Anklager efter frifindelser i børnepornosag: Vi er ikke gået for voldsomt frem

En 22-årig mand blev i dag frifundet i landsretten for at have udbredt børneporno.

En 22-årig mand blev i dag frifundet i Østre Landsret for at have udbredt børneporno ved at have delt en seksuelt krænkende video, hvor to 15-årige medvirker.

Hermed omstødte de byrettens dom, hvor han blev fundet skyldig i udbredelse af børneporno og idømt 10 dages betinget fængsel.

Dommen i dag er anden gang, at den næsthøjeste retsinstans i Danmark omstøder en dom i byretten i det enorme sagskompleks, hvor i alt flere end 1.000 fortrinsvis unge personer er sigtet for at dele den seksuelt krænkende video via Facebook Messenger.

For en måned siden blev en 20-årig mand nemlig frifundet i Vestre Landsret, og det er begge landsretters vurdering, at det ike var bevist, at de unge mænd med sikkerhed kunne vide, at de to personer i videoen var under 18 år. Derfor endte begge domme med at lyde på dagbøder på i alt 2.500 kroner for blufærdighedskrænkelse.

Men til trods for, at byrettens dom er blevet omstødt i begge tilfælde, mener sagens anklager i Østre Landsret ikke umiddelbart, at Anklagemyndigheden er gået for hårdt frem, da de rejste tiltaler.

- Vi må holde fast i, at der er ni prøvesager, hvor otte af dem er afgjort i byretten. Alle er i byretterne blevet dømt for at have udbredt børneporno, siger Emil Folker, der er senioranklager for Statsadvokaten i København.

Senioranklageren henviser også til, at landsretten i begge sager har slået fast, at det har været strafbart at dele materialet, og at der endnu er syv prøvesager, der mangler at blive endeligt afgjort.

Først når de syv resterende sager er afsluttet, vil man få et mere klart billede, fortæller sagens anklager.

- For på nuværende tidspunkt synes jeg ikke, at man kan sige, at vi er gået for voldsomt frem, siger Emil Folker.

Forsvarer: Min klient er lettet over dommen

Den 22-åriges forsvarer, Kåre Traberg Smidt, fortæller, at landsrettens afgørelse var forventet.

Det bygger han på, at Vestre Landsret i sidste måned vurderede, at videoen var af sådan en kvalitet, at den tiltalte ikke kunne have vidst med sikkerhed, at personerne på videoen var under 18 år. En konklusion, som Østre Landsret var enig i.

Tiltalen mod den 22-årige var nemlig, at han havde delt en video med nøjagtig samme billedkvalitet og længde som den 20-årige, der blev frifundet i marts.

Kåre Traberg Smidt fortæller, at hans klient er meget lettet over dommen og er tilfreds med, at det er endt med en bødestraf.

- Han har været virkelig påvirket af det også fordi, at vi kommer fra et Danmark, hvor ingen har haft et filter eller nogen uddannelse og oplysning om det indtil for få år siden, siger han og fortsætter:

- Min klient har fortalt mig, at han naturligvis accepterer, at han har fået dagbøder for ikke at være opmærksom nok. Han forstår godt alvoren af den her sag.

Flere sager venter mandag

Sagen i det enorme kompleks, der er døbt Umbrella, fortsætter på mandag, hvor Østre Landsret igen skal tage stilling til to ankesager.

Anklager Emil Folker vil ikke komme ind på sine forventninger til sagernes udfald, men fortæller, at man har et andet bevismateriale end i de første to sager.

- Begge de tiltalte har delt to forskellige videoer, hvilket er forskelligt fra de sager, der er afsluttet, siger han.

Han fortæller videre, at der er andre beviser end selve videoen i sagskomplekset, som retten skal tage stilling til, og som kan blive afgørende for udfaldet i de resterende syv sager.

- Man skal holde fast i, at det ikke kun er delingen og videoens indhold, der er bevismaterialet i sagen. Retten skal også vurdere beskeder, der blevet udvekslet mellem parterne før og efter sexvideoerne er blevet delt, siger han og fortsætter:

- Og så kan der også være tale om, at der er delt videoer med forskellig varighed og kvalitet.

Emil Folker vil endnu ikke spekulere i, om man vil søge Procesbevillingsnævnet om at få lov til at føre sagen mod den 22-årige for Højesteret.

Det er først noget, man eventuelt vil tage stilling til, når alle ni prøvesager er afsluttet.

Her er de foreløbige domme:

  • Sag 1: 30 dages betinget fængsel til en 20-årig mand for at have delt én krænkende video ved fem lejligheder til 12 personer. Pigen fik tilkendt 10.000 kroner i erstatning ved Retten i Randers.

  • Sag 2: 40 dages betinget fængsel til en 19-årig mand for at have delt to videoer til 59 personer ved fem lejligheder i tre Messenger-grupper. Retten i Lyngby ville ikke tage stilling til erstatning.

  • Sag 3: 10 dages betinget fængsel til en 22-årig mand for at have delt én video tre gange via Messenger til syv personer. Retten i Lyngby ville ikke tage stilling til erstatning.I landsretten blev den 22-årige frifundet for at have delt børneporno. han blev idømt en bøde på 2.500 kroner for blufærdighedskrænkelse.

  • Sag 4: 20 dages betinget fængsel til en 17-årig dreng for at have delt to videoer én gang til 16 personer via Messenger. Retten i Lyngby ville ikke tage stilling til erstatning.

  • Sag 5: 30 dages betinget fængsel til 18-årig mand for at have delt en video to gange - først med én og så med ti personer. Den krænkede pige får 10.000 kroner i erstatning. En krænket dreng får 5.000 kroner, afgjorde Retten i Aarhus.

  • Sag 6: 10 dages betinget fængsel til en 19-årig kvinde for at have delt én video til én person på Facebook. Retten i Lyngby ville ikke tage stilling til erstatning.

  • Sag 7: 30 dages betinget fængsel til en 20-årig mand. Retten i Aarhus tog ikke stilling til spørgsmålet om erstatning. I landsretten blev den 22-årige frifundet for at have delt børneporno. han blev idømt en bøde på 2.500 kroner for blufærdighedskrænkelse.

  • Sag 8: Syv dages betinget fængsel til en 20-årig pige. Retten i Aarhus tog ikke stilling til spørgsmålet om erstatning.

  • Samtlige otte sager er anket til landsretten, hvor to allerede er afgjort. En niende sag har endnu ikke være for byretten.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk