Anmeldt for seksuel udnyttelse af incestoffer: Psykolog får lov til at fortsætte

Psykolognævnet lader psykolog beholde sin autorisation, selvom nævnet har meldt ham til politiet for mulig seksuel udnyttelse af klient.

Illustration: Mads Rafte Hein

I maj i år valgte den offentlige tilsynsmyndighed Psykolognævnet at tage et usædvanligt skridt:

Nævnet politianmeldte en autoriseret psykolog for mulig seksuel udnyttelse af en sårbar klient – et kvindeligt incestoffer, der havde opsøgt psykologen for at få hjælp til traumerne efter seksuelle overgreb i barndommen.

Alligevel må psykologen fortsat tage imod klienter som autoriseret psykolog.

Det afslører DR’s podcastserie 'Det Perfekte Offer 2'.

- Det er fuldstændigt uforståeligt, at Psykolognævnet ikke udnytter de hjemler, der er i lovgivningen til at gribe ind her, vurderer lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet Kent Kristensen, som har gennemgået sagen for DR.

"Han har brugt mig seksuelt"

Den nye sag begynder, da Psykolognævnet i februar i år modtager en klage fra en kvinde, psykologen har haft i terapi i 2018.

Kvinden ønsker ikke at udtale sig i et interview, men har givet DR samtykke til at omtale hendes sag gennem en aktindsigt hos Psykolognævnet.

I kvindens klage til Psykolognævnet skriver hun, at hun begynder hos psykologen i 2018, fordi hun blandt andet er præget af angst og flashbacks til sin barndom, hvor hun igennem en årrække blev udsat for seksuelle overgreb af et familiemedlem.

Men ifølge kvindens klage ender hun med igen at blive udnyttet seksuelt – denne gang af sin psykolog.

Uddrag fra sms-korrespondance mellem kvinden og psykologen fra februar 2019, som kvinden indsender til Psykolognævnet.

Klage: Udnyttede min barndom

I kvindens klage fremgår det, at psykologen i løbet af sommeren 2018 sender hende øvelser, som skal være med til at åbne hendes seksualitet og hjælpe hende til at få et sexliv, der ikke er forbundet med angst og flashbacks til fortiden.

I en af de mails, hun vedhæfter i klagen til Psykolognævnet, skriver psykologen blandt andet til hende i en mail i juli 2018:

"I mangel af jeg kan være der mere (både pr. tlf. you know lidt ferievanskeligheder og overfor dig fysisk ;-)) kan du med fordel arbejde med korsbensøvelser (ren ud sagt knebbebevægelser med bækkenet + åndedræt + knibe), kan du forsøge at spørge dig selv, også når du onanerer, hvad du kommer til at tænke på, hvad der dukker op. Ligemeget hvad, og notere det til os."

Ifølge kvindens klage får hun også en øvelse af psykologen, hvor hun skal sidde nøgen på gulvet og blandt andet massere sine bryster. Noget, som hun senere hen konfronterer psykologen med i en sms, som hun også vedhæfter til Psykolognævnet.

Uddrag fra sms-korrespondance mellem kvinden og psykologen fra februar 2019.

Af klagen fremgår det også, at hun efter øvelsen skal skrive til psykologen, hvad der skete med hende under øvelsen.

"Herefter bliver kontakten stærkt seksuel, og jeg bliver mere og mere afhængig af ham, samtidig med at jeg er utroligt stresset over kontakten. Han beskriver dagligt, hvor meget han tænder på mig", står der i klagen.

Hvis kvinden ifølge klagen forsøger at protestere, svarer psykologen, at hun "skal lade være med at sammenligne ham" med det familiemedlem, der forgreb sig på hende som barn, og at hun har en "tendens til at falde tilbage i barndommen".

Vil være "læremester"

Forholdet eskalerer ifølge kvindens klage i august 2018, hvor psykologen når frem til, at de bør have samleje i hans praksis. I klagen skriver kvinden:

"Han vil være min "læremester". På det her tidspunkt er jeg begyndt få et overforbrug af alkohol, hvilket han ved, da vi har talt om, at jeg bruger alkohol til at dulme følelser. Hver gang jeg har haft kontakt med ham af seksuel karakter, så skammer jeg mig så meget, at jeg drikker på det, og samtidig kan han, når jeg er fuld, overtale mig til endnu mere."

Samtidig beskriver kvinden en konkret situation, hvor psykologen ifølge hende udnytter, at hun har drukket.

"Jeg går i panik i hans praksis da jeg ankommer. Jeg har drukket inden. Han mener, at min seksualitet ligger indenfor BDSM S/D, og derfor er aftalen at han bare skal tage mig, selvom jeg ikke vil. Jeg bliver angst, og han bemærker det, men foreslår ikke at vi stopper".

'BDSM S/D' er en forkortelse for bondage, disciplin, sadisme, masochisme - submission og dominans.

Ifølge kvindens klage ender situationen ikke i samleje, selvom psykologen ifølge hende tager initiativ til det. I klagen skriver hun, at han i stedet kortvarigt dyrker oralsex på hende.

- Jeg er fuld og siger ikke selv fra, står der i klagen.

Og ifølge klagen er der en væsentlig årsag til, at hun generelt undervejs i forløbet ikke er i stand til at sige fra over for psykologen.

"Jeg er blevet dybt afhængig af kontakten med ham, og samtidig oplever jeg mere og mere angst. Jo mere angst jeg får, jo mere får jeg brug for ham, og jo mere jeg har kontakt med ham, jo mere angst bliver jeg", skriver kvinden.

Psykolog: Det var en affære

Psykologen har ikke ønsket at stille op til interview om sagen på grund af sin tavshedspligt.

Men i en skriftlig kommentar afviser han, at han har misbrugt sin klient seksuelt. Ifølge psykologen var der tale om et "affærelignende" forhold, der først fandt sted, efter behandlingen sluttede.

- Journalisten og min tidligere klient blander, med hvert deres formål, behandling og et efter behandlingen affærelignende forhold sammen, skriver psykologen i en sms til DR.

Lektor Kent Kristensen vurderer dog, at psykologens mails og sms’er "tydeligt" understøtter kvindens påstand om, at psykologen har misbrugt sin rolle som behandler.

Lektoren henviser blandt andet til den sms, hvor psykologen svarer "Ja, det er forkert" til, at han ville have sex med klienten for at få hende til at "åbne op".

- Når man ser på sms’erne er det tydeligt, at han har misbrugt sin rolle som behandler. Det er en klar overskridelse af de seksuelle grænser i behandlingsrelationen. Set med mine øjne ligner det en ren tilståelsessag, siger Kent Kristensen.

Kent Kristensen tilføjer, at en klients behandlingsmæssige afhængighed også kan misbruges, efter behandlingen er ophørt.

DR har forelagt kritikken for psykologen, som via sms svarer følgende:

- Der har aldrig været sex imellem mig og min klient i behandlingsforløbet, og jeg har heller aldrig ment, at sex skulle "åbne hende op".

Pornografiske billeder

I sin klage til Psykolognævnet angiver kvinden også, at psykologen sender billeder til hende af sig selv af "pornografisk karakter".

Noget, hun senere hen også konfronterer ham med i en sms, som hun også sender ind til Psykolognævnet.

Lektor Kent Kristensen har set sms’en og vurderer, at den bakker op om kvindens påstand om seksuelt krænkende billedmateriale. Psykologen har ikke ønsket at kommentere den del af sagen.

I maj – lidt over to måneder efter kvinden sender sin klage til Psykolognævnet – beslutter nævnet sig for at melde psykologen til Nordsjællands Politi for mulig seksuelt misbrug, fremgår det af sagens dokumenter.

Men det får ikke konsekvenser for psykologens mulighed for fortsat at tage imod klienter som autoriseret psykolog.

Psykolognævnet vælger nemlig ikke at fratage psykologen hans autorisation midlertidigt.

I stedet beslutter nævnet i sin afgørelse i juli 2019 at udtale alvorlig kritik af psykologen og sætte ham under skærpet tilsyn.

Det betyder, at han i ét år frem skal indsende kopier af sine journaler og af al korrespondance, han har med klienter, til Psykolognævnet. Dermed får psykologen altså lov til at beholde sin autorisation.

- Det henstår næsten uforklarligt, at man vælger skærpet tilsyn - den allermildeste sanktion, man overhovedet kan give. Det står jo slet ikke mål med indholdet i den sag, som nævnet overdrager til anklagemyndigheden, siger Kent Kristensen.

Ekspert: Det ligner skønmaleri

I Psykolognævnets offentlige afgørelse udtaler nævnet alvorlig kritik af psykologens "uprofessionelle, ubalancerede og grænseoverskridende" formuleringer og udtalelser i de mails, han sender til kvinden.

Men intet sted i afgørelsen fremgår det, at kvindens klage til nævnet primært handlede om seksuelt misbrug. De sms’er, som kvinden indsender til nævnet som dokumentation for den seksuelle udnyttelse, er heller ikke nævnt med ét ord i Psykolognævnets afgørelse.

Lektor Kent Kristensen vurderer, at Psykolognævnet dermed kommer til at male et skønmaleri af, hvad sagen egentlig handler om.

- Man skal lægge vægt på de oplysninger, som har betydning for sagen. Sms’erne er helt udeladt af nævnets afgørelse. Det skal fremgå af afgørelsen, når det er så markante oplysninger, der udelades, som her. Det betyder, at vi har et nævn, der kan man næsten sige - selekterer i de oplysninger, de lægger til grund for afgørelsen. Når oplysningerne helt er udeladt af det grundlag, man træffer afgørelsen på, så er det, fordi man helt udelukker at tage dem med i betragtning. Og det betyder også, at den afgørelse, der bliver truffet, ikke bliver den rigtige afgørelse, siger Kent Kristensen.

Mails var "metodisk scoop"

Psykologen har ikke over for DR ønsket at kommentere på Psykolognævnets kritik af hans mails.

I Psykolognævnets afgørelse fra juli, som ligger offentligt tilgængeligt på nævnets hjemmeside, kan man dog læse, at psykologen mener, at hans mailkorrespondance med kvinden fik hende til at "åbne op", som det ikke havde været muligt for hende før, og at det ifølge psykologen derfor blev et "metodisk scoop".

Psykolognævnet valgte dog at tilsidesætte den forklaring, blandt andet fordi mailkorrespondancen ifølge nævnet "i sin helhed" var et udtryk for, at han ikke formåede at bevare en professionel distance til sin klient.

Samtidig fremgår det, at psykologens klient ifølge ham ikke svarede ham, hvis han var for "professionel" i sine formuleringer, og at de mails, nævnet kritiserer, var taget ud af en sammenhæng.

Også dette afviste Psykolognævnet, som påpegede, at "en autoriseret psykolog bør afbryde et behandlingsforløb, hvis psykologen ikke er i stand til at opretholde en professionel relation til en klient."

Nævn kendte til psykolog i forvejen

Da kvinden sender sin klage i februar i år, er hun ikke den første, der klager over psykologen.

I 2015 modtog Psykolognævnet nemlig en klage fra en anden kvindelig klient.

DR er i besiddelse af psykologens svar på klagen til Psykolognævnet i sagen fra 2015, og her fremgår det, at psykologen på et tidspunkt i terapien afbrød sin klient med en bemærkning om, at klientens mand sad og onanerede. Noget, hans daværende klient fandt dybt grænseoverskridende, og som psykologen beklagede over for nævnet.

Selvom nævnet ikke udtalte kritik af episoden, er den ifølge lektor Kent Kristensen udtryk for, at psykologen tidligere har "overskredet grænserne for den professionelle relation og ytret sig seksualiserende" – og dét er en skærpende omstændighed, der i 2019 bør få nævnet midlertidigt at fratage psykologen hans autorisation, da nævnet modtager den nye sag, mener lektoren.

- Det skærper jo forholdet, fordi der ligger en gentagelse i det. I en sag, hvor den samme psykolog har udvist den samme grænseoverskridende adfærd, så frembyder han også overhængende fare. Set med mine øjne spadserer han lige ind i reglen om en midlertidig fratagelse af autorisationen, som nævnet undlader at gøre bruge af, vurderer Kent Kristensen.

Psykolognævnets formand Sanne Bager har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men har i stedet sendt en skriftlig kommentar gennem sin pressemedarbejder.

- Jeg kan ikke kommentere på den konkrete sag, men jeg kan generelt oplyse, at nævnet som tilsynsmyndighed i konkrete sager i forbindelse med tilsynet altid træffer afgørelse efter en vurdering af alle sagens oplysninger og omstændigheder. I den konkrete sag er der truffet afgørelse om, at psykologen skal være undergivet skærpet tilsyn. Heri ligger i sagens natur, at nævnet fortsætter sit tilsyn og nu som et skærpet tilsyn, skriver Sanne Bager til DR.

Nordsjællands Politi bekræfter over for DR, at de har modtaget en anmeldelse fra Psykolognævnet. Ifølge politiet er sagen under efterforskning, uden der dog endnu er afhørt vidner i sagen eller taget stilling til, om der skal rejses sigtelse.

Psykologen oplyser, at han er stoppet som psykolog og har lukket sin klinik. Hans autorisation er dog forsat gyldig.

DR har valgt ikke at nævne psykologens navn i denne artikel, da politiet endnu ikke har taget stilling til, om der skal rejses sigtelse, og da Psykolognævnet i sin afgørelse udelukkende har udtalt kritik af psykologens mailkorrespondance med hans klient, samt manglende journalføring.

Facebook
Twitter