To anklagere sigtes for stillingsmisbrug i hash-sag

Anklagere har måske instrueret politividner lidt for godt i Danmarkshistoriens største sag om hash-handel.

Mistanken om en anklagers tvivlsommme ageren blev rejst under en stribe af retssager rettet mod hashmiljøet på Christiania. (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Lidt for joviale mails med 'Hej smukke', udveksling af jokes og en lidt for tæt instruering i, hvordan politividner skulle opføre sig i retssalen førte i efteråret til, at en kvindelig anklager ved Anklagemyndigheden blev sat af en retssag om hash-handel på Christiania.

I juni blev hun sigtet for stillingsmisbrug og pligtforsømmelse, og i dag har Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) valgt at sigte yderligere en kvindelig anklager i sagen.​

- Jeg kan ikke udtale mig om, hvad der har ført til sigtelsen, men jeg kan sige, at vi har efterforsket sagen i flere måneder, og status er nu, at vi sigter to anklagere, siger Kirsten Dyrman, direktør ved Den Uafhængige Politiklagemyndighed til DR Nyheder.

DUP vil snarest muligt afslutte sin redegørelse. Herefter vil den blive sendt til Statsadvokaten i Viborg. Her kan Statsadvokaten finde, at der ikke er belæg for at opretholde sigtelsen og lade sagen frafalde - eller derimod rejse tiltale, så sagen vil blive bragt for en domstol.

De to sigtede fungerer ikke som anklagere for tiden, oplyser Rigsadvokaten til Ritzau.

Anklager ville have 11 personer dømt for hash-handel

Oprindeligt var sagskomplekset om hash-handel på Christiania kendt som Danmarkshistoriens største hashsag - men siden efteråret har den ifølge forsvarsadvokaterne i sagen udviklet sig til en regulær retsskandale, og sagen har siden været på standby.

I oktober udsatte Østre Landsret en retssag, fordi forsvareren krævede flere oplysninger om en anklagers usædvanlige opførsel i en ankesag, som 11 dømte havde anket.

Kort efter blev anklageren erklæret for inhabil og sat af sagen, mens anklagerens mobiltelefon, computer og korrespondance med vidner blevet beslaglagt for at sikre beviser.

Instruerede politividner i "de gode svar"

Det var blandt andet flere mails med jovial ordlyd og et dokument med 'De gode svar', der udbyggede mistanken.

Ifølge Ritzau anviste dokumentet, hvordan politifolkene overordnet skulle svare på spørgsmål og agere i retten.

- Lad dig ikke afbryde - specielt ikke af forsvarene, lyder et af rådene.

Anklageren bruger også en formulering som "hej smukke" til et af politividnerne, ligesom der bliver udvekslet en sangtekst med titlen "I en lille BOD, der gynger". "Bod" henviser her til en hashbod, som er de steder på Christiania, hvorfra der bliver solgt hash.​

Anklagemyndigheden valgte at overdrage efterforskningen af "mulig strafbar påvirkning af vidner" til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP). Her skulle det efterforskes, om andre anklagere eller politividner i sagskomplekset kan have handlet i strid med reglerne.

Den efterforskning har altså nu ledt til, at yderligere en anklager er sigtet for embedsmisbrug og pligtforsømmelse. Mindst fem andre anklagere er blevet efterforsket i sagen.