Anklager om bombe-tiltalte: De lyver på afgørende punkter

Anklageren kræver de to svenskere idømt syv års fængsel for bombe ved Skat.

Indgangspartiet foran Skattestyrelsen på Østerbro i København, onsdag den 7. august 2019. Der var sprængstofspor i den bil, som to svenskere kørte i, den aften en bombe sprang ved Skattestyrelsen Torsdag afsiges der dom i sagen. (Foto: © Ólafur Steinar Rye Gestsson, Scanpix)

Der blev gået til stålet med det samme, da anklager, Andreas Christiansen, tirsdag formiddag indledte sin procedure i Københavns Byret i sagen om den eksplosion, der sidste år i august hærgede Skattestyrelsen.

- Der nedlægges påstand om at straffe de tiltalte med ikke under syv års fængsel, sagde han henvendt til dommeren og de to svenske mænd.

De er tiltalt for at have placeret den bombe, der klokken 22.14 den 6. august 2019 forvoldte skader på Skattestyrelsens bygning for cirka 6,2 millioner kroner og spredte fragmenter udover et stort område ved Østbanegade på Østerbro.

Anklager tror, tiltalte blev hyret

Anklageren erkendte, det ikke er lykkes at bevise et motiv i sagen, men det er hans opfattelse, at de to tiltalte udførte eksplosionen på vegne af nogle andre.

- Vi har en påstand om, at de sammen transporterede bomben til Skattestyrelsen, og de vidste begge, hvad der skulle foregå. Jeg kommer ikke til at forklare hvorfor, de gjorde det, det er uklart, men det er min opfattelse, at de er hyret til det, forklarede han.

Undervejs i retssagen har de tiltalte mænd samstemmende forklaret, at de kørte fra Malmø til København i en Citroen Berlingo om aftenen den 6. august, men hvad formålet med turen var, og hvad de foretog sig i den time, hvor de befandt i København, har de givet modstridende forklaringer om.

Anklageren bemærkede dette flere gange i sin procedure og konkluderede ved flere lejligheder, at de tiltalte havde løjet.

- Vi kan med sikkerhed slå fast, at de begge lyver på afgørende punkter. Derfor kan vi ikke bruge deres forklaringer, og de forsøger begge at redde deres eget skind, sagde Andreas Christensen med henvisning til de masteoplysninger, overvågningsbilleder og afhøringer, der har sået tvivl om mændenes forklaringer.

Tekniske undersøgelser har desuden påvist spor af sprængstoffer både indvendigt og udvendigt på den bil, de tiltalte kørte i.

Forsvarere enige med anklager

De modstridende forklaringer fra de to tiltalte blev heller ikke bestridt af de to forsvarsadvokater, Michael Juul Eriksen og Kåre Traberg Smidt.

  • Indgangspartiet til Skattestyrelsen har taget voldsomt skade ved eksplosionen. (Foto: © Ólafur Steinar Rye Gestsson, Scanpix)
  • Vinduer er smadret, og metalplader hænger løst på facaden. (Foto: © Ólafur Steinar Rye Gestsson, Scanpix)
  • Bomben var placeret 60 centimeter fra hovedindgangen - heldigvis kom kun ét menneske til skade. (Foto: © Ólafur Steinar Rye Gestsson, Scanpix)
  • Eksplosionen påførte ifølge anklagemyndigheden skader på Skattestyrelsens bygninger for 6,2 millioner kroner. (Foto: © Ólafur Steinar Rye Gestsson, Scanpix)
1 / 4

Førstnævnte var således enig i, at ikke begge forklaringer fra de tiltalte kunne være korrekte, men ifølge Michael Juul Eriksen var det Traberg Smidts klient, som havde givet en usammenhængende redegørelse om de tiltaltes færden i København den 6. august 2019.

- Han har kontakt med et nummer, som vi ikke ved, hvem er, men det er interessant, fordi det er tæt på gerningstidspunktet – både før og efter. Der er samtaler og sms’er, og det tyder på, at en ekstra person er involveret. Det kan ikke bevises, men det skaber tvivl om, hvorvidt det er min klient, der er i bilen eller ej, sagde Michael Juul Eriksen.

Han refererede i sin procedure til en række tidligere domme om bombesprængninger og ildspåsættelser, hvor menneskeliv har været i fare. Det gjorde han for at understøtte, at der ikke er belæg for anklagerens påstand om syvs års fængsel.

Han mente således ikke, at der var grundlag for at tage den særlige terrorbestemmelse i brug, som anklagemyndigheden har lagt op til i sagen, men hvis hans klient kendes skyldig, vil to et halvt til tre års fængsel være en passende straf, lød det fra Juul Eriksen.

'Min klient blev udnyttet'

Ligesom Michael Juul Eriksen forsøgte Kåre Traberg Smidt også at slå en kile ned mellem de to tiltalte. Han forklarede i sin procedure, at hans klient er en ung, ustraffet mand, der til daglig arbejder i et pizzeria, som hans forældre ejer. Og under hele sagen har han samarbejdet beredvilligt med politiet, sagde Traberg Smidt.

- Jeg er af den overbevisning, at nogle har udnyttet min klient på det groveste. Måske er den medtiltalte med i det? Jeg ved det ikke, men min klient har fra starten svaret på alt – også her i retten, sagde Kåre Traberg Smidt.

Han anmodede retten om at lade tvivlen komme hans klient til gode og frifinde ham.

Med tirsdagens retsmøde er sagens hovedforhandling slut, og tilbage er kun domsafsigelsen, der finder sted på torsdag den 9. juli klokken 15.30.