gældende fra 1. januar 2017":

 • Der skal trænes eller dyrkes anden form for aktivitet for eksempel kampsport

 • Ingen unødvendig snak med politiet

 • Alle mænd skal holde sig fra hinandens kærester, koner, ekskærester og ekskoner

 • Hver mand skal lægge et månedligt kontingent på 1.500 kroner

 • Alt, hvad der sker og bliver sagt i familien, bliver i familien

 • Civile borgere skal respekteres, samt ordentlig og voksen opførsel i offentligt rum

 • Al hashrygning er forbudt i varme tider (konflikttider, red.)

 • Der må under ingen omstændigheder begås kriminalitet med LTF-tøj

 • Alle skal være bekendte med deres rang

 • Al snak over telefon er forbudt

 • Ordre skal adlydes

 • SYLF skal bære trøje/kasket 4 gange ugentligt (SYLF står ifølge myndighederne for "support your local familia" – en form for supportere)

 • Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre konsekvenser alt efter omstændighederne (denne sætning er understreget)