Ansatte er blevet kronisk syge af farlig kemi hos Siemens Wind Power

Vindmøllegigant har i årevis udsat medarbejdere for sundhedsfarlig kemi. Det er en arbejdsmiljøskandale, vurderer førende ekspert i arbejdsmiljø.

Medarbejdere er blevet kronisk syge af at fremstille vindmøller hos Siemens Wind Power i Danmark.

De seneste 10 år har Arbejdsskadestyrelsen i mindst 64 sager afgjort, at medarbejdere er blevet syge af farlig kemi, som de er blevet udsat for i deres job hos vindmøllefabrikanten.

De ansatte har fået astma eller eksem. Det viser afgørelser fra Arbejdsskadestyrelsen, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.

- Efter min vurdering er der tale om en arbejdsmiljøskandale, fordi der er så mange syge, og fordi det har stået på i så mange år, siger Peter Hasle, professor i arbejdsmiljø ved Aalborg Universitet.

Usædvanligt højt

Tre eksperter i arbejdsmiljø har set på sagen for DR Nyheder. Eksperterne er enige om, at 64 kemiske skader er et højt antal. Selv for en virksomhed med så mange ansatte som Siemens Wind Power.

- Det er chokerende højt og meget alvorligt. Når man er blevet syg af de her stoffer, er man det resten af livet, lyder det fra Hans Jørgen Limborg, arbejsmiljøforsker og leder af virksomheden TeamArbejdsliv.

- Det er helt usædvanligt, at det foregår i 2016, siger Jeanne Duus, medicinsk professor og leder af Videnscenter for Allergi.

I toppen af pyramiden

Det er de kemiske stoffer epoxy og isocyanater, der ifølge Arbejdsskadestyrelsen har gjort medarbejdere syge i de 64 arbejdsskadesager.

Stofferne ligger i toppen af pyramiden over allergifremkaldende stoffer. Isocyanater er desuden på EU’s liste over stoffer, der kan være kræftfremkaldende.

Derfor skal medarbejdere ifølge Arbejdsmiljøloven være beskyttet mod at få den farlige kemi på huden eller indånde dampe.

Men Siemens Wind Power har ifølge arbejdsmiljøeksperterne ikke beskyttet sine ansatte godt nok. Det viser antallet af arbejdsskadesager i sig selv, fastslår de.

- Forholdene er jo ikke i orden, når folk bliver syge, siger Jeanne Duus.

DR Nyheders kan desuden afsløre, at Siemens Wind Power ulovligt har sprøjtet med isocyanater fra 2003 til 2011 i produktionen af vindmøllevinger. Det bekræfter Siemens Wind Power over for DR Nyheder.

Brud på arbejdsmiljøloven

Ifølge arbejdsmiløforsker Peter Hasle har Siemens Wind Power brudt loven på flere områder.

- Arbejdsmiljøloven kræver, at arbejdet skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og det betyder, at man ikke bliver syg af sit arbejde, siger Peter Hasle og uddyber:

- Når det så forekommer over en længere årrække, er det jo helt tydeligt, at det er en arbejdsgiver, der ikke har levet op til sine forpligtelser til at beskytte medarbejderne.

Samme vurdering har Hans Jørgen Limborg:

- Det skriger til himlen, at en eksponering af farlige stoffer kan foregå over så lang tid. Man bryder loven, hvis man ikke sørger for at få eksponeringen stoppet, siger han.

”64 sager for meget”

Siemens Wind Powers pressechef, Rasmus Windfeld, siger, at det er “fuldstændig uacceptabelt”, at ansatte hos vindmølleproducenten er blevet syge i 64 sager.

- 64 folk, der kommer til skade under arbejde hos os, er 64 for meget. Det skal vi ikke have. Vi arbejder meget med det, og det skal ned på nul, siger han.

Ifølge arbejdsmiljøloven er det alene arbejdsgiverens ansvar, at medarbejdere ikke bliver syge. Hvordan har I levet op til det ansvar med det her høje tal?

- Vi lever ikke op til det ansvar, før det tal er nul. Det kan ikke gradbøjes, det skal det være. Folk skal komme lige så godt hjem fra arbejde, som de tager derhen.

Hvad bliver konsekvensen af det her for Siemens?

- Jamen konsekvensen bliver det samme, som den har været hele tiden, at vi skal have det strammeste fokus på sikkerheden, som vi overhovedet kan have.

"Vil fortsætte med at bryde loven"

Professor Peter Hasle er uforstående overfor, at Siemens Wind Power ikke agter at gøre mere:

- I og med at Siemens ikke erkender, at de skal gøre mere, end virksomheden allerede gør. Og i og med, at der stadig forekommer sygdomstilfælde, så siger Siemens Wind Power i virkeligheden, at virksomheden vil fortsætte med at bryde loven. For det er ene og alene arbejdsgiverens ansvar at sikre, at arbejdsmiljøet ikke gør nogen syge.

Har du oplysninger i sagen, vil DR Nyheders undersøgende redaktion meget gerne høre fra dig. Vi vil også gerne have tip, hvis du kender til farligt arbejdsmiljø i andre virksomheder. Skriv til os på tipos@dr.dk. Vi behandler henvendelser fortroligt.