Anklager i Dan-Bunkering-sag kræver to års fængsel: ’Topdirektøren var lokomotivfører, og han trykkede ikke på bremsen’

Leverancer af jetbrændstof til brug i Syrien skal koste fængselsstraf og bøde på trecifret millionbeløb, mener Bagmandspolitiet

Administrerende direktør i Bunker Holding, Keld Demant, kræves idømt to års fængsel af anklagemyndigheden for at medvirke til at levere jetbrændstof til brug i Syrien. (Foto: Michael Drost-Hansen/Ritzau Scanpix)

Anklageren i Dan-Bunkering-sagen lægger op til hårde straffe til de to tiltalte virksomheder og topdirektøren Keld Demant

Keld Demant skal ifølge anklageren idømmes "i omegnen af to års fængsel" for at medvirke til leverancer af jetbrændstof til brug i Syrien fra 2015 til 2017 i strid med EU's sanktioner.

- Leverancerne af jetbrændstof var som et frembrusende tog. Keld Demant var lokomotivføreren, og han kunne have trådt på bremsen. Men han gjorde det ikke, sagde senioranklager Anders Rechendorff fra Bagmandspolitiet (SØIK) i Retten i Odense.

Fra anklagebænken lyttede Keld Demant, iført sort jakkesæt, med alvorlig mine og en rysten på hovedet.

Keld Demant er administrerende direktør for Dan-Bunkerings ejerselskab, Bunker Holding. Og han er sammen med Bunker Holding tiltalt for at medvirke til otte leverancer, mens datterselskabet er tiltalt for 33 leverancer på ialt 172.000 ton jetbrændstof.

Anklageren mente, at de to firmaer skal idømmes bøder på tilsammen 400 millioner kroner, heraf de 319 millioner til Dan-Bunkering. Beløbet svarer til næsten hele koncernens overskud i det seneste regnskabsår.

- Årsag til at våben kom i luften

Når der ifølge senioranklageren skal udmåles hårde straffe, så er det, fordi sagen er alvorlig.

- Leverancerne af jetbrændstof havde systematisk karakter, det var en stor mængde, og det havde alvorlige konsekvenser. For jetbrændstoffet endte i tankene på russiske kampfly, der bombede i Syrien på anmodning af den syriske præsident Assad, sagde Anders Rechendorff i retten.

EU har forbudt leverancer af jetbrændstof til brug i Syrien for at beskytte den syriske civilbefolkning mod luftangreb. Og det er det forbud, de to firmaer og topdirektøren er tiltalt for at have overtrådt.

Anklageren henviste til militære eksperter, der i retten har fortalt, at de russiske kampfly vendte krigen i Syrien. Og at de russiske luftangreb er årsagen til, at præsident Assad stadig er ved magten.

Ifølge anklageren endte jetbrændstoffet i russiske kampfly, der bombede i Syrien til støtte for præsident Assad. Her er det oprørernes hovedby, Aleppo, der i december 2016 var udsat for massive russiske luftangreb.

- Det er alvorlige sager. Man har ikke sendt våben afsted, men man har været den direkte årsag til, at våbnene kunne komme op i luften, sagde Anders Rechendorf.

Anklageren mente, at de tiltalte må have vidst eller burde have vidst, at leverancerne endte i Syrien.

For kunden købte ind på vegne af det russiske militær. Og det var kort efter, at Rusland sendte kampfly til Syrien i september 2015, at kunden pludselig begyndte at bestille jetbrændstof. Brændstoffet blev leveret i havne i Grækenland, Cypern, Tyrkiet og Malta, ikke langt fra Syrien, lød det fra anklageren.

Flere advarselssignaler

- Gør man sig ikke på noget tidspunkt overvejelser om, hvorfor der er opstået det behov hos en kunde, der ikke har haft brug for jetbrændstof før? spurgte Anders Rechendorff i retten.

Anklageren oplistede også en række andre advarselssignaler, som han mente, Dan-Bunkering burde have reageret på.

Et meget stort "vink med en vognstang" mente anklageren, at selskaberne fik, da Erhvervsstyrelsen henvendte sig den 23. december 2016.

Da havde leverancerne stået på i mere end et år. Erhvervsstyrelsen spurgte Dan-Bunkering, om firmaet leverede jetbrændstof, der endte i Syrien.

Fra det tidspunkt blev ejerselskabet Bunker Holding og topdirektøren Keld Demant involveret, og fra det tidspunkt har de et ansvar, lød det fra anklageren i retten.

Alligevel fortsatte Dan-Bunkering med at levere jetbrændstof gennem et halvt år.

Det skete, selvom der ifølge anklageren, blinkede endnu flere advarselslamper. Blandt andet advarede en jurist i Bunker Holding ledelsen om, at koncernen med Erhvervsstyrelsens henvendelse var gjort opmærksom på, "at jetbrændstoffet med overvejende sandsynlighed ender i Syrien."

Anders Rechendorff betegnede det som en særligt skærpende omstændighed, at de tiltalte efter anklagerens vurdering overhørte en advarsel fra myndighederne.

Forsvarere kræver pure frifindelse

Dan-Bunkerings forsvarer var på ingen måde enig med anklageren under tirsdagens retsmøde i Retten i Odense.

Han krævede, at de tiltalte skal frifindes.

- Der er lidt for meget frihåndstegning over det, anklageren kommer med, lød det fra forsvarer Jacob Skude Rasmussen.

Forsvareren mente, der var store huller i anklagerens bevisførelse. Og at det, der er foregået i sagen, slet ikke falder ind under EU's sanktioner.

Sagen handler om et forbud, EU har indført, mod leverancer af jetbrændstof til brug i Syrien.

Men forbuddet gælder kun, hvis det er syrere, der bliver leveret til. Det gælder ikke for russiske kampfly, lød det fra Jacob Skude Rasmussen.

Det mener han, fremgår af ordlyden i EU's forbud og af det, som EU's udenrigsministre i sin tid besluttede.

- EU's forbud omfatter ikke andre landes brug af magt i Syrien, selvom det ville være ædelt, sagde forsvareren. Han mente altså, at EU kun har forbudt leverancer af jetbrændstof til syriske luftangreb mod civilbefolkningen i Syrien og ikke angreb fra andre lande.

Ansvar stopper i havnen

Det står fast, at Dan-Bunkering leverede jetbrændstof 33 gange til den russiske kunde. Det blev leveret til skibe i havne i Grækenland, Cypern, Malta eller Tyrkiet.

Og der stoppede Dan-Bunkerings ansvar ifølge forsvareren. Han mente ikke, at firmaet kan have et ansvar for, hvad kunden gjorde med produktet.

Jacob Skude Rasmussen fandt det heller ikke bevist, at jetbrændstoffet i alle tilfælde nåede frem til Syrien.

Endelig mente forsvareren heller ikke, at Dan-Bunkering havde nogen konkret viden om, hvor jetbrændstoffet endte. For der var ikke noget usædvanligt ved handlerne, der fik advarselslamper til at blinke.

Forsvareren forklarede, at da Erhvervsstyrelsen henvendte sig i december 2016, undersøgte koncernen sagen og fandt sammen med en ekstern advokat frem til, at der ikke var foregået noget forkert. Og inden man fortsatte med at levere jetbrændstof, indsatte Dan-Bunkering en klausul i kontrakten med den russiske kunde. Her forsikrede kunden, at den ikke overtrådte sanktioner.

Forsvarer Jacob Skude Rasmussen medgav i retten, at mailen fra en intern jurist, om at "jetbrændstoffet med overvejende sandsynlighed endte i Syrien" selvfølgelig måtte gøre indtryk i en straffesag.

- Men mailen var ikke udtryk for, hvad Bunker Holding mente, der skete med jetbrændstoffet, sagde forsvareren.

- Så der er ikke noget grundlag for at dømme de tiltalte, lød det fra Dan-Bunkerings advokat.

Onsdag skal forsvarerne for Bunker Holding og direktøren Keld Demant fremføre deres synspunkter. Herefter vil retsformanden optage sagen til dom. Han skal dømme i sagen sammen med to domsmænd.

Dommen ventes at falde inden jul. Alle de tiltalte nægter sig skyldige.

Herunder kan du se hele historien om, hvordan det fynske firma er blandet ind i sagen om brændstof til bombetogter i Syrien.