Annas overgang til voksenlivet gik galt: I dag er hendes familie splittet op

Landets kommuner er ikke gode nok til at hjælpe sårbare unge ind i voksenlivet, advarer eksperter. Kommunernes Landsforening erkender problemer.

Anna Mikkelsen håber, at hun får et bosted, hvor personalet forstår hendes autisme-diagnose og kan hjælpe hende med de mørke tanker, der har udløst selvskade og selvmordsforsøg. (Foto: © Paw Lindegaard Nielsen, DR)

Anna Mikkelsen bliver ramt af skyldfølelse, når hun tænker på sin far og lillebror. I januar 2022 flyttede de til en anden adresse i byen, hvor hun bor.

Fagfolk vurderede, at hendes lillebror kunne tage skade, hvis ikke han blev skærmet fra sin storesøster. Derfor lod forældrene sig ufrivilligt skille.

- Det er meget hårdt ikke at have sin far og lillebror hver dag og være sammen med dem. Jeg føler mig som et monster.

- Men min lillebrors angst blev virkelig påvirket af mine selvmordstanker og selvskade. Han var bange for, at jeg ville dø, siger Anna Mikkelsen.

19-årige Anna Mikkelsen har autisme og angst. Diagnoserne har siden vuggestuealderen betydet, at hun ikke passede ind i børnelivets kasser og havde brug for særlig hjælp fra Egedal Kommune, hvor hun bor.

Kommunerne svigter sårbare unge

Da Anna Mikkelsen nærmede sig sin 18-års fødselsdag, skulle hun passe ind i en ny kasse. Som ung fik hun hjælp fra en sagsbehandler på børneområdet. Da hun fyldte 18 år, skulle den hjælp komme fra voksenområdet, der er en anden kasse med andre regler i den kommunale forvaltning.

Overgangen fra den ene kasse til den anden skulle vise sig at blive et problem. Lovgivningen slår ellers fast, at kommunen har særlige forpligtelser til at hjælpe unge med psykisk sygdom eller handicap godt ind i voksenlivet.

Men ifølge en række eksperter, fagfolk og psykiatri- og handicaporganisationer, som DR har talt med, er landets kommuner dårlige til at overholde loven og sikre, at en gruppe af meget sårbare unge som Anna Mikkelsen får den rette hjælp, når de fylder 18 år.  En af dem er Eva Naur, lektor i socialret på Aarhus Universitet.

- Kommunerne er ikke ret gode til at forberede den her overgang fra børnereglerne til voksenreglerne, siger hun.

Indlagt i psykiatrien

I takt med Anna Mikkelsen blev ældre, fik hun det dårligere psykisk. Som 16-årig forsøgte hun første gang at begå selvmord. Hun kom derefter på et særligt skoletilbud, som øgede hendes trivsel. Men et halvt år senere kom selvmordstankerne tilbage, skriver hendes skole.

På det tidspunkt er forældrene pressede. 17 år med et sygt barn havde slidt på overskuddet, fortæller Annas mor, Lea Mikkelsen, der i det daglige arbejder som sygeplejerske på et hospice.

- Vi havde en datter, der havde det rigtigt svært, og vi havde en søn, som var meget bekymret for sin søster. Det var svært at være sammen alle fire i vores hjem, siger hun.

Forældrene frygtede, at deres datter ville forsøge at tage sit eget liv, og den 30. september 2021 blev Anna Mikkelsen indlagt i børne- og ungdomspsykiatrien i Glostrup - en indlæggelse der varede to måneder.

I en underretning sendes en advarsel fra psykiatrien til Egedal Kommune om Anna Mikkelsens skrøbelige tilstand. Lægerne skriver blandt andet at hun “den seneste måned har været mere trist og plaget af selvmordstanker”.

'Sagen er ganske alvorlig'

Loven slår fast, at landets kommuner skal begynde at forberede overgangen til voksenlivet for unge som Anna Mikkelsen, der har behov for hjælp, når den unge er fyldt 16 år. Men da Anna Mikkelsen i februar 2022 har 18-årsfødselsdag, er der ikke truffet afgørelser i sagen, oplyser Egedal Kommune til DR.

De manglende afgørelser i Anna Mikkelsens sag er et problem, vurderer Eva Naur, lektor i socialret på Aarhus Universitet og John Klausen, professor i socialret på Aalborg Universitet.

- Sagen er ganske alvorlig, siger John Klausen og fortsætter:

- Det fremgår klart af serviceloven, at kommunen skal træffe afgørelser om den fremtidige hjælp og støtte, som kan iværksættes, umiddelbart efter den unge fylder 18 år. Det har kommunen ikke gjort. De har direkte tilsidesat lovgivningen i den her sag, siger han.

Lea Mikkelsen fortæller her om den dag, hvor hendes mand og søn flyttede ud af huset for at skærme sønnen fra datterens selvskade og selvmordstanker.

Drømmen om et bosted

En anden del af Anna Mikkelsens sagsforløb, som de to eksperter er kritiske overfor, er et møde hos Egedal Kommune, to måneder inden hun fylder 18 år. Til mødet vurderer sagsbehandleren, at Egedal Kommune kan lave en udredning af Anna Mikkelsen, i fagsprog kaldet en VUM, uden at møde hende, fordi hendes sag “er meget velbeskrevet,” står der i et referat. Udredningen er vigtig for at kortlægge, hvilken hjælp hun har behov for.

I mødereferatet står der også, at sagsbehandleren vurderer, at udredningen kan være færdig, før Anna træder ind i voksenlivet, og at han forventer, at der vil være ét eller flere botilbud klar, når hun fylder 18 år.

Mødereferatet er journaliseret på Annas sag, som DR har fået aktindsigt i fra Egedal Kommune.

Farvel til far og bror

Kort før Anna Mikkelsens 18-årsfødselsdag forsøger hun igen at begå selvmord. I hendes journal står der, at hun har været indlagt på grund af indtagelse af overdosis paracetamol “i suicidalt øjemed”.

Efter indlæggelsen vurderer en psykolog, at de to søskende skal adskilles. Sker det ikke, vil hendes 14-årige søn tage varigt skade, står der i et telefonnotat.

Lea Mikkelsen husker, hvordan hjemmet forandrede sig, da familien et par dage senere var blevet delt i to.

- Der var meget stille. Der var ikke nogen pude eller dyne i sengen ud over min egen. Skoene ude i entreen var væk. Alle de ting, man tager for givet, var pludselig væk, siger hun, mens hun kæmper med at holde tårerne tilbage.

En kæmpe magtesløshed

Da Lea Mikkelsen og hendes mand krammede farvel en kold januardag, troede de, at de skulle leve adskilt i en midlertidige periode. Men i dag - 16 måneder senere - er ægteparret fortsat delt i to.

Da Anna Mikkelsen fyldte 18 år, var der ikke et bosted klart, og selvom sagsbehandleren vurderede, at datterens sag “er meget velbeskrevet”, afgjorde kommunen året efter, at der manglede oplysninger i hendes sag. I øjeblikket venter familien på at VUM-udredningen er færdiggjort.

- Som familie oplever man en kæmpe magtesløshed. Vi har sat vores familieliv på pause, men til hvilken nytte. Tiden er bare gået, og der har ikke været noget mål med det. Vi har betalt en rigtig stor pris som familie, siger Lea Mikkelsen.

19-årige Anna Mikkelsen fortæller, at hendes autisme gør situationen værre. Når kommunen stiller hende en plads på et bosted i udsigt eller siger, at udredningen er afsluttet, bryder hendes verden sammen, når beslutningen ændres.

- I dag er jeg meget træt og angst. Jeg troede ikke, det kunne blive værre, men det skete igen og igen.

Selvom selvmordstankerne er blevet en livsledsager, har hun håb for fremtiden.

- Jeg håber, jeg kan komme på et botilbud, hvor de har erfaring med autisme, så jeg kan få hjælp, når jeg panikker eller får angst.

- Når jeg har de ting, så kommer mit funktionsniveau op. Så kan jeg være mere selvstændig, og så kommer min angst ned. Det kunne være rart ikke at have det sådan, som jeg har det, siger hun

Egedal Kommune: 'Vi har ageret korrekt'

Anna Mikkelsen har givet fuldmagt til at borgmester Vicky Holst Rasmussen (S) og administrationen i Egedal Kommune må udtale sig om hendes sag til DR.

Hverken borgmesteren eller kommunens embedsfolk ønsker dog at svare på DR's spørgsmål i sagen. I stedet skriver Tine Vesterby Sørensen, der er Centerchef i Egedal Kommune, i en mail gennem kommunens pressefolk:

"Efter vores vurdering har Egedal Kommune ageret korrekt i den pågældende sag. Vi er ikke enige i DR’s fremstilling af, at denne sag skulle illustrere, at vi som kommune er dårlige til at overlevere sager fra barn til voksen. Da der er tale om en konkret sag med personfølsomme oplysninger, ønsker vi ikke at kommentere yderligere,” skriver hun.

KL: 'Det er en kæmpe udfordring'

DR har forelagt kritikken om at landets kommuner genelt er for dårlige til at sikre en god overgang til voksenlivet for Kommunernes Landsforening, KL, der varetager interesserne for landets 98 kommuner.

Her anerkender Ulrik Wilbek, der er formand for socialudvalget for Venstre, kritikken.

- Den kritik anerkender jeg faktisk, for det er en kæmpe udfordring, det her med 18-års grænsen, hvor rigtigt mange går fra en forvaltning til en anden, altså fra en børne- og ungeforvaltning over i socialforvaltningen.

Han siger, at det er et område, hvor der er plads til forbedring i flere kommuner.

- Hvorfor halter det stadig nogle steder?

- Jeg tror, det halter nogle steder, fordi der er en søjleopdeling forvaltningsmæssigt. Det skal vi væk fra. Vi skal huske, at det er ikke et system, de unge mennesker skal møde. De skal opleve, at lige præcis deres sag bliver sat i fokus, siger han.

Ulrik Wilbek kender ikke til Anna Mikkelsens sag. Han forholder sig alene til det landsdækkende problem som udvalgsformand i KL.