Anmeldt vold, trusler, røverier og overgreb fordoblet på 10 år: 'Kun toppen af isbjerget'

Personfarlig kriminalitet anmeldes i stigende grad af beboere på de socialpsykiatriske botilbud.Det bekræfter vores bange anelser, lyder det fra Sind.

Antallet af voldsanmeldelser af beboere på psykiatriske botilbud er steget kraftigt fra 2007 til 2016. (Foto: Olafur Steinar Gestsson © Scanpix)

Vold, trusler, røverier og seksuelle forbrydelser.

Den type kriminalitet anmeldes i stigende grad af beboere på de socialpsykiatriske botilbud i Danmark.

På blot ti år er der sket mere end en fordobling af politianmeldt personfarlig kriminalitet. Det viser en ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder, der for første gang nogensinde giver et samlet nationalt overblik over antallet af voldsanmeldelser på botilbuddene.

Udviklingen er meget problematisk, fordi beboere på socialpsykiatriske botilbud ofte er sårbare og har brug for ro til at forbedre deres sindstilstand, fortæller Gitte Ahle, psykiater og formand Dansk Psykiatrisk Selskab.

- Den allervigtigste behandling af psykiatriske patienter er ro. De har så meget kaos i deres hoved. De har brug for god tid og ro. Et stresset liv forværrer deres sindslidelse, siger hun.

Gitte Ahle afviser, at den kraftige stigning i antallet af voldsanmeldelser kan skyldes en større tilbøjelighed til at anmelde vold efter en række tragiske hændelser med drab på fem botilbuds-ansatte i perioden fra 2012 til 2016.

Volden på botilbuddene skyldes i høj grad en systematisk underprioritering af psykiatrien igennem mange år, lyder det.

- Det betyder, at når patienter udskrives fra de psykiatriske afdelinger til et botilbud, så er de ustabile. Dermed har botilbuddene at gøre med meget ustabile mennesker, og så forekommer de her ting, siger Gitte Ahle.

Ifølge de senest opgjorte tal fra Danske Regioner er antallet af patienter i voksenpsykiatrien på landsplan i perioden 2012 til 2016 steget med 19 procent, mens udgifterne per patient er faldet med ca. 5.000 kroner, svarende til 7,6 procent.

Sind: Gør mig ked af det

I landsforeningen for psykisk sundhed, Sind, kalder formand Knud Kristensen den kraftige stigning i voldsanmeldelser på botilbuddene "forstemmende".

- Det er desværre en bekræftelse af vores bange anelser om, at der foregår mange utryghedsskabende ting på bostederne. Det gør mig ked af det, siger han:

- Men det værste ved det er, at der er et stort mørketal, så det er kun toppen af isbjerget, vi ser i den her rapport, siger Knud Kristensen.

I 2016 besluttede et flertal i Folketinget at afsætte 400 millioner kroner over fire år til at forebygge vold på botilbud. Men det er småbeløb, der ikke rækker, siger Gitte Ahle.

- Psykiatrien skal have de antal senge, der er behov for, så vi ikke udskriver ustabile patienter. Så er det nemmere at varetage patienter på bostederne, siger hun:

- Der er brug for en 10-årig plan finansieret på finansloven, så vi ikke skal leve fra hånden til munden. Lig nu er det lappeløsning på lappeløsning. Det bliver værre og værre uden sådan en plan, siger Gitte Ahle.

Minister: Jeg følger tallene

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) kalder de mange flere voldsanmeldelser på botilbuddene "bekymrende".

- Vi afsatte de 400 millioner kroner for halvandet år siden, og de steder, der arbejder målrettet med at komme volden til livs, er det også lykkedes. Det kan jeg se, når jeg er derude. Så der er håb om at komme ind i en udvikling, hvor man får reduceret volden, siger Mai Mercado.

Kan vi være det bekendt som samfund, at der er sket så kraftig en stigning i voldsanmeldelser på botilbuddene?

- Mange i socialpsykiatrien har store udfordringer, og vi har prioriteret yderligere 100 millioner kroner (ud over de 400 mio. kr., red.), som rulles ud fra i år for at sikre borgere med meget komplekse problemstillinger.

Vil du gøre noget yderligere for at reducere antallet af voldsanmeldelser?

- Jeg vil følge tallene meget opmærksomt.

Du har tidligere afvist at indføre nationale regler for registrering af vold på bosteder. Kunne det ikke være en god ide?

- Jeg overvejer det sådan set, men er kommet frem til, at det ikke er den rigtige løsning, fordi det vil blive en stor registreringsbyrde. Og jeg tror, alle er interesserede i, at medarbejderne ikke sidder og drukner i papirarbejde, siger Mai Mercado.

Folketingets Ombudsmand besøgte for nylig 13 botilbud og konkluderede efterfølgende, at der var utryghed blandt beboerne alle steder.

  • FAKTA OM RAPPORTEN

  • Institut for Menneskerettigheder har sammen med Socialstyrelsen og Danmarks Statistik fået adgang til data om alle politianmeldelser på samtlige socialpsykiatriske botilbud for voksne med psykiske vanskeligheder mellem 2007-2016.

  • Dermed kan der for første gang vises et overblik over udviklingen i Danmark, da det ikke er noget, der ellers bliver registreret systematisk på landsplan.

  • Ud over fordoblingen i anmeldelser om personfarlig kriminalitet rettet mod beboere på botilbud i perioden 2007-2016, viser undersøgelsen desuden, at antallet af domme for personfarlig kriminalitet per beboer næsten er tredoblet.

  • Ser man i politianmeldelserne på, hvor voldsepisoderne finder sted, er der også sket en ændring: Den personfarlige kriminalitet rettet mod beboere er rykket ind på selve botilbuddene siden omkring 2011 fra oftest at have fundet sted uden for bopælen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk