Anklager i Dan-Bunkering-sagen: Skibe skjulte sejladser med jetbrændstof til Syrien

På anden dag af retssag om sanktionsbrud kom det frem, at de russiske skibe i sagen konsekvent slukkede sendesignalerne

Anklageren i sagen mod Dan-Bunkering mener, at de russiske tankskibe i sagen skjulte deres sejladser med jetbrændstof ved at sejle med slukkede signaler.

Det var med slukkede navigationssendere, at russiske tankskibe sejlede jetbrændstof gennem det østlige Middelhav til Syrien i sagen, hvor firmaet Dan-Bunkering er tiltalt for brud på EU's sanktioner.

Det fremførte senioranklager Andreas Laursen i dag i Retten i Odense på retssagens anden dag.

Det fynske firma er tiltalt for 33 gange at have leveret jetbrændstof til russiske skibe, som har sejlet det videre til Syrien. Det var i perioden 2015 til 2017, efter at EU havde forbudt leverancer af jetbrændstof til brug i Syrien for at stoppe bombeangreb mod civilbefolkningen.

Og i alle 33 tilfælde slukkede de russiske tankskibe undervejs for de signaler, som skal forhindre skibe i at kollidere. Sådan lød det fra anklageren på baggrund af en kortlægning af skibenes sejladser.

- Det er SØIKs opfattelse, at der bevidst slukkes for AIS-senderen for at skjule skibets bevægelser, sagde senioranklager Andreas Laursen.

Kurs mod Syrien

SØIK, også kaldet Bagmandspolitiet, havde fået det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed til at kortlægge de russiske skibes sejladser ud fra signalerne fra AIS-senderen. Undersøgelsen viste, at der i perioder på op til flere døgn ikke kom signaler fra de russiske skibe, mens de sejlede med jetbrændstoffet.

Typisk forsvandt signalet, når tankskibene havde kurs i retning mod Syrien og kom tilbage, når tankskibene var på vej væk fra Syrien. Det viste anklagerens gennemgang i dag af fjorten sejladser.

Undersøgelsen fra Agenturet for Søfartssikkerhed viste også, at i de perioder, hvor senderne var slukket, havde skibene tid nok til at sejle til den syriske havn, Banias, og losse jetbrændstoffet der, forklarede Andreas Laursen.

Her indskød en af forsvarerne i retssalen, at skibene også kunne have nået at sejle andre steder hen.

- Det er rent gætværk, sagde Henrik B. Sanders, forsvarer for Dan-Bunkerings ejerselskab. Bunker Holding.

Ejerselskabet og dets administrerende direktør, Keld Demant, er også tiltalt i sagen. Alle nægter sig skyldige.

Afleveres 'på åbent hav'

I en af de konkrete sejladser, sejlede det russiske tankskib Mukhalatka afsted med sin last af 4.999 tons jetbrændstof fra havnen Vasilikos på Cypern om morgenen den 14. februar 2016.

Destinationen er i skibsdokumenterne angivet som "det åbne hav". Men signalerne fra skibets AIS-sender viser, at Mukhalatka satte kurs mod havnen Banias i Syrien, og kort efter stoppede signalerne fra AIS-senderen. Først to dage senere vendte signalerne tilbage.

Billedet viser, hvordan det russiske tankskib Mukhalatka sejlede uden AIS-signaler fra Cypern mod Syrien og tilbage i februar 2016.

Det skete omtrent samme sted, som signalerne forsvandt. Men nu var Mukhalatka på vej tilbage mod Vasilikos på Cypern.

Ifølge beregninger af sejltiden kan Mukhalatka have haft en dag i den syriske havn til at losse jetbrændstoffet, skriver det Europæiske Agentur for Søfartssikerhed i sin rapport til Bagmandspolitiet.

Mails fra syrisk havn

At Mukhalatka faktisk ankom til Banias, bakkes op af andre dokumenter, som anklageren fremlagde i retten.

I en mail, dateret 16. februar 2016, skrev en ansat på havnen i Banias til den russiske kunde, Sovfracht, der købte jetbrændstof af Dan-Bunkering. Han skrev, at Mukhatlatka lagde til ved Kaj 7 om aftenen den 14. februar. Jetbrændstoffet blev losset, og den 16. februar om morgenen, sejlede Mukhalatka igen afsted.

Tidspunkterne passer med Mukhalatkas sejlads på det tidspunkt med slukkede signaler, konkluderede anklageren.

Også for en række af de andre handler har anklageren fremlagt mails fra den ansatte på havnen, der beskriver, hvornår de russiske skibe er ankommet med jetbrændstof. Det er mails, som Bagmandspolitiet har fået fra en amerikansk efterforskning mod Sovfracht.

Til de amerikanske myndigheder har firmaet Sovfracht forklaret, at tankskibene slukkede senderne under sejladserne med jetbrændstof til Syrien for at sikre sig mod terror eller andre trusler.

I retssalen i Odense mente forsvarerne for Dan-Bunkering og Bunker Holding ikke, at sejladserne har noget med Dan-Bunkering at gøre. Forsvarerne kom flere gange under retsmødet med bemærkninger om, at Dan-Bunkerings rolle sluttede i det øjeblik, firmaet havde afleveret jetbrændstoffet til den russiske kunde.

- Vedrører ikke Dan-Bunkering

Jetbrændstoffet blev typisk lastet i havne på Cypern, i Grækenland eller Tyrkiet.

- Alt hvad der sker herefter, er afsluttet for Dan-Bunkerings vedkommende. Det er vigtigt for retten, at være opmærksom på, sagde Dan-Bunkerings advokat, Jacob Skude-Rasmussen.

Hvor Dan-Bunkerings og Bunker Holdings ansvar begynder og slutter er et helt afgørende spørgsmål i sagen. Og det vil også blive nærmere behandlet, når der senere skal afhøres vidner, lod anklageren forstå.

Mens Dan-Bunkering er tiltalt for ulovligt at have leveret jetbrændstof til Syrien 33 gange, så er ejerselskabet Bunker Holding og Bunker Holdings direktør tiltalt for otte af leverancerne.

De har ikke ønsket at udtale sig DR. Men i en pressemeddelelse, Dan-Bunkering har udsendt op til retssagen, skriver firmaet, at de har foretaget interne undersøgelser, og at intet viser, "at der skulle være personer i Dan-Bunkering, som var vidende om eventuelle brud på EU's sanktioner over for Syrien." De nægter sig alle skyldige.

FacebookTwitter