Anklager i ubådssagen: Vi går benhårdt efter en tidsubestemt straf

Peter Madsen skal idømmes fængsel på livstid eller forvaring, siger anklager Kristian Kirk inden ankesagen.

Peter Madsen er skyldig i en brutal og kynisk forbrydelse, og derfor er det vigtigt, at han bliver idømt en tidsubestemt straf, når nu Østre Landsret skal behandle hans ankesag.

Sådan lyder det fra anklager Kristian Kirk, der fører sagen mod Peter Madsen, som starter i dag i landsretten.

- Anklagemyndigheden er fuldt ud tilfreds med den dom, Københavns Byret har afsagt, siger anklager Kristian Kirk på vej ind i Østre Landsret.

- Anklagemyndigheden har fået medhold på alle centrale punkter, så vi går benhårdt efter en stadfæstelse og dermed også sagt, at tidsubestemt straf er det rigtige i anklagemyndighedens bog, tilføjer han.

Peter Madsen blev idømt livsvarigt fængsel for drab, seksuel mishandling, usømmelig omgang med lig og overtrædelse af reglerne om sikkerhed til søs, da sagen mod ham kørte ved Københavns Byret.

Kun anket straffens længde

Efter sagen valgte Peter Madsen at anke straffens længde, men ikke spørgsmålet om skyld - altså om han slog den svenske journalist Kim Wall ihjel og mishandlede hende seksuelt.

Peter Madsen ønsker en mildere dom, altså en tidsbestemt straf, som er mere normalt i sager om ét drab, hvor gerningsmanden ikke tidligere er straffet.

Det fortæller hans forsvarer, Betina Hald Engmark, i en kort bemærkning på vej ind til Østre Landsret.

- Vi har anket til formildelse, siger hun og understreger, at sagen skal føres i retssalen og ikke i pressen.

Betina Hald Engmark ankommer til Østre Landsret. (Foto: © Martin sylvest, Scanpix)

Men anklager Kristian Kirk ser kun to muligheder. Enten skal Peter Madsen idømmes livstid eller også skal han idømmes forvaring, der er en tidsubestemt sanktion, som farlige personer kan idømmes.

Du har overtaget sagen i landsretten. Hvad er det for en type sag, du har overtaget?

- Det er en sag, jeg ikke har set før, og det er derfor, jeg siger, at det er så vigtigt for anklagemyndigheden, at straffen bliver tidsubestemt, også selvom der i anførselstegn kun er tale om ét drab, siger Kristian Kirk.

Brutal og kynisk forbrydelse

Da sagen kørte i byretten, var det en anden anklager ved navn Jakob Buch-Jepsen, som førte sagen mod ubådsbyggeren.

Over 12 retsdage hørte byretten 36 vidner og så voldsomme videoer fundet på Peter Madsens telefon og computer.

Retten så også anklageren vifte med en halv meter lang skruetrækker, som Jakob Buch-Jepsen brugte til at vise, hvordan Kim Wall var blevet mishandlet.

Kristian Kirk udtaler sig inden ankesagens begyndelse til pressen. I hånden har han en stor, brun papkasse i hånden. Han fortæller også, at han har en plan for dagen.

- Det er landsretten, der suverænt bestemmer, hvordan det skal foregå. Derfor må vi se inde i retten, hvordan det kommer til at forløbe. Men det er klart, at jeg har en plan, og så må vi se, om jeg får lov at afvikle den plan, lyder det.

Han siger dog, at han ikke ønsker, at sagen skal starte med oplæsning af hele byrettens dom.

- Nu er vi i en ny retsinstans, og det er anklagemyndighedens opgave at belyse sagens omstændigheder omkring den her brutale og kyniske forbrydelse. Det gør man efter min opfattelse ikke bedst ved at læse næsten 200 sider lang dom op, siger Kristian Kirk.

Sagen kører i dag og den 12. og 14. september.

Dommen fra byretten:

Sagen kort: